Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕПУБЛИКА ПОЉСКА: ИНТЕГРАЦИЈЕ МОТИВИСАНЕ БЕЗБЕДНОСНИМ ИНТЕРЕСИМА?

Сажетак

Овај рад анализира међународну позицију и понашање Пољске као чланице Европске уније и НАТО. Кроз евроатлантску димензију своје политике Пољска је унапредила положај у централно-источној Европи, што јој је омогућило стабилност и високе стопе економског раста. Аутори рада полемишу да је ступање у те организације представљало потврду европског идентитета, али и безбедносну потребу, усмерено ка трајном одвраћању Русије од уплива у своје послове. Приликом анализе два петогодишња стратешка документа спољне политике Пољске уочен је несклад између учешћа у интегративним процесима, где Варшава селективно приступа домену евроинтеграција док уједно продубљује евроатлантске процесе. Рад настоји да покаже да Варшава међувладиним методом одлучивања покушава да увећа утицај у региону и ограничи утицај Русије као стратешког ривала који жели да поврати своју регионалну доминацију. Делује да су актуелни политички односи Москве и Варшаве вођени логиком теорије игара, где свака од њих унапређење регионалног утицаја перципира као неопходност ради побољшања међународног статуса и безбедности. Имајући у виду дугогодишњу позиционираност Пољске у поменутим организацијама и уназађивање односа евроатлантске заједнице са Русијом, из актуелног контекста делује да би Варшава могла да буде један од “проблематичних” чинилаца у домену нормализације односа Запада са Москвом.

кључне речи:

Референце

  • Antczak-Barzan, Anna „Conditions of Poland’s foreign and security policy within the EU and NATO environment“, Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Catholic University of Lublin, Lublin, No. 1-2/2015, 135-152.
  • Bieńczyk-Missala, Agnieszka „Poland’s foreign and security policy: main directions“, UNISCI Journal, UNISCI, Madrid, No. 40/2016, 101-118.
  • European Commission, Rule of Law: European Commission refers Poland to the European Court of Justice to protect the independence of the Polish Supreme Court, Internet, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_en.htm, 10/06/2019.
  • Johnson Simon, Gary Loveman, ”Starting Over: Poland After Communism”, Harvard Business Review, 1.3.1995.
  • Kaczyński, Piotr Maciej „Poland in Europe: disappointment or merely hiccup?“, Elcano Working paper, Real Instituto Elcano, Madrid, No. 3/2019, 1-20.
  • Ковачевић, Maja „Ограничења трансформативне моћи Европске уније и Западни Балкан“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 1/2019, 26-49.
  • Kozłowski, Grzegorz “20 years of the Czech Republic, Hungary and Poland in NATO: Yesterday, Today and Tomorrow,” Diplomaatia, International centre for defense and security, Tallin, No. 188/2019, 7-9.
  • Мијалковић, Саша „Национална безбедност – од вестфалског концепта до постхладноратовског“, Војно дело, Министарство одбране, Београд, бр. 2/2009, 55-64.
  • Ministry of Foreign Affairs, Poland joined NATO 15 years ago, Internet, https://www.msz.gov.pl/en/news/poland_joined_nato_15_years_ago, 01/06/2019.
  • Morawiecki Mateusz, Poland’s vision for Europe, Internet, https://www.politico.eu/article/poland-vision-for-europe-mateusz-morawiecki/, 15/06/2019.
  • Polish Foreign Policy Priorities 2012-2016, Ministry of Foreign Affairs,
  • Polish Foreign Policy Strategy 2017-2021, Ministry of Foreign Affairs of Poland, 2017.
  • Proposal for a U.S. Permanent Presence in Poland, Ministry of National Defense of Poland, 2018.
  • Steil Benn, Russia’s Clash With the West Is About Geography, Not Ideology, https://foreignpolicy.com/2018/02/12/russias-clash-with-the-west-is-about-geography-not-ideology/, 02/06/2019.
  • Stoicescu, Kalev „The Russian Threat to Security in the Baltic Sea Region“, Briefing Paper, International Centre for Defence and Security, Tallin, 01/2016, 1-13.
периодика Политичка ревија 3/2019 3/2019 УДК 327::911.3(438) 31-51