Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

REVOLUCIJA IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE

Sažetak

Autori ovim radom žele da ukažu na kompleksnost fenomena koji se označava imenom revolucije, kao i da svojom teorijskom analizom doprinesu razumevanju njene prirode i smisla. Osnovne metode koje se koriste u ovom radu su metod analize sadržaja i komparatavni metod. Rad započinje analizom revolucije kao oblika društvenog kretanja. Nakon toga sledi kratak prikaz puta koji je ovaj pojam prešao od samog početka, pa sve do onoga što mi danas podrazumevamo pod revolucijom. U drugom delu se analiziraju promene do kojih je došlo u XVIII veku, kao i značaj koji su ove promene imale za konstituisanje ovog pojma. Na kraju se izlažu shvatanja Lava Trockog i Čarlsa Tilija koji su, svaki na svoj način, pokušali da dođu do suštine ovog procesa punog protivurečnosti.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Арент Хана, О револуцији, Филип Вишњић, Београд, 1991.
  2. Берк Едмунд, Размишљања о револуцији у Француској, Филип Вишњић Београд, 2001.
  3. Достанић Душан, „Одређење екстремизма – проблеми и недоумице”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2013.
  4. Ђурковић Миша, „Трансформација троцкизма крајем двадесетог ве­ка”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2009.
  5. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  6. Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bacha Christin, Encyclopedia of Political Com­munication, SAGE Publications, 2008.
  7. Милосављевић Љубинко, Под/стицање слободе-нововековна мисао у друштву, Филозофски факултет, Ниш, 2008.
  8. Митровић, Љ. Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  9. McNesse Tim, Political Revolutions of the 18th, 19th, and 20th Centuri­es, Infobase Publishing, Chelsea House, 2005.
  10. Skocpol Theda, States and Social Revolutions a Comparative Analysis of France, Russia, and China, Cambridge University Press, Cambridge, 1979.
  11. Тили Чарлс, Европске револуције, 1492-1992, ЦИД, Подгорица, 2005.
  12. Троцки Лав, Перманентна револуција, Отокар Кершовани, Ријека, 1972.
  13. Фире Франсоа, О Француској револуцији, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Срeмски Карловци, 1990.
PERIODIKA Politička revija 3/2013 УДК: 323.27:321.01 91-109
ç