Izaberi jezik:
Tema broja

KONTINENTALNE GEOPOLITIKE

SAVREMENI TERORIZAM – „AL KAIDA U ISLAMSKOM MAGREBU“

Sažetak

Terorizam ostaje jedno od glavnih zala današnjice bez obzira na likvidaciju Osame bin Ladena. Njegova aktivnost ne poznaje ni granice ni veru. Skoro da nema dela zemljine kugle na kojoj nije prisutan neki od oblika terorističkog delovanja. Afrika nije izuzetak, već nasuprot, godinama unazad predstavlja veoma pogodno tlo za terorističke ak­cije. Treba se podsetiti Alžira devedesetih, napada na američke ambasade u Tanzaniji i Keniji, napada na sinago­gu u Djerbi u Tunisu, mnogobrojne akcije u Somaliji, Sudanu, Maroku, Egiptu. Tokom vremena, na severu kontinenta iskristalisala se jedna organizacija koja je izvorno potekla iz Alžira, ali koja je danas nadnacionalna sa ekstremnom salafističkom ideologijom i džihadizmom kao osnovom svoje doktrine. Reč je o al Kaidi u islamskom Magrebu, organi­zaciji koja je bila nepravedno zapostavljena u istraživanjima o terorizmu, ali koja se poslednjih godina pojavljuje kao ozbiljna opasnost po države regiona severne Afrike, Sahela i Sahare u kojem se nalazi veliki broj zemalja koje su više ili manje već iskusile posledice delovanja ove terori­stičke grupe.

Ključne reči:

Reference

  1. Alterman B. Jon, Victory over al Qaeda, Center for Strategic & International Studies, Middle East Program, Washington, February 2010
  2. Anti-Defamation League, International Terrorism Symbole Database al Quaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), New York, April 27, 2011.
  3. Gray H. Davod amd Stpckham Erik, „Al Qaida in the Islamic Maghreb: The evolution from Algerian islamism to transnational terror“, African Journal of political Science and International Relations, 2 (4), p. 91 97, December 2008.
  4. Hansen Andrew. „Al Qaeda in the Islamic Maghreb (ak Salafist Group for Preaching and Combat“, Council on Foreigi Relations, Washington Post, December 11, 2007.
  5. Marret Jean Luc, Al Quaeda au Maghreb Islamique (AQMI), Johns Hopkins University, јануар 2011.
  6. Pham Peter J. „Al Quaeda in the Islamic Maghreb: an Evolving Challenge in the war of Terror“, World Defence Pewiew, May 8, 2008.
  7. Le Jeune Afrique
  8. The New York Times
  9. Арапски дневни листови „al Arab “, „al Sharq al awsat“, арапски недељници „al Kifah al arabi “, „al Watah al arabi “, интернет сајтови.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2011 УДК 323.285:28(61) 349-362
ç