Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE

SIMEUNOVIĆEVA RECEPCIJA ISTORIJE

Sažetak

Osvrt na knjigu: Dragan Simeunović, Velikani naše istorije 19. veka, JU Centar za kulturu “Filip Višnjić“, Ugljevik, 2011.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2013 УДК 94(=163.41)”18”(049.3) 285-288
ç