Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

САД И КИНА – РЕДЕФИНИСАЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ПОБЕДЕ БАЈДЕНА НА ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА У САД

Сажетак

Савремено друштво се свакодневно налази на удару многобројних процеса који свакодневно мењају његову структуру и динамику. Убрзане промене су довеле до суштинске прерасподеле глобалне економске, политичке и војне моћи што је у великој мери изазвало урушавање униполарне доминације Сједињених Америчких Држава и рађање мултиполарног светског поретка. Уз велико уважавање значаја многих других значајних регионалних и глобалних актера однос између САД, Русије и Кине свакако представља одлучујући троугао за обликовање савременог светског поретка. У том смислу, узнемиравајуће је то што се Сједињене Америчке Државе на раст моћи других држава гледају као на претњу, уместо да на тај процес гледају као на могућност за сарадњу из које ће све стране имати користи. Овај рад се фокусира на однос између Сједињених Америчких Држава и Кине који је за време Трампове администрације у огромној мери нарушен. Трговински рат и пандемија корона вируса су допринели томе да се деценије дипломатског рада на побољшавању односа између ове две велике силе у великој мери поништене. Из овог разлога овај рад има за циљ преиспитивање значаја победе Џозефа Бајдена на председничким изборима за обликовање америчке спољне политике ка Кини. Сам рад представља критичку анализу међународних односа који се најчешће посматрају кроз призму неолиберализма и неореализма. Имајући у виду да се рад бави комплексном темом аутор у њему употребљава комбинацију неколико различитих метода од којих је најзначајнији геополитички метод. У раду су, такође, коришћени анализа садржаја, историјски, и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  • Јелисавац Трошић Сања. 2020. ,,Трговински рат између Сједињених Америчких Држава и Кине и урушавање Светске трговинске организације“. Национални интерес 38 (2): 145-171. doi: https:doi.org/10.22182/ni.3822020.8
  • Николић Горан, Гордана Петровић. 2020. ,,Економски и технолошки успон Кине као весник нове глобалне геополитичке констелације“. Национални интерес 38 (2): 121-144. doi: https:doi.org/10.22182/ni.3822020.7
  • Станар Драган, „Деполитизација“ и нови приоритети обавештајне заједнице САД“, 23. 02. 2021. http://csp.rs/2021/02/23/деполитизација-и-нови-приоритети/
  • Цветићанин Невен, Благојевић Милан. 2019. 2019. ,,Унутрашњи конфликти и спољна политика САД између интервенционизма и изолационизма“. Српска политичка мисао 65 (3): 43-62, doi: https://doi.org/10.22182/spm.6532019.2
  • Allison Graham. 2017. Destined for war – Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, Boston – New York: Houghton Mifflin Harcourt.
  • Biden Joseph. March 2021. Renewing America’s Advantages – Interim National Security Strategic Guidance, Washington: Whitehouse.
  • Blackwill Robert and Zelikow Philip. 2021. U.S.-China Relations Deteriorate, Council on Foreign Relations
  • Cordesman Anthony. 2021. Making America Great? Global Perceptions of China, Russia, and the United States: The International Scorecard, Washington: CSIS
  • Cordesman Anthony and Hwang Grace. 2021. The Biden Transition and U.S. Competition with China and Russia, Washington: Center for Strategic and International Studies
  • East Asia and Pacific in the Time of COVID-19. 2020. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
  • Felbermayr Gabriel, Steininger Marina. 2019. ,,Trump’s trade attack on China − who will have the last laugh?“, CESifo Forum. 20 (1): 27-32. doi: http://hdl.handle.net/10419/199025
  • Simón Luis, Desmaele Linde and Becker Jordan. 2021. ,, Europe as a Secondary Theater? Competition with China and the Future of America’s European Strategy“, Strategic Studies Quarterly 15 (1): 90-115. doi: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26984769
  • Sloan Stanley. 2020. ,,US Foreign Policy in 2021“, Atlantisch Perspectief 44 (5): 38-43. doi: https://www.jstor.org/stable/10.2307/48600597
  • Sulk Elmar. 2021. ,,What’s next for the United States?“, Foreign and Security Policy (1): 1-6. doi: https://www.jstor.org/stable/resrep28956
  • Summary of the National Defense Strategy Sharpening the American Military’s Competitive Edge. 2018. United States of America: Department of Defense
  • Thorsett Laura, Kiley Jocelyn. 2017. ,,Most Americans say the U.S. is among the greatest countries in the world”, June 30, 2017, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/30/most-americans-say-the-u-s-is-among-the-greatest-countries-in-the-world/
  • Van der Togt Tony. 2020. ,,How the US and Europe could realign their Russia and China policies after the Presidential Elections“, Atlantisch Perspectief 44 (5): 53-58. doi: https://www.jstor.org/stable/10.2307/48600600
  • The World Factbook. 2018. 23 August 2018.www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html,
  • Yu Miaojie. 2020. China-US Trade War and Trade Talk, Singapore: Springer
периодика Политичка ревија 2/2021 2/2021 УДК 327(73)(510) 261-278