Izaberi jezik:
Tema broja

SPECIJAL 2015/2

SOCIJALNI RASCEPI I POLJE POLITIKE – SLUČAJ SRBIJA

Sažetak

Već četvrt veka dugo trajanje tranzicije u Srbiji, njen spiralni, na momente čak involutivni tok zahteva da se analiziraju osnovne, dubinske linije unutrašnjih podela i rascepa, ali i set spoljnih faktora koji određuje u znatnoj meri, kako tok i efekte prethodnih podela i sukoba, tako i budući razvoj. Pri tome centralna, regulativna uloga sfere politike u tranzicionim društvima prosto nameće pitanje načina transfera i prerade ključnih socijalnih podela i razlika u političke projekte, sporove i konflikte. Za političko-sociološki pristup ključnu dilemu i izazov predstavlja odgovor na pitanje u kakvoj su međusobnoj vezi socijalni status i pripadnost građana , set temeljnih političko-kulturnih vrednosti koje dele i njihova politička i partijska identifikacija. Visok stepen korelacije između ovih dimenzija grupnih identiteta išao bi u prilog tvrdnji da su partije i partijski sistem u velikoj meri institucionalizovani i stabilizovani. Autori ponuđeni hipotetički okvir testiraju na primeru socijalnih i političkih (ne) pri­lika u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Agh, Attila (1994) “The Hungarian Party System and Party Theory in the Tran­sition of Central Europe” у: Journal of Theoretical Politics, Vol. 6, No. 2, Lon­don, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE publications.
  2. Beyme, Klaus (2002) Transformacija političkih stranaka, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
  3. Bornschier, Simon (2010) Cleavage politics and the populist right, Philadeplhia: Temple university press.
  4. Evans, Geoffrey (1999) The end of class politics?: Class voting in comparati­ve context, Oxford: Oxford University Press.
  5. Лазић, Младен & Цвејић, Слободан (2004) „Промене друштвене структу­ре у Србији. Случај блокиране пост-социјалистичке трансформације“ у: Друштвена трансформација и стратегије друштвених група, Београд: ИСИ,Филозофски факултет.
  6. Младен Лазић и Слободан Цвејић (2012), „Нови трендови у класно-слојној покретљивости у Србији 2012», ИСИ, Филозофски факултет, Београд (резултати истраживања).
  7. Липсет, Сејмор Мартин (1969), Политички човек, Београд: Рад.
  8. Poulanzas, Nicos (1980), Politička vlast i društvene klase, Beograd: Komunist.
  9. Славујевић Зоран, Комшић Јован & Пантић, Драгомир (2003), Основне линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији, Београд: ФЕС-ИДН.
  10. Вуковић, Ђорђе (2014) „Профили страначких присталица у Србији“, у: Око избора 19, Београд: ЦеСИД.
  11. Вуковић Ђорђе, Стојиљковић Зоран & Чоловић, Иво, 2014, Стање демократије у Србији: демократија, поверење, партиципација, Београд: НДИ-ЦеСИД (резултати истраживања).
  12. Seymour, Richard, Svi smo mi prekarijat, превод текста објављен у он-лајн издању часописа Up&Underground 25/26.
  13. Спасојевић, Душан (2014) Социо-структурни приступ у савременој политичкој социологији: докторска дисертација, Београд: Факултет политичких наука.
  14. Стојиљковић, Зоран (2008) Партијски систем Србије, Београд: Службени гласник.
  15. Стојиљковић, Зоран (2014) „Политичко поверење“, у: Око избора 19, НДИ, ЦЕСИД, Београд.
  16. Вуковић, Ђорђе (2014) „Вредносни профили страначких присталица“, у: Око избора 19, Београд: НДИ, ЦЕСИД. ЦЕСИДОВА БАЗА ИСТРАЖИВАЊА, 2002-2015
PERIODIKA Srpska politička misao specijal 2015/2 specijal 2015/2 УДК 316.44/.45:316.334.5(497.11) 57-84
ç