Izaberi jezik:
Tema broja

DRUŠTVENE PROMENE I PROTIVREČNOSTI

SAVREMENI IZAZOVI JAVNOJ DELIBERACIJI

Sažetak

U našem radu ukazali smo na neke probleme sa kojima se suočava teorija deliberativnih sistema, ali smo isto tako pokušali da ponudimo i određena rešenja za njih. Pre toga smo ukratko prikazali dosadašnji razvoj teorije deliberativne demokratije, odnosno tri njene faze. Zatim smo istakli osnovne karakteristike teorije deliberativnih sistema, kao treće faze u njenom razvoju, oslanjajući se na reprezentativni esej Džejn Mensbridž i saradnika. Dalje smo detektovali konkretne probleme teorije deliberativnog sistema, kao što je odnos deliberativne demokratije i javne sfere, kao i problem odnosa deliberativne demokratije i uključivanja i predstavljanja građana unutar deliberativnog procesa. Po našem mišljenju ključni razlog za nastanak teorije deliberativnog sistema je nemogućnost teorije deliberativne demokratije da prevaziđe realne prepreke unutar demokratskog društva, kao i problem predstavljanja. Sa tim u vezi istakli smo Bomanov pokušaj rešenja problema predstavljanja unutar teorije deliberativnog sistema, kao i alternativne pristupe teoriji deliberativnog sistema Ovena i Smita. Na kraju smo izneli svoje viđenje gorepomenutih problema teorije deliberativnih sistema i njihovih rešenja tako što smo istakli neophodnost da se fokus sa deliberativnog sistema premesti na deliberativnu praksu građana, tako što bi insistirali na jačanju njihovih deliberativnih kapaciteta i zauzimanju deliberativnog stava.

Ključne reči:

Reference

  1. Bohman James, „Representation in the Deliberative System“, in: Deliberative systems: Deliberative democracy at the large scale, (eds. Jane Mansbridge, John Parkinson), Cambridge University Press, Cambridge, 2012, стр. 72-94.
  2. Goodin Robert, Innovating democracy: Democratic Theory and Practice after the Deliberative Turn, Oxford University Press, Oxford, 2008, стр. 1-313.
  3. Graham Smith, Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, стр. 1-232.
  4. Mansbrige Jane, Bohman James, Chambers Simone, Christiano Thomas, Fung Archone, Parkinson John, Thompson Dennis, Warren Mark, “A systemic approach to deliberative democracy”, in: Deliberative systems, (eds. John Parkinson, Jane Mansbridge), Cambridge University press, Cambridge, 2012, стр. 1-26.
  5. Owen David, Smith Graham, „Survey Article: Deliberation, Democracy, and the Systemic Turn“, The Journal of Political Philosophy, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2, 2015, стр. 213-234.
  6. Еlstub Stephen, „The Third Generation of Deliberative Democracy”, Political Studies Review, Political Studies Association, London, 8, 2010, стр. 291-307.
  7. Еlstub Stephen, McLaverty Peter, Ten issues for deliberative system, Internet, http:/ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2303026, 2013. pdf, 10/01/2017.

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2017 УДК 321.7:321.01 101-116
ç