Izaberi jezik:
Tema broja

RODNA (NE)RAVNOPRAVNOST U SAVREMENOM DRUŠTVU

SOCIJALNI STATUS RATNIH VETERANA KOSOVSKE MITROVICE, LEPOSAVIĆA, ZUBINOG POTOKA, ZVEČANA I GORE

Sažetak

Ovaj originalni naučni rad rađen je kao terensko, sociometrijsko istraživanje. Naručilac projekta je Kancelarija za Ko­sovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Asistenciju u projektu obavilo je Udruženje ratnih veterana grada Beograda, kao podizvođač projekta. Predmet istraživanja je socijalni status ratnih veterana sa područja Kosova i Metohije iz četiri opštine na Ko­sovu (Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin potok i Zvečan), i jedne sa područja Metohije (Gora). Terensko istraživanje je rađeno u periodu januar-mart 2014. godine, a čitavo istraživanje dovršeno do sredine aprila 2014. godine. Metodi u istraživanju su: anketa (upitnik), metod dedukcije i generalizacije.

Ključne reči:

Reference

    1. Арежина Олга: «Савремена породица у ратним околностима», Политичка ревија, 1/2003: 333-350, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
    2. Вуковић Бранко, Поповић Бранка: «Посттрауматски синдром на почетку трећег миленијума», Социјална мисао, 2/2009: 13-24, Часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе у сарадњи са Медицинским факултетом Универзитета у Београду и КБЦ «Драгиша Мишовић», Београд, 2009.
    3. Babbie Earl: The Basics of Social Research, Cengage Learning, Wadsworth, 2011.
    4. Beara Vladimir, Miljanović Predrag, Popov Boris: “Zašto uopšte pomagati ratnim veteranima?”, Temida, 4/2004: 47-49, Društvo za zaštitu mentalnog zdravlja ratnih veterana i žrtava ratova 1991-1999, Novi Sad, 2004.
    5. Kron Leposava: “Rat i kolektivno ponašanje”, Sociologija, 2/2001: 171-186, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 2001.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2014 УДК 316.66:355.292(=163.41)(497.115) 145-159
ç