Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

RUSIJA NA BALKANU

Sažetak

Prikaz knjige:

Slavenko, Terzić. 2021. Na kapijama Konstantinopolja. Rusija i balkansko pitanje u 19. veku. Beograd: Istorijski institut. Novi Sad: Pravoslavna reč, 742 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2022 1/2022 УДК 327(470)(497)“18“(049.3) 291-296
ç