Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

СЕЦЕСИОНИСТИЧКИ ДИСКУРС КОСОВА И КАТАЛОНИЈЕ: СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Сажетак

Самопроглашење независности Републике Косово 2008. године извесно је допринело јачању тежње ка самоопредељењу као концепту супротстављеном осећају националног идентитета. Другим речима, тежња Каталоније да се као засебна „нација” отцепи од матичне државе Шпаније кулминирала је у периоду 2009–2015 јачањем каталонског сепаратизма и унилатералним проглашењем независности у јесен 2017. године. Када је реч о случају самопроглашене Републике Косово, мора се имати на уму чињеница да је идеја о независности косовских Албанаца од Србије била здушно подржавана од стране Албаније, као и да је формирање Ослободилачке војске Косова (ОВК) било директно омогућено подршком коју је НАТО пружао косовским безбедносним снагама. Ипак, иако је тзв. међународна заједница признала независност Косова, Косово, као ни Каталонија, никада није било самостална држава. Међутим, како у се оба случаја ради о „нацијама” које захтевају отцепљење од матичне државе, фокус овог рада усмерен је ка проналажењу евентуалне аналогије у сепаратистичким тежњама истих. У том циљу, на основу критичко-упоредне анализе јавног дискурса Србије, Косова, Шпаније и Каталоније, дескриптивнo-историјским приступом покушаћемо да истакнемо постојеће сличности и разлике у сепаратистичким настојањима Каталоније и Косова које добрим делом одређују како политичку агенду Србије и Шпаније тако и Европске уније. У раду се заступа становиште по коме концепт права на самоопредељење у данашњој Каталонији, као и борби косовских Албанаца, превазилази традиционалне оквире и обележја чисто националистичког дискурса и стога се мора интерпретирати у оквиру обележја псеудодемократског и јавног дискурса данашњице и граница политичког пројекта.

кључне речи:

Референце

  • Гавриловић, Бојан, Историја права на самоопредељење: револуција права на самоопредељење, Центар за отворено друштво, Београд 2013.
  • Гаћиновић, Радослав, Бајагић, Младен, „Политичке последице албанског насиља на Балкану“, Српска политичка мисао, 3/2012, Институт за политичке студије, Београд, 133–155.
  • Гајић, Александар Саша, „Случајеви” Косова и Крима: контраверзе права на самоопредељење у савременом контексту, Култура полиса, 28/2015, Институт за европске студије, Београд, стр. 9–25.
  • Јовановић, Милан, „Подела Косова и Метохије – изнуђено решење насилне и једностране сецесије“, Национални интерес, бр. 3/2017, Институт за политичке студије, Београд, стр. 137–157
  • Кнежевић, Милош, „Размишљати о Косову и Метохији – смисао унутрашњег и спољашњег дијалога о косовском проблему“, Национални интерес, бр. 3/2017, Институт за политичке студије, Београд, стр. 27–62.
  • Комшић, Јован, Принципи европског регионализма, Асоцијација мултиетничких градова југоисточне Европе – Пхилиа, 2007.
  • Младић Дамир, Бузар, Стипе, „Критика плебисцитарне теорије сецесије”, Obnovljeni život: časopis za religioznu kulturu,70(2015), 2; 227-242
  • Павковић, Александар, „Отцепљење, насиље и државни разлог, Политичке перспективе”, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Факултет политичких знаности у Загребу и Удружење за политичке науке Србије, Београд, 2013/2, стр. 7–22.
  • Петровић Пироћанац, Зоран, „Косово и Метохија – од Дрезденског конгреса до почетка сецесије албанаца“, Политичка ревија, 1/2013, Институт за политичке студије, Београд, 23–44.
  • Пешић, Милена, Стошић, Сања, „Критичка анализа дискурса и политика”, Српска политичка мисао, 3/2019, Институт за политичке студије, Београд, стр. 391-407.
  • Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  • Радојевић, Миодраг, „Политичка решења и статусни аранжмани за Косово и метохију“, Национални интерес, 3/2017, Институт за политичке студије, Београд, 159–192.
  • Стошић, Сања, „Сецесионистички дискурс Каталоније”, међународни тематски зборник радова Дискурс и политика, приредили Вукасовић, Дејана, Матић Петар, Институт за политичке студије, Београд, 2019, стр. 421–
  • Суботић, Момчило, „Од резолуције 1244 до Бриселског споразума – политика препуштања КиМ”, Политичка ревија 3/2019, 129–149, Институт за политичке студије, Београд, стр. 129–149
  • Суботић, Момчило, „Косово и Метохија: питање унутрашњег дијалога”, Национални интерес, 3/2018, Институт за политичке студије, Београд, стр. 81–105.
  • Толева, Теодора, Утицај аустроугарске империје на стварање албанске нације 1896‒1908, Филип Вишњић, Београд, 2016.
  • Balcells, Albert, “Catalinism and national emacipation movements in the rest Europe between 1885 and 1939ˮ, Catalan Historical Review, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2013/6, pp. 85-104.
  • Beran, Harry, “A Democratic Theory of Political Self-Determination for a New World Order”, in Theories of secession, Lehning Percy (ed), Routledge, London, 1998, pp. 38-39.
  • Bolívar, Adriana, “A corpus based-analysis of the pragmatic and evaluative meanings of democracy and revolution”, Pòster presentado en la 10th International Pragmatics Conference. Goteborg, Suécia, 8-14 de julio, 2007a.
  • “El análisis interaccional del discurso: del texto a la dinámica social”, en: Bolívar, Adriana (comp.): Análisis del discurso ¿por qué? y ¿para qué? Los libros de El Nacional/Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2007b, pp. 247-277.
  • Cassese, Antonio “The Self-Determination of Peoples”, The International Bill of Rights, The Covenant on Civil and Political Rights, New York, Columbia University press, 1981.
  • Coggins, Birdget L.: The History of Secession: an Overview. The Ashgate Research Companion to Secession. 23-43. In Peter Radan and Aleksandar Pavkovic (Eds.) Ashgate Publishers, December 2011
  • Crawford, James, The Creation of the States in International Law, Clarendon Press, Oxford, 2006
  • Dahlitz, Julie, Secession and International Law, Conflict Avoidance-Regional Appraisals, TMC Asser Press, The Hague 2003
  • De Quesada, Alejandro, The Spanish Civil War 1936-1939 (1), Osprey Publishing, Oxford, 2014
  • Grass, Kacper “The struggle for a Catalan republic: Rethinking the way forward”, Platypus Review, The Platypus Affiliated Society, 2018/103, pp. 1-8.
  • Lecours, André, “Regionalism, Cultural Diversity and the State in Spainˮ, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2001/22, 210-226.
  • López Eire, Antonio/Santiago Guervós, Javier de, Retòrica y comunicación política, Cátedra, Madrid, 2000.
  • Méndez, Ana Irene, Democracia y discurso político. Caldera, Pérez y Chávez. Monte Ávila Editor, Caracas, 2004.
  • Mir, Conxita i Curcó, “The Francoist Repression in the Catalan Countriesˮ, Catalan Historical Review, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2008/1, pp. 133-147.
  • Lehning, Percy B. Theories of Secession. e-Library,
  • Sterio, Milena. The Right to Self-Determination Under International Law: “Selfistans”, Secession, and the Rule of the Great Powers. London, Routledge, 2015.
  • Shaw N., Malcolm, “Peoples, Territorialism and Boundaries”, 8 EJIL, 1997, p. 478, 495.
  • Constitución Española, Publicada en el Bolétin Oficial del Estado de 29 de Diciembre de 1978.
  • Estatuto de Autonomia de Cataluña, Boletin Oficial de Estado, Num. 306, Madrid, 1979.
  • European Parliament Resolution on Community Regional Policy and the Role of the Regions and Annexed Community Charter for Regionalization, Official Journal of the European Communities C 326, 19 December 1988.
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, Publicado en: BOE número 236 de 1/10/1980.
  • Apenas uno de cada cinco catalanes se siente “sólo catalán”, https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/catalanes-siente-solo-catalan_278025_102.html, 03/05/2019
  • Cañizares, María Jesús, Sánchez responde a Torra: Diálogo y ley, https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/sanchez-responde-torra-dialogoley_210771_102.html, 06/06/2019
  • Carpio, José, Los independentistas de Junts pel Sí y la CUP suman mayoría absoluta de escaños pero no de votos, интернет http://www.rtve.es/noticias/20150927/resultados-elecciones-catalanas-2015/1227802.shtml, 01/06/2019
  • Generalitat de Catalunya, Guía comparativa entre el Estatuto de 1979 y el nuevo Estatuto, http://s01.s3c.es/imag/estatutcomparado.pdf, 01/06/2019, pp. 1–16.
  • Martín y Pérez de Nanclares, J., Reflexiones jurídicas a propósito de una eventual declaración unilateral de independencia de Cataluña: un escenario político jurídicamente inviable, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/bb469e0049f77f9298de9e207baccc4c/MartinPerezDeNanclares_reflexiones_juridicas_independencia_Catalunya.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bb469e0049f77f9298de9e207baccc4c, 05/05/2019
  • Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wpcontent/uploads/2013/02/Me%C4%91unarodni-pakt-o-ekonomskimsocijalnim-i-kulturnim-pravima.pdf, 04/06/2019
  • Међународни пакт о грађанским и политичим правима, http://www.mhrr.gov.ba/PDF/MedunarodniPakt%20B.pdf, 04/06/2019
  • Montañés, José Ángel, La ‘estelada’, una bandera de inspiración colonial,https://elpais.com/politica/2017/09/22/sepa_usted/1506044294_953483.html, 05/06/2019
  • Pérez, Fernando y Ríos, Pere, 1,8 millones de personas votan por la independencia catalana en el 9-N, El https://elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415542400_466311.html, 04/06/2019
  • Pons, Marc, The four Catalan repubics: 1641, 1873, 1931 and 1934”, https://www.elnacional.cat/en/culture/four-catalan-republics-marc-pons_194937_102.html, 01/06/2019
  • Повеља Уједињених нација, https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Povelja_Ujedinjenih_nacija.pdf, 03/06/2019
  • Santamaría, Igor, Torra exige a Sánchez “coraje y valentía” para volver al diálogo, https://www.noticiasdenavarra.com/2019/02/10/politica/estado/torra-exige-a-sanchezcoraje-y-valentia-para-volver-al-dialogo, 02/07/2019
  • Суботић, Страхиња, Territorial Integrity vs. Selfdetermination (Serbia and Kosovo as an Example), http://iea.rs/2015/02/03/territorial-integrity-vs-self-determination-serbia-and-kosovo-as-an-example/, 06/06/2019
  • Suso, Roger, El proyecto y las almas de Vox en Catalunya, https://www.publico.es/politica/vox-proyecto-almas-vox-catalunya.html, 03/06/2019
  • Vila, Marc, Resultados del referéndum en Catalunya: con datos por municipios, comarcas y provincias, https://www.elperiodico.com/es/politica/20171006/resultados-referendum-cataluna-20176319340, 04/04/2019
периодика Политичка ревија 4/2019 4/2019 УДК 323.173(497.115)(467.1) 175-222