Изабери језик:
Тема броја

„ЕВРОПЕИЗАЦИЈА“ КОЛЕКТИВНОГ СЕЋАЊА, МИГРАНТСКА КРИЗА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

РЕВИЗИЈА ДИХОТОМИЈЕ ЕТНИЧКОГ И ГРАЂАНСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА: ПРИМЕР ДЕМОГРАФСКЕ И МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ У НЕМАЧКОЈ

Сажетак

Дихотомија „лошег“ етничког и „доброг“ грађанског национализма прихватана је након Другог светског рата као законитост у литератури о нацији и национализму. Крајем 20. века, она је у академском свету готово у целости напуштена. У овом раду ипак не негирамо у потпуности корисност дихотомије. Међутим, не прихватамо географску и нормативну нужност која нам се нуди ранијим пуким свођењима национализама целих држава и региона на „добре“ и „лоше“, грађанске и етничке. Кроз ревидирану дихотомију, тврдимо да је нација знатно флуиднија културна и политичка категорија која у себи константно носи потенцијал етничког и грађанског обележја. Истовремено, тврдимо да покушај спровођења идеје о искључиво политичкој нацији нужно води одговору њеног „културног“ дела. Овај процес описујемо кроз анализу дискурса политичке и економске елите у Немачкој, као и анализу нове констелације политичких снага у тој држави, за коју тврдимо да је индукована демографском и мигрантском кризом које су погодиле Европу у првим деценијама 21. века.

кључне речи:

Референце

  • Balzacq, Thiery, “A theory of securitization: origins, core assumptions, and variants“, In Thiery Balzacq (ed.), Securitization Theory: How security problems emerge and dissolve, Routledge, London, 2011, pp. 1-30.
  • Brubaker, Rogers, “Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism“, in Hall, J. (Ed.), The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Cambridge, 1998, pp. 272-306.
  • Brubaker, Rogers, „The Manychean Myth: Rethinking the Distinction Between ’Civic’ and ’Ethnic’ Nationalism“, in Hanspeter Kriesl, Klaus Armingeon, Hannes Slegrist and Andreas Wimmer (Eds), Nation and National Identity: The European Experience in Perspective, Verlag Ruegger, Chur, Zurich, 1999, pp. 55-73.
  • Brubaker, Rogers, Ethnicity without Groups, Harvard University Press, Cambridge, Massachusets and London, 2004.
  • Eriksen, Thomas Hylland, Ethnicity and Nationalism – Anthropological Perspectives, Third edition, Pluto Press, New York, 2010.
  • Gellner, Ernest, “Ernest Gellner’s reply – Do nations have navels?”, in Nations and Nationalism Vol. 2, No.3, ASEN, 1996, pp. 366-370.
  • Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, 2nd edition, Cornell University Press, Ithaca-New York, 2008.
  • Klusmeyer, Douglas B., Papademetriou, Demetrios G., Immigration Policy in the Federal Republic of Germany: Negotiating Membership and Remaking the Nation, Bergaghn Books, New York-Oxford, 2009.
  • Kohn, Hans, The idea of nationalism: A study in its origins and background, Macmillan, New York, 1944.
  • Kymlicka, Will, „Misunderstanding Nationalism“, in Ronald Beiner (ed), Theorizing Nationalism, State University of New York Press, Albany, 1999, pp. 131-40.
  • Lesthaeghe, Ron, „The Unfolding Story of the Second Demographic Transition“, Population and Development Review 36 (2), Population Counil, 2010, pp. 211-251.
  • Plamenatz, John, Two types of Nationalism“, in: Nationalism. The Nature and Evolution of an Idea, E. Kamenka, (ed.), Edward Arnold, London, 1973, pp. 22-36.
  • Roshwald, Aviel, „Civic and Ethnic Nationalism“, in John Stone, Rutledge M. Dennis, Polly S. Rizova, Anthony D. Smith and Xiaoshuo Hou (Eds), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism, John Wiley & Sons, 2015.
  • Shulman, Stephen, „Challenging the Civic/Ethnic and West/East Dichotomies in the Study of Nationalism“, in Comparative Political Studies 35 (2), 2002, pp. 554-585
  • Smith, Anthony D., The Ethnic Origins of Nations, Basil Blackwell, Oxford UK – Cambridge USA, 2002.
  • Smith, Anthony, “Memory and modernity: reflections on Ernest Gellner’s theory of nationalism”, in Nations and Nationalism Vol. 2 (3), ASEN, 1996, pp. 371-388.
  • Smith, D. Anthony, National Identity, Penguin Politics and Current Affairs, London, 1991.
  • Subotić, Milan, Na drugi pogled – prilog studijama nacionalizma, Institut za društvenu teoriju i filozofiju, Filip Višnjić Beograd, 2007.
  • van de Kaa, Dirk, “Europe’s second demographic Transition”, Population Bulletin 42 (1), Population Reference Bureau, 1987, pp. 1–59.
  • Говор Александра Гауланда у Будестагу: AfD leader Alexander Gauland addresses Merkel in Bundestag Dachschaden English speech Rede, Internet, 16/07/2018, https://www.youtube.com/watch?v=aOm9NF9tXww&t=596s, 23/08/2018
  • Говор Александра Гауланда у Будестагу: AfD’s Alexander Gauland – Germany is abolishing itself Bundestag English Subtitles Rede speech, Internet, 4/04/2018, https://www.youtube.com/watch?v=IkhxcN8nv7I, 23/08/2018
  • BBC, Migrant crisis: Germany ‘can take 500,00 asylum seekers a year’, Internet, 08/09/2015, https://www.bbc.com/news/world-europe-34185353, 23/08/2018
  • Bierbach, Mara, AfD, CDU, SPD: Where do German parties stand on refugees, asylum and immigration, Internet, 24/09/2017, https://www.dw.com/en/afd-cdu-spd-where-do-german-parties-stand-on-refugees-asylum-and-immigration/a-40610988, 23/08/2018
  • Bräuninger, Dieter, Peters, Heiko, Schneider, Stefan, Influx of Refugees: An opportunity for Germany, Internet, 2017, https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000441803/Influx_of_refugees%3A_An_opportunity_for_Germany.PDF 24/08/2018
  • Chambers, Madeline, Germany needs immigration, Finance Minister says after anti-asylum rallies, Internet, 27/12/2014, http://uk.reuters.com/article/uk-german-immigration-schaeuble-idUKKBN0K50AT20141227, 25/08/2018
  • Conolly, Kate, Refugee influx a major opportunity for Germany, leading economist says, Internet, 5/11/2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/05/refugee-influx-a-major-opportunity-for-germany-leading-economist-says, 23/08/2018
  • Dempsey, Judy, Anti-Foreigner Attitudes Surge in Germany, Internet, 13/10/2010, https://www.nytimes.com/2010/10/14/world/europe/14iht-germany.html?_r=1, 20/08/2018
  • Der Spiegel Stuff, Germany and Immigration: The Changing Face of the Country, Internet, 19/04/2018, http://www.spiegel.de/international/germany/germany-and-immigration-the-changing-face-of-the-country-a-1203143.html, 24/08/2018
  • FT Reporters, Germany’s election results in charts and maps, Internet, 25/09/2017, https://www.ft.com/content/e7c7d918-a17e-11e7-b797-b61809486fe2, 23/08/2018
  • Moulson, Geir, Associated Press, German refugee welcome contrasts with cold reception in ‘90s, Internet, 07/09/2015, https://www.businessinsider.com/ap-german-refugee-welcome-contrasts-with-cold-reception-in-90s-2015-9, 25/08/2018
  • Phillips, Tom, China ends one-child policy after 35 years, Internet, 25/10/2015, http://www.theguardian.com/world/2015/oct/29/china-abandons-one-child-policy, 21/08/2018
  • Population structure and ageing, Internet, June 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing, 21/08/2018
  • Press release 088 / 2018-03-13, Migration 2016: net immigration into Germany at 500,000, Internet, https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2018/03/PE18_088_127.html, 24/08/2018
  • Press release 159 / 2017-05-15, Fertility rate in Germany continues below EU average, Internet, https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2017/05/PE17_159_126.html, 21/08/2018
  • Renan, Ernest, “What is a Nation?”, text of a conference delivered at the Sorbonne on March 11th, 1882, in Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, Paris, Presses-Pocket, 1992. (translated by Ethan Rundell), http://ucparis.fr/files/9313/6549/9943/What_is_a_Nation.pdf, 12/07/2017
  • Schumacher, Elizabeth, Immigration not going to stop Germany’s demographic problem, Internet, 20/01/2016, https://www.dw.com/en/immigration-not-going-to-stop-germanys-demographic-problem/a-18993548, 22/08/2018
  • Staundermaier, Rebecca, SPD head Andrea Nahles seeks distance from Greens on asylum policy, Internet, 28/07/2018, https://www.dw.com/en/spd-head-andrea-nahles-seeks-distance-from-greens-on-asylum-policy/a-44861630, 23/08/2018
  • Taub, Amanda and Fisher, Max, Germany’s Extreme Right Challenges Guilt Over Nazi Past, Internet, 18/01/2017, https://www.nytimes.com/2017/01/18/world/europe/germany-afd-alternative-bjorn-hocke.html, 23/08/2018
  • Weaver, Matthew, Angela Merkel: German multiculturalism has ‘utterly failed’, Internet, 17/10/2010, https://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed, 23/08/2018
периодика Политичка ревија 4/2018 4/2018 УДК 323.1(430) 69-88