Izaberi jezik:
Tema broja

SOCIJALNA DRŽAVA I SOCIJALNA PRAVDA

SOCIJALNE POTREBE I NAČIN NJIHOVOG ZADOVOLJAVANJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Sažetak

Ljudi su oduvek zajednički, i obezebeđivali potreb­na životna sredstva, i zadovoljavali svoje životne potrebe. Proširivanje i unapređivanje privređivanja rezultiralo je prerastanjem plemenskog zajedništva u državno zajedništvo, zasnovano na zadovoljavanju onih socijalnih potreba koje se nisu mogle uspešno zadovoljiti unutar porodice i plemena. Do sada su ljudske potrebe toliko proširene i unapređene da je za njihovo zadovoljavanje i država postala preusko grlo, zbog čega dolazi i do njenog prerastanja u međunarodnu, odnosno planetarnu zajednicu. Time se lokalno zajedništvo ne ukida niti se može ukinuti jer se na njemu zasnivaju svi oblici šireg zajedništva, kao što se na udruživanju, dobrovoljnom ili prinudnom, pojedinačnih individua zasniva svaki oblik ljudskog zajedništva.

Ključne reči:

Reference

  1. Милан Влатковић, „Изазови локалне самоуправе 1990-2006“, ДО „Локална самоуправа“, Београд, 2006.
  2. Јован Ђорђевић, „Локална самоуправа у Југославији“, Савремена администарција, Београд, 1957.
  3. „Локална демократија“, Магна Агенда, Београд, 2001.
  4. Радивоје Маринковић, „Локална самоуправа“, Институт за политич­ке студије, Београд, 1998.
  5. Tullock, „Организација модерне федералне државе“, УЕН Економика, Београд, 1992.
  6. „Упоредна искуства локалних самоуправа“, зборник, Магна Агенда, Београд, 2002.
PERIODIKA Politička revija 2/2009 УДК: 364:352 61-88
ç