Изабери језик:
Тема броја

ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА – АНАЛИЗА БИЛАТЕРАЛНИХ ОДНОСА И ПРОБЛЕМА НАКОН 2006. ГОДИНЕ

Сажетак

Односe између Републике Србије и Црне Горе после нестанка њихове заједничке државе 2006. године одликовале су бројне осцилације. Они су умногоме били везани и за интерпесоналне односе између носилаца власти у Београду и Подгорици. Такође, једнострано проглашење косовске независности 2008. године и признање тог чина од стране званичне Подгорице реметило је односе између двеју земаља у каснијем периоду. Ипак, након доласка Српске напредне странке на власт у Србији 2012. године евидентан је нови и повољнији тренд у билатералним односима са Црном Гором. Аутор, с тим у вези, указује и на појачан обим међусобних посета званичника двеју држава током 2013. и 2014. године. Српско-црногорске односе, како подвлачи аутор, карактеришу и одређени константни проблеми, а који су везани за још увек недефинисану међудржавну границу и положај Срба у Црној Гори/Црногораца у Србији. Такође, значајан проблем представља и одсуство потписивања међудржавног споразума о двојном држављанству између Републике Србије и Црне Горе. Аутор, ипак, очекује да ће се у наредном раздобљу српско-црногорски односи умногоме побољшати, као и да ће обе државе као „предводнице“ процеса европских интеграција на Западном Балкану то учинити и захваљујући комплементарности њихових других спољнополитичких циљева (сарадња у региону, сарадња у оквиру међународних организација, и сл.). На самом крају рада аутор истиче да је неопходно да се власти у Београду и Подгорици одрекну лошег наслеђа готово две деценије дугих међусобних размирица и неспоразума, и да додатно интензивирају обострану сарадњу.

кључне речи:

Референце

  1. Андријашевић, Живко: Историја Црне Горе, Vukotić Media, Atlas fondacija, Београд, 2015.
  2. Апостоловски, Александар, Ђурић, Новица, „Црногорци у Србији, Срби у Црној Гори: Час их видиш, час их не видиш“, Политика, Београд, 23. децембар 2012, стр. 1–2.
  3. „Ауто пут Бар–Бољаре“, Интернет, http://autoput.me/, 12/08/2015.
  4. „Билатерални односи са страним државама: Црна Гора“, Министарство спољних послова Србије, Интернет, http://www.mfa.rs/sr/index.php/spoljna-politika/bilateralni-odnosi/117-bilateralni-odnosi/11558-crna-gora?lang=cyr, 12/08/2015.
  5. „Билатерални односи: Србија“, Министарство вањских послова и европских интеграција Црне Горе, Интернет, http://www.mvpei.gov.me/rubrike/bilateralni-odnosi/bilateralni-odnosi/srbija, 18/08/2015.
  6. „Вањскополитички приоритети Црне Горе“, Министарство вањских послова и европских интеграција Црне Горе, Подгорица, Интернет, http://www.mvpei.gov.me/ministarstvo/spoljno-politicki-prioriteti, 12/08/2015.
  7. „Граница са ЦГ по Уставу из 1974.“, Радио и Телевизија Црне Горе, Подгорица, 12. август 2015, Интернет, http://www.rtcg.me/vijesti/region/100540/granica-sa-cg-po-ustavu-iz-1974.html, 13/08/2014.
  8. Ђукановић, Драган и Лађевац, Ивона, „Концепција ‘уставног национализма’ у конститутивном акту Републике Црне Горе“, Теме, год. XXXIV, бр. 1, Универзитет у Нишу, Ниш, 2010, стр. 289–
  9. Ђукановић, Драган, „‘Идентитетска питања’ и линије унутрашњих подела у Црној Гори“, Међународни проблеми, год. LXVI, бр. 3–4, ИМПП, Београд, 2014, стр. 395–422.
  10. Ђукановић, Драган, „Западнобалканска шесторка – европски подстицаји регионалној сарадњи“, Европско законодавство, год. 12, бр. 45–46, Београд, 2013, стр. 302–312.
  11. Ђукановић, Драган: „Занемарени грађанин и ‘свемоћни’ етнос – легитимацијски темељи постјугословенских држава и ентитета“, у зборнику: Устави у времену кризе: постјугословенска перспектива (приредили: Милан Подунавац, Биљана Ђорђевић), Факултет политичких наука, Удружење за политичке науке Републике Србије, Београд, 2014, стр. 103–118.
  12. Ђукановић, Драган, „Западни Балкан 2014. – напредак у европским интеграцијама или стагнација?“, у зборнику: Србија, регион и Европска унија, Институт за међународну политику и привреду (приредили: Драган Ђукановић, Александар Јазић и Милош Јончић) Београд, 2015, стр. 247–259.
  13. Ђурђевић, Ненад: Остваривање слободе вероисповести и правни положај цркава и верских заједница у Републици Србији, Канцеларија Омбудсмана у Србији, Београд, 2009, стр. 10–18.
  14. Ђурковић, Миша, „Како се конституишу нације: црногорски случај“, Социолошки преглед, год. XLIV, бр. 1, Београд, 2010, стр. 3–
  15. “European Convention on Nationality”, ETS No. 166, Council of Europe, Strasbourg, 6 November 1997.
  16. „Закон о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије“, Службени гласник Републике Србије, бр. 90/07.
  17. „Иновирани Акциони план за рјешавање статуса расељених лица из бивших југословенских република и интерно расељених лица са Косова који бораве у Црној Гори“, Влада Црне Горе, Подгорица, 3. новембар 2009.
  18. „Информација о досадашњим активностима на обављању послова разграничења и утврђивања државне границе и припремама за закључивање међународних уговора о државној граници са сусједним државама“, Министарство унутрашњих послова Владе Црне Горе, Подгорица, март 2013.
  19. Ив. П., „Потез Приштине је добра вијест“, Побједа, година LXXI, бр. 17834, Подгорица, 14. август 2015, стр. 2–3.
  20. „Коридор 11“, Министарство грађевинарства и урбанизма Владе Републике Србије, Интернет, http://mgu.mgsi.gov.rs/lat/koridor-11.php, 12/08/2015.
  21. „Мило Ђукановић: Односи Црне Горе и Србије никада нису били бољи у новијој историји“, ТАНЈУГ, 27. децембар 2013.
  22. „Основи нових односа Црне Горе и Србије“, Време, Београд, 4. јануар 2001.
  23. Пајовић, Радоје: Контрареволуција – четнички и федералистички покрет 1941-1945, „Обод“, Цетиње, Историјски институт СР Црне Горе, Титоград, 1977.
  24. „Председавајући ОЕБС-у Дачић у посети Црној Гори, похваљује реформску агенду Владе“, Подгорица, 17. фебруар 2015, Саопштење Министарства спољних послова Србије, Београд, 17. фебруар 2015.
  25. „Спољнополитички приоритети Црне Горе“, Влада Црне Горе, 15. новембар 2006.
  26. „Споразум о сарадњи Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији“, Београд, 10. децембар 2013.
  27. Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону, Министарство вера и дијаспоре Владе Републике Србије, Београд, 2011.
  28. Томић, Радомир, „Црногорци у ‘пакету’ са Србима“, Побједа, год. LXXI, бр. 17832, Подгорица, 12. август 2015, стр. 2–3.
  29. Томић, Радомир, „‘Утопљеници’ се за Чакор хватају”, Побједа, година LXXI, бр. 17828, Подгорица, 8. август 2015, стр. 2–3.
  30. „Устав Црне Горе”, Службени лист Црне Горе, број 1, година LXIII, Подгорица, 25. октобар 2007.
  31. „Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора“, Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 1/2003.
  32. „Уставни закон за спровођење Устава Црне Горе“, члан 12, Службени лист Црне Горе, бр.1/2007, Подгорица, 25. октобар 2007.
  33. „Црногорски језик у општини Врбас“, Саопштење Црногорске партије, Нови Сад, 6. август 2015.
периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 327(497.11)(497.16)“2006/2015“ 51-70