Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I POLITIČKI PROCESI I MODELI

SOCIODEMOGRAFSKA STRUKTURA POSLANICA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Ključni institucionalni pomak u cilju povećane predstavljenosti žena u Narodnoj skupštini Republike Srbije ostvaren je izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika iz 2011. godine. Autor analizira sociodemografsku strukturu narodnih poslanica u pogledu starosnog doba, stepena obrazovanja i mesta prebivališta, a nakon toga ih poredi sa odgovarajućom strukturom njihovih muških kolega i ukupnom populacijom žena u Srbiji. Prilikom raspodele mandata 2012. godine: 1) broj narodnih poslanica porastao je sa 53 na 81, 2) najviše poslanica izabrano je sa liste SNS-a, 3) prosečna starost narodnih poslanica iznosila je 43,69 godina i bila je gotovo identična prosečnoj starosti ukupne populacije žena u Srbiji, 4) starosna struktura narodnih poslanica prema ukupnoj populaciji žena pokazuje veliku disproporciju u dobu od 30 do 34 (17,28:6,61%) i između 45 i 49 godina (17,28:6,66%), a najveća sličnost postoji u grupi starijih od 60 a mlađih od 64 godine (6,17:7,56%), 5) 51 poslanica završila je fakultet (62,96%), 6) odnos učešća visokoobrazovanih poslanica naspram poslanika iznosio je 62,96:54,44%, 7) čak 50 poslanica dolazilo je iz Beograda (61,73%). Nakon izbora 2014. godine: 1) broj poslanica povećan je za dve, 2) njihova prosečna starost porasla je na 44,46 godina i za skoro godinu dana je veća od starosti ukupne populacije žena u Srbiji, 3) 54 poslanice izabrano je na listi SNS-a (65,06%), 4) broj poslanica sa završenim fakultetom porastao je za četiri, ali je smanjen broj magistara i doktora nauka, 5) odnos visokoobrazovanih poslanica i poslanika smanjen je na 66,26:60,24%, 6) udeo Beograđanki među narodnim poslanicama snižen je na 40,96%.

Ključne reči:

Reference

  1. Битем, Дејвид, Парламент и демократија у двадесет првом веку: водич за добру праксу, Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Београд, 2008.
  2. Women in Politics: 2014, Situation on 1 January 2014, UN Women: Uninted Nations Entity for Gender Equalityand the Empowerment of Women, http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_en.pdf, приступљено 9.9.2014.
  3. Јовановић, Милан, „Структурна динамика Народне скупштине Републике Србије 1991-1993. године“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2013.
  4. Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, од маја 2012. године.
  5. Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, од марта 2014. године.
  6. Пајванчић, Маријана, Парламентарно право, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2008.
  7. Становништво према старости и полу, по насељима, Републички завод за статистику, Београд, 2013.
  8. Становништво. 3, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост: подаци по општинама и градовима, Републички завод за статистику, Београд, 2013.
  9. Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2004.
  10. Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2011.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2015 УДК 342.534-055.2(497.11):314 121-143
ç