Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

SAVREMENE STRUKTURNE PROMENE I KULTURA MIRA

Sažetak

Prikaz knjige: Ljubiša R. Mitrović, Savremene strukturne promene i kultura mira, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2007.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2008 УДК: 316.334.3(497) 327-332
ç