Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ШЕЗДЕСЕТОСМАШИ, НОВИ ДРУШТВЕНИ ПОКРЕТИ И ПОТИРАЊЕ КЛАСИЧНЕ ПОДЕЛЕ НА ЛЕВИЦУ И ДЕСНИЦУ У ПОСТМОДЕРНОМ ДОБУ

Сажетак

Рад разматра „плишану револуцију“ из 1968. г. и тума­чи њене последице. Покрет из `68. се разуме као мали постмодерни протест против неких ригидности модернистичког либерално-демократског и прогресивистичког наслеђа. Последице дешавања из `68. су препознате у појави ткз. но­вих друштвених покрета, који расположу новим постмодерним стратегијама друштвене борбе. Од нових друштвених покрета посебно се у разматрање узима еколошки покрет, те се показује како он логиком својих акција превазилази класичну поделу политичког поља на левицу и десницу. Рад коначно закључује да ће се у постмодерном добу у којем жи­вимо потпуно измешати класичне модернистичке политичке идеологије и идеје стварајући нове политичке блокове од којих ниједан више неће бити класично-левичарски (револуција) или класично десничарски (рестаурација) као у време Француске револуције, већ ћемо имати нову постмодерну ситуацију коју ћe, место опозита левице и деснице, обележити опозит центра и маргина.

кључне речи:

Референце

  1. Beke-Bramkamp, Ralf, Robert Owen Kommunitarismus als Weg zu einer gerechteren Gesellschaft, Münster, 1989.
  2. Бобио, Норберто, Десница и певица, ЦИД, Подгорица, 1997.
  3. Цветићанин, Невен, Процес конституисања политичке и друштвене елите у српском друштву- проблем дисконтинуитета и „флуктуирајућег легитимитета Национални интерес, број 3/2010. год. VI 9
  4. Фукујама, Френсис, Крај историје и последњи човек, ЦИД. Подгорица, 1997.
  5. Хабермас, Јирген, Нова интимност политике и културе, III програм Радио Београда, број 79, 1988.
  6. Хоркхеимер, Мах, Адорно, Тхеодор, Дијалектика про­светительства, Веселин Маслеша, Сарајево, 1989.
  7. Лакер, Волтер (1999). Историја Европе 1945. 1992., Клио, Београд, 1999.
  8. Mostov, Julie, Power, Process, and Popular Sovereignty. Philadelphia: Temple Universitiy, 1992.
  9. Недовић, Слободанка, Држава благостања; идеје и по­литика. Београд: ЦЕСИД-ЦУПС, Београд, 2005.
  10. Обнова утопијских енергија, зборник, (приредио Вукашин Павловић) Истраживачко-нздавачки центар ССО Србије, Београд, 1987.
  11. Павловић, Вукашин, „Еманципаторска енергија друштвених покрета“, у: Обнова утопијских енергија (приредио Вукашин Павловић), Београд: Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Београд, 1987.
  12. Павловић, Вукашин, Поредак и алтернатива. Никшић: НИО Универзитетска ријеч, Никшић, 1987.
  13. Schmitt, Carl, Politische Theologie. Duncker und Humblot, Munchen und Leipzig, 1922.
  14. Токвил, Алексис де, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића ЦИД, Сремски Карловци-Подгорица, 1990.
  15. Wright, Anthony, D. H. Cole and Socialist Democracy. London, 1979.
периодика Национални интерес 2/2011 УДК 323.23+329.11/.12 243-260