Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ И МОДЕЛИ

СОЦИОДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА ПОСЛАНИЦА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Кључни институционални помак у циљу повећане представљености жена у  Народној скупштини Републике Србије остварен је изменама и допунама Закона о избору народних посланика из 2011. године. Аутор анализира социодемографску структуру народних посланица у погледу старосног доба, степена образовања и места пребивалишта, а након тога их пореди са одговарајућом структуром њихових мушких колега и укупном популацијом жена у Србији. Приликом расподеле мандата 2012. године: 1) број народних посланица порастао је са 53 на 81, 2) највише посланица изабрано је са листе СНС-а, 3) просечна старост народних посланица износила је 43,69 година и била је готово идентична просечној старости укупне популације жена у Србији, 4) старосна структура народних посланица према укупној популацији жена показује велику диспропорцију у добу од 30 до 34 (17,28:6,61%) и између 45 и 49 година (17,28:6,66%), а највећа сличност постоји у групи старијих од 60 а млађих од 64 године (6,17:7,56%), 5) 51 посланица завршила је факултет (62,96%), 6) однос учешћа високообразованих посланица наспрам посланика износио је 62,96:54,44%, 7) чак 50 посланица долазило је из Београда (61,73%). Након избора 2014. године: 1) број посланица повећан је за две, 2) њихова просечна старост порасла је на 44,46 година и за скоро годину дана је већа од старости укупне популације жена у Србији, 3) 54 посланице изабрано је на листи СНС-а (65,06%), 4) број посланица са завршеним факултетом порастао је за четири, али је смањен број магистара и доктора наука, 5) однос високообразованих посланица и посланика смањен је на 66,26:60,24%, 6) удео Београђанки међу народним посланицама снижен је на 40,96%.

кључне речи:

Референце

  1. Битем, Дејвид, Парламент и демократија у двадесет првом веку: водич за добру праксу, Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Београд, 2008.
  2. Women in Politics: 2014, Situation on 1 January 2014, UN Women: Uninted Nations Entity for Gender Equalityand the Empowerment of Women, http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_en.pdf, приступљено 9.9.2014.
  3. Јовановић, Милан, „Структурна динамика Народне скупштине Републике Србије 1991-1993. године“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2013.
  4. Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, од маја 2012. године.
  5. Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, од марта 2014. године.
  6. Пајванчић, Маријана, Парламентарно право, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2008.
  7. Становништво према старости и полу, по насељима, Републички завод за статистику, Београд, 2013.
  8. Становништво. 3, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост: подаци по општинама и градовима, Републички завод за статистику, Београд, 2013.
  9. Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2004.
  10. Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2011.
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 342.534-055.2(497.11):314 121-143