Изабери језик:
Тема броја

МЕДИЈИ И КОМУНУИКАЦИЈЕ

САЈТОВИ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У СРБИЈИ У ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА 2016. И 2017. ГОДИНЕ

Сажетак

Присуство на Интернету и посједовање званичног интернет сајта политичке партије/организације данас је постала нужност. Многи су мислили да ће управо тај нови аспект комуникације и представљања поправити нарушен однос партија са грађанима и вратити њихову примарну улогу – да артикулишу интересе друштвених група и претварају их у политичке захтјеве. Данас већ можемо поставити питање да ли су таква предвиђања била превише оптимистична. Нама се чини да су одређене промјене присутне, али да партије генерално користе своје званичне сајтове као „огласне плоче“, како их је назвао Домагој Бебић, а овим истраживањем ћемо покушати да одговоримо на питање да ли је то заиста тако. Покушаћемо, дакле да истражимо: како су политичке партије/организације у Србији користиле своје званичне веб сајтове у кампањи за парламентарне изборе 2016. године?; Да ли је у том погледу дошло до неких промјена у кампањи 2017. године?; Колико се сајтови партија у Србији разликују од сајтова политичких партија у западно-европским државама? Само истраживање се методолошки базира на аналитичком оквиру који је дао Кристиан Вакари у својој студији „Дигиталне политике у Западним демократијама: Компаративна студија“, што ћемо детаљније објаснити у самом раду.

кључне речи:

Референце

    1. Бебић, Домагој, „Улога Интернета у политичкој комуникацији и потицању политичке укључености грађана у Хрватској: изборна кампања на Интернету 2007“, у Медијске студије, бр. 2, 2011, 29-47.
    2. Видић, Марија, „Предизборна кампања на Интернету: Политички живот и смрт у друштвеној мрежи“, доступно на: http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1026299;
    3. Игњатовић, Сенка, „Коришћење Интернета у изборној кампањи у Србији 2012. године“, у: Зашто гласам, како гласам, ако уопште гласам, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2012, стр. 181-193.
    4. НСПМ, „Истраживања јавног мњења: Србија, пролеће 2016“, доступно на: http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/srbija-prolece-2016.html
    5. Интернет странице:
периодика Политичка ревија 3/2019 3/2019 УДК 929:004.738.1]:324(497.11)“2016/2017“ 209-227