Изабери језик:
Тема броја

КРИЗА И ТРАНЗИЦИЈА

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА РАЗВОЈА – СТРАТЕГИЈА ИЗЛАСКА ИЗ КРИЗЕ И МОДЕЛ ТРАНЗИЦИЈЕ СА СОЦИЈАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Сажетак

Полазећи од критике доминантне стратегије развоја у земљама у транзицији, оличеној у неолибералној зависној модерни­зации, која се изродила у рестаурацији капитализма периферије на Балкану, аутор трага за алтернативном стратегијама развоја. Он ту стратегију транзиције са социјалном одговорношћу управо налази у социјалдемократском моделу развоја. У раду се излажу циљеви и вредности социјалдемократског развоја друштва и могућности имплементације ове концепције на балканска друштва.

кључне речи:

Референце

  1. Слободанка Ненадовић, Држава благостања –  идеје и политика, Београд, Драганић, 1995;
  2. Љубиша Митровић, Савремено друштво: стратегије развоја и актери, Институт за политичке студије, Београд, 1996, стр. 189.
  3. Љубиша Митровић, Друштвене промене и актери (огледи о савременој левици), Правни факултет, Ниш, 1999.
  4. Бране Марковић, Социјалдемократија и социјалдемократске странке, “Службени гласник, Београд, 2007.
  5. А. Турена, Критика модерности, Политичка култура, Загреб, 2007.
  6. К. Маркс, Осамнаести Брумаире Лоуиса Бонамарте, Напријед, Загреб, 1973.
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 321.01:329.14 295-306