Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI SOCIJALNE POLITIKE U TRANZICIONIM DRUŠTVIMA

SARADNJA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U ŠUMADIJSKOM OKRUGU SA POVERENIČKOM SLUŽBOM

Sažetak

Vanzavodske sankcije i mere u Republici Srbiji sprovode se od 2008. godine i obuhvataju širok spektar sankcija i mera koje se sprovode u zajednici. Za njihovo uspešno sprovođenje neophodan je multiresorski pristup, odnosno saradnja različitih službi i sistema. Sa stanovišta izvršenja vanzavodskih sankcija i mera, naročito je bitna saradnja centara za socijalni rad i Povereničke službe. U cilju sagledavanja do sada postignutog stepena saradnje između stručnih radnika centara za socijalni rad i poverenika kao i informisanosti radnika centara o vanzavodskim sankcijama i merama i vlastite uloge u njihovom sprovođenju, tokom 2016. godine realizovano je empirijsko istraživanje. Obuhvatalo je stručne radnike u centrima za socijalni rad u Šumadijskom okrugu, poverenike nadležne za poslove izvršenja vanzavodskih sankcija i mera. Rezultati istraživanja ukazuju na nedovoljnu informisanost stručnih radnika centara za socijalni rad o probacionom radu i njihovim ulogama u ovim procesima, kao i neophodnost uspostavljanja komunikacionih kanala i partnerske saradnje između ovih službi.

Ključne reči:

Reference

    1. Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Службени гласник РС, бр. 55/2014.
    2. Илић Зоран, „Заштитни надзор условно осуђених лица алтернатива која обећава“, у зборнику: Превенција и третман поремећаја понашања (приредиле: Весна Жунић Павловић, Марина Ковачевић Лепојевић), ФАСПЕР, Београд, 2010.
    3. Центар за права детета, УНИЦЕФ, Права детета и малолетничко правосуђе, Центар за права детета, Београд, 2005.
    4. Центар за превенцију криминала и постпеналну помоћ, Internet, http://neostart.org, 1/06/2017
PERIODIKA Socijalna politika 1/2017 УДК 364-3:35.072(497.11) 47-62
ç