Izaberi jezik:
Tema broja

KRITIKA NEOLIBERALIZMA I TEORIJE LjUDSKIH PRAVA

SLOBODA U USLOVIMA ROVITE MOĆI – Pamćenje, oslobađanje, sloboda i zaborav

Sažetak

Sloboda je neporeciva ljudska i opštečovečanska po­treba. Nikada, naime, nema toliko dovoljno slobode da još uvek ne bi moglo biti bar malo slobodnije! Sloboda naroda pretpostavljala je slobodu u narodu, u modernom dobu slobo­du među građanima u društvu društvene slobode i građanske slobode. Liberalizam je, zapravo, stalna intelektualna i moralna upućenost na politično dosezanje i ostvarivanje lične i opšte slobode u zajednici. Sloboda je bezobalni pojam, a demokratija višesmislena težnja. Sadašnja i nekadašnja istočnoevropska društva u tranziciji uveliko su politizovana. Postavljene su granice između pristojnog i uvredljivog, onoga što se utiskuje u pojam podobnosti ili „korektnosti“. Do nedavno su vladale ideološke dogme, sa­da prevladava dogma da više nema nikakve ideologije. Zemlje Starog kontinenta našle su se, zapravo, u dvostrukoj i prepletenoj tranziciji: komunistički deo na Istoku obreo se u retroakciji, prelasku iz komunizma ka kapitalizmu, dok su „stare“ kapitalističke zemlje zapadnog dela kontinen­ta intenzivirale formiranje asocijacije država pod na­zivom Evropska unija. Kriza evropske ekonomije izazvala je krizu evropske politike i dovela u pitanje naizgled jasne i trajne postulate evropske ideologije. I baš zato što je Evropa Unije na testu krize, među privrženicima se intenziviraju očekivanja od njenog institucionalnog središta. Dok jedni u savremenoj globalnoj i evropskoj krizi uočavaju početak katastrofalnog kraja EU, drugi u istim okolnostima pronalaze antikriznu šansu preživljavanja i prosperiteta. Poremećaji su ukazali koliko je ekonomsko telo EU samo apstraktno gledano homogeno i kompaktno, dok mu u ekonomskoj stvarnosti opterećenoj suprotnostima nedostaju kooperacija, sinhronizacija i funkcionalnost, a možda i solidarnost, neophodna za stvarnu međudržavnu u međunarodnu zajednicu.

Ključne reči:

Reference

  1. Брдар Милан, Српска транзициона Илијада. Апорије демократског преображаја Србије у геополитичком контексту, Стилос, Нови Сад, 2007.
  2. Бурдије Пјер, Сигнална светла. Прилози за отпор неолибералној инвазији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  3. Валерштајн Емануел, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005.
  4. Видојевић Зоран, Сумрак демократије, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Влајки Емил, Увод у политику постмодернизма, Факултет за политичке и друштвене науке, Бања Лука, 2006.
  6. Време глобализације, зборник, уредник Милош Кнежевић, ДКСГ, Београд, 2001.
  7. Дракер Петер, Посткапиталистичко друштво, Грмеч, Београд, 1995.
  8. Клајн Наоми, Доктрина шока. Процват капитализма катастрофе, Самиздат Б 92, Београд, 2009.
  9. Кнежевић Милош, Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2008.
  10. Кнежевић Милош, Мозаик геополитике. Идентитеттранзицијасрпско питање, Институт за политич­ке студије, Београд, 2008.
  11. Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у огледалу узрчоности, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  12. Комазец Слободан, Глобална финансијска криза и економска криза у Србији. Узроци, дубина и могућности превазилажења, Астерикс и Обелиск, Београд, мај 2010.
  13. Кругман Пол, Повратак економије депресије и светска криза 2008. Хеликс, Смедерево, 2010.
  14. Купер Роберт, Распад нација, Поредак и хаос у 21. веку, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  15. Kymlicka Will, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rightst, Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1995.
  16. Лајпхарт Аренд, Модели демократије, Службени лист СЦГ – ЦИД, Подгорица, 2003.
  17. Ломпар Мило, Моралистички фрагменти, Нолит, Београд, 2009.
  18. Марковић Михаило, Друштвена мисао на граници миленијума, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Београд, 1999.
  19. Митровић Љубиша, Транзиција у периферии капитализам. Огледи из социолоије глобалних u регионалних промена, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  20. Оте Макс, Слом долази. Нова светска економска криза и шта ви сада можете да учините, Романов, Бања Лука Бард-фин, Београд, 2009.
  21. Офе Клаус, Модерност и држава. Исток, Запад, „Фи­лип Вишњић“, Београд, 1999.
  22. Самарџић Слободан, Градња и разградња државе. Србија у суочењу са Европом од октобра 2000, „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  23. Светска власт, зборник, приредили Петар Бојанић и Јован Бабић, Службени гласник, Београд, 2008.
  24. Сол Ралстон Џон, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011.
  25. Стиглиц Џозеф, Успјех глобализације. Нови кораци до праведнога свијета, Алгоритам, Загреб, 2009.
  26. Фукујама Френсис, Грађење државе. Управљање и светски поредак у 21. веку, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  27. Хабермас Јирген, Постнационална констелација, От­кровение, Београд, 2002.
  28. Хинсли Френсис Хери, Сувереност, „Филип Вишњић“, Београд, 2001.
  29. Цирн Михаел, Управљање са оне стране националне државе, „Филип Вишњић“, Београд, 2003.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2012 УДК 321.01 129-164
ç