Izaberi jezik:
Tema broja

Socijalna politika

SOCIJALNI KARAKTER MISIJE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U PERIODU 1918. – 2018.

Sažetak

Uzevši u obzir riječi Gospoda Isusa Hrista koje nam prenosi Jevanđelje po Mateju (Mt. 22, 38-40), vidimo da jedna od dvije osnovne ideje hrišćanstva, jeste ljubav prema bližnjima. Ova činjenica predstavlja polaznu tačku za svako eventualno razmatranje na temu uloge Crkve u rješavanju socijalnih problema bilo kojeg društva koje baštini hrišćanske vrijednosti. Kako bismo prepoznali osnovne elemente socijalnog karaktera misije Srpske Pravoslavne Crkve u periodu od 1918.-2018. godine, obratili smo pažnju na neke od ključnih momenata u tom periodu. Prvi momenat je svakako uloga Srpske Pravoslavne Crkve u periodu nakon velikih stradanja u Prvom svijetskom ratu. Nakon toga obratili smo pažnju na položaj i mogućnosti delovanja Crkve u vremenu Drugog svijetskog rata i poslije njega. Sledeći momenat najvećih izazova za Srpsku Pravoslavnu Crkvu u periodu 1918.-2018. svakako su ratovi devedesetih godina XX vijeka na prostoru bivše SFRJ i socijalni problemi sa kojima se suočavamo u poslednjih dvadesetak godina, a koji su direktno ili indirektno posledica ratnih sukoba. Iz te perspektive smo se i pozabavili analizom socijalnog djelovanja Srpske Pravoslavne Crkve u takvim prilikama u stogodišnjem periodu koji je obilježen velikim stradanjima srpskog naroda, koje je direktno uslovljavalo potrebu za socijalnim služenjem svih elemenata društva, a samim tim i Crkve. Na samim primjerima haritativne djelatnosti Srpske Pravoslavne Crkve u navedenom periodu, ukazali smo na to u čemu je posebnost Crkve u tom segmentu u odnosu na druge organizacije koje se bave rješavanjem socijalnih problema društva. Osim toga, postavili smo kao dodatno pitanje za proučavanje kakav je uticaj širenja i jačanja jevanđeljskog učenja u srpskom narodu na rješavanje istih.

Ključne reči:

Reference

  • Архив, ВДС. – Архив Верског добротворног старатељства, Београд
  • Архив, „Мајка Девет Југовића“ – Архив Добротворне организације „Мајка Девет Југовића“, Грачаница
  • Архив, „Земља живих“ – Архив Центра за рехабилитацију и ресоцијализацијуоболелих од болести зависности – „Земља живих“, Нови Сад
  • Аџић, Богдај, Дневник   Аџић, А. „Дневник дечијег склоништа Св. Николе у Битољу“, Сабрана дела Еп. Николаја Велимировића, I, Шабац 2013., 813-890.
  • Васић, Прва српска игуманија   –   Васић, Т., Прва српска игуманија после средњег века, Београд 2006.
  • ВДС 1967-1977 – Верско добротворно старатељство 1967-1977., Посебно издање, ур. Радомир Ракић, Милисав Протић, Београд 1977.
  • Вуковић, Спасавање српске деце     Вуковић, С., „Спасавање и збрињавање српскедеце (из Шарварског логора) током II светског рата“, Календар Црква, Београд  1992., 51-68.
  • Вуковић, Српски јерарси       Вуковић, С., Српски јерарси од IX до XX века, Београд, Подгорица, Крагујевац 1996.
  • Давидовић, СПЦ у БИХ       Давидовић, С., Српска Православна Црква у Босни и Херцеговини, 960-1930 год., Нови Сад 1998.
  • Јев. Мт.   „Јеванђеље по Матеју“, Свето Писмо Новог Завета, Београд 1999.
  • Летопис ВДС – Верско добротворно старатељство, Летопис, ур. Владимир Марковић, Београд 2017.
  • Петковић, Акција спасавања, Петковић, Г. „Акција спасавања деце српске и словеначке националности из логора Шарвар“, Словеника III, Београд 2017., 73-85.
  • Петковић, Манастир Кувеждин   Петковић, С., Српски женски манастир Кувеждин, Сремски Карловци 1930.
PERIODIKA Socijalna politika 2-3/2018 2-3/2018 УДК 271.222(497.11)-67“1918/2018“ 115-131
ç