Izaberi jezik:
Tema broja

Posebno izdanje 2022

SPECIFIČNOSTI I POTREBA UNAPREĐENjA VOJNE NEUTRALNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Iako često osporavana i odbacivana kao nerealna u svetu koji je odredila vojna sila a pritom najčešće korišćena u ratne svrhe, neutralnost je i jedna od spoljnopolitičkih opcija države, u slučaju Švajcarske preko pet vekova. U savremeno doba koristi se i u periodu mira, a najčešće se analizira iz pravne ili politički vizure. Neutralnost u oba slučaja podrazumeva da će država ostati neutralna u predstojećem oružanom sukobu. Politika neutralnosti u mirnodopskom periodu je šire prihvaćena tek za vreme hladnog rata. Uprkos dugoj tradiciji i prisustvu u praksi međunarodnih odnosa, koncept neutralnosti karakteriše nedostatak jednoobraznosti kako u pogledu definicije koncepta, tako i njegovih tipova koji se odnose na širok spektar političkih fenomena, među kojima su i doktrina i praksa spoljne i bezbednosne politike.
Tadašnja Kneževina Srbija je bila neutralna država sredinom devetnaestog veka (Krimski rat 1853. godine), na šta je bila primorana kako bi sačuvala teško stečeni teritorijalni integritet. Ponovnu neutralnost Srbija je izabrala početkom XXI veka na neobičan način i u specifičnim okolnostima. Dugo godina je srpska vojna neutralnost bila „zaboravljena“, što je između ostalog imalo za posledicu nedostatak kreiranja sopstvenog konceptualnog modela neutralnog statusa. Takav status vojne neutralnosti je samo delimično otklonjen aktuelnom strategijom nacionalne bezbednosti, ali je neophodno s tim uskladiti i postojeći sistem nacionalne bezbednosti. Autor u radu analizira razvoj i specifičnost srpske vojne neutralnosti kroz strategijska određenja i politiku nacionalne bezbednosti Republike Srbije. U uvodnom delu rada, pored teorijskih razmatranja vezanih za neutralnost, analizira se Rezolucija Narodne skupštine iz ugla ograničenja vojne neutralnosti, kao i okolnosti koje su uticale na njeno oblikovanje. Pored navedenog, radom se nastoji utvrditi kompatibilnost i održivost neutralnosti u svetlu strateškog opredeljenja za pridruživanje EU, kao i određene prednosti koje vojna neutralnost pruža. U okviru razmatranja koncepta vojne neutralnosti rad će se baviti i vojno neutralnim evropskim državama kao primerima promenljivosti samog koncepta.

Ključne reči:

Reference

  • Agius, Christine аnd Karen Devine Karen. 2011. „Neutrality: A really dead concept? A reprise.“ Cooperation and Conflict 46 (3).
  • Berzina, Ieva. 2020. “From ‘total’ to ‘comprehensive’ national defence: the development of the concept in Europe.” Journal on Baltic Security, 6 (2).
  • Cottey, Andrew,  (editor). 2018. The European Neutrals and NATO, Non-alignment, Partnership, Membership? UK: Palgrave Macmillan.
  • Czarny M. Ryszard. 2018. Sweden: From Neutrality to International Solidarity, Switzerland: Springer.
  • Ćurčić, Slađana. 2019.: „Srbija na evropskom putu-u vrtlogu sopstvene i krize Evropske unije.“ U Evropska Unija i evropske integracije Republike Srbije. Beograd: Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
  • Ejdus, Filip. 2014. “Serbia’s Military Neutrality: Origins, Effects and Challenges.”, Croatian International Relations Review 20 (71).
  • European Commission [EC]. 2020. EC (European Commission) Serbia 2020 Report. Strasbourg: European Commission, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/serbia_report_2020.pdfhttps://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/serbia_report_2020.pdf
  • Flanagan J. Stephen et al. 2019. Deterring Russian Aggression in the Baltic States Through Resilience and Resistance. Santa Monica, CA: RAND.
  • Håkon Lunde Saxi, Bengt Sundelius, and Brett Swaney. 2020. Baltics Left of Bang: Nordic Total Defense and Implications for the Baltic Sea Region, Strategic Forum, No 304, Institute for National Strategic Studies, National Defense University.
  • Мilosavljević, Branislav. 2016. “Ograničenja vojne neutralnosti Republike Srbije.”, Uu Korać S. (ur): Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan Korać, Zbornik radova sa naučne konferencije, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2016.
  • Milosavljević, Branislav. 2019. „Bezbednosna procena kao činilac strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije.“ Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet bezbednosti.
  • Ministarstvo odbrane. 2009a. Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd.
  • Ministarstvo odbrane. 2009b. Strategija odbrane Republike Srbije. Beograd.
  • Ministarstvo odbrane. 2009c. Strategijski pregled odbrane. Beograd.
  • Ministarstvo odbrane. 2016. Evropske integracije. http://www.mod.gov.rs/cir/5453/evropske-integracije-5453http://www.mod.gov.rs/cir/5453/evropske-integracije-5453
  • Ministarstvo odbrane. 2019a. Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd.
  • Ministarstvo odbrane. 2019b. Strategija odbrane Republike Srbije. Beograd.
  • Minić, Jelica, ur. 2016. Budućnost EU i Zapadni Balkan – pogled iz Srbije, Beograd: Fondacija Fridrih Ebert.
  • Narodna skupština Republike Srbije. 2007. Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, 27. decembar 2007.
  • NАТО. 2017. Zajednička konferencija za štampu generalnog sekretara NATO Jensa Stoltemberga i predsednika Srbije Aleksandra Vučiča, 15. novembra 2017. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_148787.htmhttps://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_148787.htm.
  • Novaković, Igor. 2012. Neutrality in Europe in the 21st Century and the Case of Serbia. Belgrade: ISAC Fund.
  • Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka. 2010. „Službeni glasnik RS“, br. 95/2010
  • Ojanen, Hanna. 2003. Neutrality and non-alignment in Europe today. The Finnish Institute of International Affairs.
  • Pejić Irena. 2019. „Ustav i neutralnost kao spoljnopolitička orjenatcija države.“ Vojno delo, br. 8.
  • Petrevski Ljupka. 2019. „Tradicija pravnog uređenja vojske u Srbiji.“ Vojno delo, br. 8.
  • Ratković-Kostić, Slavica. 2006. Evropeizacija srpske vojske: 1878-1903. godine. Beograd: Vojnoistorijski institut.
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 2022 Posebno izdanje 2022 УДК 355.02:327(497.11) 101-122
ç