Изабери језик:
Тема броја

ЦРКВА, ВОЈСКА, НАЦИЈА – ТРИ „ТАЧКЕ ОСЛОНЦА“ У ВРЕМЕНУ КРИЗЕ

САТИРА ИЛИ ГОВОР МРЖЊЕ: ПРИМЕР КАРИКАТУРА ПРЕДРАГА КОРАКСИЋА CORAX-A ПОСВЕЋЕНИХ СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Сажетак

Циљ рада је анализа 96 карикатура аутора Предрага Кораксића Corax-а посвећених Српској православној цркви (СПЦ), у контексту порука које се њима шаљу и реакције прималаца. У раду се анализирају појмови сатире и карикатуре, слободе говора и изражавања и говора мржње, као и значај масовних медија и њихова улога у ширењу информација. Циљ карикатуре као форме сатире јесте да укаже на неприхватљиве форме понашања и да делује као друштвени коректор. Истиче се сатирична улога форме којом се овакве поруке преносе, због чега је на њу тешко одговорити, као и широк захват и континуитет бављења темом односа званичника СПЦ према разним друштвеним појавама на критичан и личан начин. Закључује се да је немогуће извести јасан закључак да ли пређена граница између слободе говора и говора мржње, јер је она флуидна и врло ју је тешко одредити, али да се у одређеним случајевима, када су владике СПЦ приказане као ђаволи или као особе изразито изражених неморалних карактеристика, може закључити да аутор излази из оквира слободе говора и улази у забран говора мржње, чиме се вређају верска осећања клира и верника СПЦ.

кључне речи:

Референце

периодика НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 3/2023 3/2023 УДК 316.647-271.222(497.11) 119-141