Tema broja

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO KAO PROTEKTIVNI FAKTOR OD ULASKA U RIZIK SIROMAŠTVA

SO­CI­JAL­NO PRED­U­ZET­NI­ŠTVO

Sažetak

Socijalno preduzetništvo je inovativan način da ljudi reše različite ekonomske, obrazovne, zdravstvene i ekološke probleme u svojoj zajednici kroz svoj rad udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela. Ono je deo socijalne ekonomije i zahvaljujući njemu se rešavaju socijalni problemi, kroz upotrebu preduzetničkih principa. Prva socijalna preduzeća u Evropi formirana su u Italiji i nazvana su socijalne zadruge. Za razliku od zemalja Zapadne Evrope, srpska javnost se sa konceptom socijalnog preduzetništva upoznala tek nedavno. U radu se predstavlja koncept socijalnog preduzetništva i aktuelna situacija u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Вукмировић Драган, Економски утицај социјалтх предузећа у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
  2. Гачић-Душанић Светлана, Шушњар-Чанковић Вања, „Перспективе за развој социјалног предузетништва у Босни и Херцеговини“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Социјално предузетништво – модел за (само)запошљавање у будућности (приредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 143-162.
  3. Живковић Момчило, Беванда Вук, ,,Могућности и перспективе развоја пред­узетништва и бизниса у Републици Србији“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Социјално предузетништво – модел за(само) запошљавање у будућности (приредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 91-104.
  4. Маринковић Владимир, Маринковић Дарко, ,,Морал и економија кроз призму социјалног предузетништва“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Социјално предузетништво – модел за (само)запошљавање у будућности (приредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 73-89.
  5. Мацура Рајко, „Социјално предузетништво у функцији рјешавања пробле­ма незапослености“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Социјално предузетништво – модел за (само)запошљавање у будућности (припредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 27-40.
  6. Одовић Гордана, Професионална рехабилитација особа са стеченим инвалидитетом, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ЦИДД, Београд, 2014.
  7. Kiš-Galavaš, Lelia, „Spremnost osoba sa intelektualnim teškoćama za zapošlja­vanje“, Revija za socijalnu politiku, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Za­greb, br. 16/2009, 299-309.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2016 УДК 364-3:334.7(497.11) 41-54
ç