Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КАРАКТЕР „ДРУШТВЕНЕ ЗАМКЕ“ У СРБИЈИ

Сажетак

Овај рад разматра питања социјалног капитала и „друштвене замке“ и њихове последице на шири друштвени развој. У првом поглављу, чланак је оријентисан на теоријско-епистемолошко и концептуално одређење појмова социјалног капитала и друштвене замке. Разматрају се кључни теоријски концепти у проучавању социјалног капитала, пре свега, они пружени од стране Пјера Бурдијеа, Џејмса Семјуела Ко­улмена и Роберта Патнама, али и низа других аутора. Други део обухвата индикаторе помоћу којих је могуће квантитативно и квалитативно мерити социјални капитал. Као базични се узимају индикатори које су за потребе истраживања социјалног капитала од стране Светске банке развили Кристијан Гротарт и Тјери ван Бастелар. Такође се наводе и додатни показатељи као што је редовно читање дневне штампе, што је по Патнаму својеврсни индикатор политичке културе и социјалног капитала. У завршном делу рада, тумаче се  емпиријски показатељи социјалног капитала у Србији, али и у транзиционим и пост-транзиционим системима и стабилним демократијама.

 

кључне речи:

Референце

  1. Ahn, Toh-Kyeong &Ostrom, Elinor,“Social Capital and Collective Action”, у: Castiglione, Dario, Van Deth, Jan &Wolleb, Guglielmo (eds.), The Handbook of Social Capital, New York: Oxford University Press, 2008;
  2. Bourdieu, Pierre, “The Forms of Capital”, у: Richardson, John (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, 1986;
  3. Groоtaert, Christiaan & Van Bastelar, Thierry, The Role of Social Capital in Development: Empirical Assesment, International Bank for Reconstruction and Development, Cambridge University Press, 2005;
  4. Jacobs, Jane, The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, New York, 1961;
  5. Klandermans, Bert, “Collective Political Action”, у: Sears, David, Huddy, Leonie & Jervis, Robert (eds.), Oxford Handbook of Political Psychology, Oxford: Oxford University Press, 2003;
  6. Матић, Петар, Стојановић, Ђорђе, „Политичка подршка и утемељење демократских вредности“, Српска политичка мисао 33(3), Институт за политичке студије, Београд, 2011;
  7. Милошевић-Ђорђевић, Јасна, „Параметар социјалног капитала поверење грађана Србије у политичке институције“, Српска политичка мисао 38(4), Институт за политичке студије, Београд, 2011;
  8. Михаиловић, Срећко и други, Вредности и идентитети грађана Србије у контексту европских интеграција, октобар 2009 фебруар 2010;
  9. Ostrom, Elinor, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1993;
  10. Portes, Alejandro, “The Two Meanings of Social Capital”, Sociological Forum 15(1), 2000;
  11. Putnam, Robert, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1993;
  12. Putnam, Robert, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York, 2000;
  13. Raiser, Martin, Haerpfer, Christian, Nowotny, Thomas & Wallace, Claire, “Social Capital and Economic Performance in Transition Economies: A Preliminary Look at the Evidence”, EBRD Working Paper, no. 61, EBRD, 2001;
  14. Roller, Edeltraud, The Performance of Democracies: Political Institutions and Public Policy, Oxford University Press, 2005;
  15. Rothstein, Bo, Social Traps and the Problem of Trust, Cambridge University Press, 2005;
  16. Соколовска, Валентина, „Социјалне мреже, социјални капитал и друштвени статус“, Социолошки преглед 45(2), Институт друштвених наука, Београд, 2011;
  17. Fukuyama, Francis, Social Capital, The Tanner Lectures on Human Values, Brasenose College, Oxford, 1997;
  18. Coleman, James Samuel, “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology, 94, 1988;
  19. Warren, Mark, “The Nature and Logic of Bad Social Capital”, у: Castiglione, Dario, Van Deth, Jan & Wolleb, Guglielmo (eds.), The Handbook of Social Capital, New York: Oxford University Press, 2008;
  20. Woolcock, Michael & Narayan, Deepa, „Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy“, World Bank Research Observer 15(2), The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2000;
  21. World Value Surveys 2005 & 2008, http://www.wvsevsdb.com
периодика Политичка ревија 4/2013 УДК: 316.334.3(497.11) 105-122