Tema broja

Srpska politička misao

Romanian Prime Minister Gheorghe Tătărescu in the Capitals of the Little Entente: Belgrade (1936) and Prague (1937)

Sažetak

The present article presents certain aspects of the relations between Romania, the Czech Republic and Yugoslavia in the interwar period. The fourth decade of the last century in particular was extremely rich in political, diplomatic and military events. Within this international context, Romanian Prime Minister Gheorghe Tătărescu (1934-1937) sought to establish bilateral contacts – with the great powers of Europe, but mainly with the members of the Little Entente – meant to both strengthen bilateral relations and clarify the states’ perspective on the events in progress.

During his visits to Belgrade and Prague – as emerges from the press of the time – Gheorghe Tătărescu permanently advocated maintaining the status-quo and the political, economic and military cooperation between the states of the Little Entente.

Ključne reči:

Reference

  • AMAE (The Archives of the Romanian Foreign Ministry, Bucharest), fund 71 Romania, vol. 3, 375/3; fund Special Files, vol. 375/2; fund 71 Anglia, vol. 39; fund Czechoslovakia, vol. 40, 41.
  • Bold, Em., Ciupercă, I. (2010) Europa în derivă (1918-1940). Din istoria relaţiilor internaţionale. Iaşi: Casa Editorială Demiurg Plus.
  • Calafeteanu, I. (coord.) (2003) Istoria politicii externe româneşti în date. Bucureşti: Editura Enciclopedică.
  • Campus, E. (1968) Mica Înțelegere. București: Editura Științifică.
  • Chistol, A. (2007) România în anii guvernării liberale Gheorghe Tătărescu (1934-1937). Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun.
  • Cîrstea, M. (2013) “Regele Carol al II-lea al României în vizită la Praga (1936)’’. In: Cîrstea, M., Damean, S.L. (eds.) Românii în istoria Europei. vol. I. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun. pp. 392-404.
  • Cîrstea, M. (2012) “Victor Antonescu şi politica externă a României în anii 1936-1937”. In: Ghițulescu, M., Dindirică, L. (eds.) Stat şi societate, vol. IV. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun. pp. 217-227.
  • Dobrinescu, V.F., Pătroiu, I., Nicolescu, Gh. (1999). Relaţii politico-diplomatice şi militare româno-italiene (1914-1947). Craiova: Editura INTACT.
  • Giurescu, Dinu C. (coord.) (2003) Istoria României în date. Bucureşti: Editura Enciclopedică.
  • Moisuc, V. (2003) Istoria relaţiilor internaţionale. Până la mijlocul secolului al XX-lea. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.
  • Popișteanu, C. (1968) România și Antanta Balcanică. București: Editura Politică.
  • Potra, George G. (ed.) (2007) Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică 1 ianuarie 1937 – 31 decembrie 1937. Bucureşti: Fundaţia Europeană Titulescu.
  • Scurtu, I. (coord.) (2003) Istoria Românilor. vol. VIII. Bucureşti: Editura Enciclopedică.
  • Tătărescu, Gh. (1996) Mărturii pentru istorie. București: Editura Enciclopedică
  • http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/81870
  • http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/81871
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2019 4/2019 UDC 327(498)(437)(497.1)”1936/1937” 5-23
ç