Изабери језик:
Тема броја

ИЗБОРИ И ОБОЈЕНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

САЈБЕР КОМПОНЕНТА ОБОЈЕНИХ РЕВОЛУЦИЈА: СЛУЧАЈ ЕВРОМАЈДАН

Сажетак

Сајбер простор представља све значајније тло за остваривање најразличитијих идеја и циљева. Поред неоспорног олакшавања свакодневних активности, сајбер простор постаје и предмет злоупотребе у најразличитијим сферама друштва. Присутност великог броја актера, уз једноставност и ефикасност метода извођења, отвара широке могућности. Област политичког деловања нипошто није изостављена, шта више представља важну интересну сферу на коју је могуће остварити утицај наметањем политичких идеја. Генеза таквог процеса неретко доводи до значајних друштвено-политичких промена. Рад, полазећи од општих увида, указује на главне карактеристике како сајбер простора тако и обојених револуција, представљајући историјску компоненту обе синтагме, сукцесивно их приближавајући конкретном примеру који је детаљно приказан у централном делу рада. У том смислу примарни циљ рада је приближавање каузалног односа сајбер простора и обојених револуција са посебним освртом на политичке промене у Украјини познатије под називом Евромајдан револуција. У ту сврху биће примењена комбинација основних истраживачких метода, аналитичких и синтетичких. Поступном анализом кључних појмова предмет истраживања се најпре разлаже на чиниоце који се појединачно анализирају док се касније систематским поступцима синтетишу креирајући смислену целину.

кључне речи:

Референце

  • Ђурковић, Миша. 2020. „Обојене револуције као део хибридног рата.” Зборник Матице српске за друштвене науке 175: 309–327. doi: 102298/ZMSDN2075309D.
  • Лукнар, Ивана. 2022. „Злоупотреба информационих и комуникационих технологија: појам и уређење у Републици Србији.” Политика националне безбедности 22 (1): 171–188. doi: 10.22182/pnb.2212022.8.
  • Миленковић, Весна. 2022. „Развој штампе и медијске политике у оквиру медијског система Србије – историјски пресек.” Политичка ревија 73 (3): 167–191. doi: 10.22182/pr.7332022.8.
  • Самарџија, Слободан. 2018. „Пет година расула у Украјини.” Политика, 26. новембар. Последњи приступ 3. јануар 2023. https://www.politika.rs/scc/clanak/416624/Svet/Pet-godina-rasula-u-Ukrajini.
  • Смирнов, Александр Александрович, и Игорь Юрьевич Сундиев. 2016. Теория и технологии социальной деструкции (на примере “цветных революций”). Москва: Русский биографический институт.
  • Andronova, Inna, and Aliko Katamadze. 2018. “Transformation of the economic policy of Georgia.” RUDN Journal of Economics 26 (2): 212–223. doi: 10.22363/2313-2329-2018-26-2-212-223.
  • Bohdanova, Tetyana. 2014. “Unexpected Revolution: The Role of Social Media in Ukraine’s Euromaidan Uprising.” European View 13 (1): 133–142. doi: 10.1007/s12290-014-0296-4.
  • Britannica. 2019. “The Maidan protest movement.” Britannica. November 2019. https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-crisis-in-Crimea-and-eastern-Ukraine.
  • Campos, Marcio. 2021. Is Democracy in the Hands of Social Media? A Liberal Perspective on Populism, Social Media and Free Press. Potsdam: The Friedrich Naumann Foundation for Freedom.
  • Đukić, Anđelija. 2018. „Organizovani visokotehnološki kriminal – pojam, razvoj i osnovne karakteristike.” Vojno delo 70 (3): 128–156. doi: 10.5937/vojdelo1803128D.
  • Earle, John, and Scott Gehlbach. 2015. “The Productivity Consequences of Political Turnover: Firm‐Level Evidence from Ukraine’s Orange Revolution.” American Journal of Political Science 59 (3): 708–723.
  • Gončarenko, Roman, i Darko Janjević. 2013. „Male šanse za sporazum Ukrajine i EU.” Deutsche Welle, 18. novembar. https://www.dw.com/sr/male-%C5%A1anse-za-sporazum-ukrajine-i-eu/a-17234010?maca=ser-rss-ser-all-1494-rdf, poslednji pristup 15. decembra 2022.
  • Jervis, Robert. 1978. “Cooperation under the security dilemma.” World politics 30 (2): 167–214.
  • Jović-Lazić, Ana, i Ivona Lađevac. 2018. „Razvoj i posledice ukrajinske krize.” Međunarodna politika 69: 27–51.
  • Kazharski, Aliaksei, and Andrey Makarychev. 2021. “Belarus, Russia, and the escape from geopolitics.” Political Geography 89: 1–3. doi: 10.1016/j.polgeo.2021.102377.
  • Kissinger, Henry. 2014. “How the Ukraine crisis ends.” The Washington Post, 5 March: 6.
  • Krasynska, Svitlana, and Eric Martin. 2017. “The Formality of Informal Civil Society: Ukraine’s EuroMaidan. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 28 (1): 420–449. doi: 10.1007/s11266-016-9819-8.
  • Kurkov, Andrey. 2014. “Ukraine’s revolution: Making sense of a year of chaos.” BBC, November 21. https://www.bbc.com/news/world-europe-30131108, last accessed 19 December 2022
  • McFaul, Мichael. 2005. “Transitions from Postcommunism.” Journal of Democracy 16 (3): 5–19.
  • Metzger, Megan, et al. 2016. “Tweeting identity? Ukrainian, Russian, and# Euromaidan.” Journal of Comparative Economics 44 (1): 16–40.
  • Milenković, Miloš, i Miroslav Mitrović. 2019. „Obojene revolucije u paradigmi hibridnog rata.” Vojno delo 71 (6): 248–263. doi: 10.5937/vojdelo1906248M.
  • Moskalenko, Oleksandr, and Volodymyr Streltsov. 2015. “The European Parliament in the EU-Ukrainrelations-from independence to Orange revolution.” Eastern Journal of European Studies 6 (2): 111–129.
  • Sharp, Gregory. 2010. From Dictatorship to Democracy. New York: Albert Einstein Institute.
  • Shveda, Yuriy, and Joung Ho Park. 2016. “Ukraine’s revolution of dignity: The dynamics of Euromaidan.” Journal of Eurasian Studies 7 (1): 85–91. doi: 10.1016/j.euras.2015.10.007.
  • Suler, John. 2015. Psychology of the digital age: Humans become electric. UK: Cambridge University Press.
  • Sung Hwang, Ha. 2017. “The Influence of personality traits on the Facebook Addiction.” Transactions on Internet and Information Systems 11 (2): 1032–1042. doi: 10.3837/tiis.2017.02.022.
  • The Guardian. 2004. “US campaign behind the turmoil in Kiev.” The Guardian, November 26. https://www.theguardian.com/world/2004/nov/26/ukraine.usa.
  • Tong, Jingrong, and Zou Landong. 2020. “Mainstreaming populism through the Twitter practices of politicians and the news media: A case study of the 2016 Brexit referendum debates.” Information Polity 25: 361–375. doi: 10.3233/IP-190197.
  • Varga, Boris. 2018. „Godišnjica ‘Revolucije dostojanstva’ pokrenute na Facebooku.” Aljazeera, 21. november. Poslednji pristup 3. januar 2023. https://balkans.aljazeera.net/opinions/2018/11/21/godisnjica-revolucije-dostojanstva-pokrenute-na-facebooku.
  • Vulić, Ana, i Milanko Čabarkapa. 2020. „Mogućnost uticaja sajber prostora na donošenje odluka o karijernom napredovanju.” Vojno delo 72 (2): 79–97. doi: 10.5937/vojdelo2002079V.
  • Way, Lucan Ahmad. 2020. “Belarus Uprising: How a Dictator Became Vulnerable.” Journal of Democracy 31 (4): 17–27. doi: 10.1353/jod.2020.0052.
  • Yilmaz, Ihsan, and Greg Barton. 2021. “Political Mobilisation of Religious, Chauvinist, and Technocratic Populists in Indonesia and Their Activities in Cyberspace.” Religions 12 (10): 822. doi: 10.3390/rel12100822.
  • Zlatar, Jelena. 2003. „Pojam i značenje mase u nekim filozofskim, sociološkim i psihološkim teorijama.” Časopis studenata filozofije 11: 27–42.
периодика Политичка ревија 2/2023 2/2023 УДК 323(5)"20" 323.343(4-672EU)"20" 91-110