Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNA POLITIČKA PITANjA SRPSKOG NARODA

REPUBLIKA SRPSKA: DVADESET GODINA BORBE ZA OPSTANAK

Sažetak

Autor u radu razmatra najnoviji period u političkom ži­votu Republike Srpske. On, pri tome, sagledava izvorne odredbe Dejtonskog sporazuma, na koji se u odbrani svog entiteta pozivaju čelnici RS, kao i „kreativnu“ primenu, tj. bezobzirno prekrajanje i kršenje „Dejtona“ od strane međunarodnih predstavnika, s pozivom da prave „funkcionalnu“ državu BiH, što podgrejava nerealne težnje Bošnjaka (donekle i Hrvata) za uspostavljanjem „građanske“ i „celovite“ Bosne i Hercegovine. Autor posebnu pažnju posvećuje činjenici da je RS nastala pre Dejtona, da je u Dejtonu samo potvrđen njen međunarodno pravni subjektivitet, da je, dakle, RS subjekt međunarodnog prava, deo međunarodnog ugovora, što njeni protivnici neprestano ignorišu i previđaju. Zbog toga je u tekstu obrađena problematika „slova“ i „duha“ Dejtona, zatim Butmirski dogovori, problem trećeg hrvatskog enti­teta, specijalne veze RS i Srbije, zatim fenomen muslimanskog/ bošnjačkog identifikovanja sa Bosnom i Hercegovinom i, najzad, stanje i perspektive Republike Srpske.

Ključne reči:

Reference

  1. Буха Алекса, „Република Српска и спољни притисци“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
  2. Вукадиновић Ђорђе, „Србија ће морати мало да се угледа на Српску, у: Пет­наест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
  3. Додик Милорад, „О Суду и Тужилаштву Босне и Херцеговине, или како је настала и како (не)може да опстане“, Нова српска политичка мисао, бр. 3-4/2010.
  4. Додик Милорад, „Надлежности Републике Српске и покушај прекрајања Дејтонског споразума“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
  5. Додик Милорад, „Изворни принципи Дејтонског споразума и њихова ревизија“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
  6. Инђић Триво, „Односи Републике Српске и Србије“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политич ка мисао, 1/2011.
  7. Каргановић Стефан, „Ко подмеће барут“, Нова српска политичка мисао, бр. 3-4/2010.
  8. Кецмановић Ненад, „Будућност Републике Српске у маказама Сједињених држава и Европске уније, Нова српска политичка мисао, бр. 3-4/2010.
  9. Кецмановић Ненад, „Дејтонска будућност и социјалистичка прошлост“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
  10. Кесић Обрад, „САД, Европа и Дејтонски споразум“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска поли тичка мисао, 1/2011.
  11. Кољевић Никола, Стварање Републике Српске: дневник 1993-1995, 1, 2, приредила Милица Кољевић, Службени гласник, Београд, 2008.
  12. Кољевић Богдана, „Република Српска – будућност националног идентитета“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
  13. Крајишник Момчило, Како се рађала Република Српска: записи из хашког затвора, Вест, Београд, 2011.
  14. Lovrenović Jergović M., BiH budućnost nezavršenog rata, „Novi liber“, Za­greb, 2010.
  15. Ћосић Добрица, „Република Српска – парадигма реалистичне политике“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
  16. Суботић Момчило, Хрвати и Босна. Геополитичке замисли у Хрватској према Босни и Херцеговини, Бели анђео, Шабац, 2002.
  17. Суботић Момчило, „О Калајевом концепту „босанске нације“ и њеним савременим промотерима“, у: О Србима муслиманске вероисповести, приредио др Момчило Суботић, Институт за политичке студије, Београд, Мати­ца српска у Дубровнику-Београд, 2012.
  18. Суботић Момчило, „Проблем етничког идентитета и државноправног ентитета босанско-херцеговачких муслимана“, Политичка ревија, 3/2008, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 2008.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2012 УДК 32+342.2(497.6 Republika Srpska) 421-441
ç