Izaberi jezik:
Tema broja

SRPSKA PRASVOSLAVNA CRKVA I RELIGIJSKOCRKVENI ODNOSI

RELIGIJSKE SLOBODE U SRBIJI PREMA IZVEŠTAJU STEJT DEPARTMENTA ZA 2019. GODINU

Sažetak

U Izveštaju Stejt departmenta o međunarodnim religijskim slobodama za 2019. godinu razmatra se pitanje religijskih sloboda u Srbiji, kao i drugih zemalja u svetu. Stanje u Srbiji je izloženo kroz dva separata. U prvom separatu se faktički razmatra stanje religijskih sloboda u centralnoj Srbiji i u Vojvodini, a u drugom na Kosovu, kao da su u pitanju dve apsolutno nezavisne države. Oba separata su metodološki istovetno struktuirani. U njima se ukazuje na: religijsku strukturu stanovništva; odnos vlasti prema religijskim slobodama; odnos društva prema religijskim slobodama; i politiku i angažovanje vlade SAD na zaštiti religijskih sloboda u pomenutim političkim zajednicama. Osnovno polazište u ovom radu jeste da je u Izveštaju o međunarodnim religijskim slobodama za 2019. godinu izraženo razumevanje religijskih sloboda iz vizure američke političke tradicije u pogledu uređenja religijskih pitanja i njenih političkih iskustava, savremenih političkih ciljeva i prakse intervencionizma na međunarodnom planu. Sledstveno tome, u SAD se danas smatra da Amerika treba da preuzme svoju istorijsku ulogu za razumevanje i zaštitu religijskih sloboda u svetu, pa se zato, vrši analiza i ocena religijskih sloboda u drugim zemljama u svetu.

Ključne reči:

Reference

  • Анђелковић, М. Петaр. 2013. Савремено образовање и религијска настава у Србији. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (43-2), 277-299.
  • Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама, Службени гласник РС, бр. 46/2006.
  • Закон о црквама и верским заједницама, Службени гласник РС, бр. 36/2006.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  • Adamson, Barry. 2008. Freedom of Religion, the First Amendment, and the Supreme Court: How the Court Flunked History. Gretna: Pelican Publishing.
  • Bazić Jovan, Sekulić Bojana. 2018. Political and Religious Power in Primary Education. Knowledge, (26-2), 515-520.
  • Bartulica, Stephen Nikola. 2016. Liberalizam i religija, Nova prisutnost, 14, 1, 33-47.
  • Castro, Martin R. 2016. Peaceful Coexistence: Reconciling Nondiscrimination Principles with Civil Liberties. A Briefing Before. Washington: The United States Commission on Civil Rights.
  • Encyclopaedia Britannica. 2017. Williams, Roger. (American religious leader). Pristupljeno 3.03.2021. https://www.britannica.com/biography/Roger-Williams-American-religious-leader.
  • Farr, Thomas. 2019. What in the World is Religious Freedom?. Pristupljeno 9.03.2021. https://www.religiousfreedominstitute.org/blog/what-in-the-world-is-religious-freedom
  • Hall, Timothy L. 1998. Separating church and state : Roger Williams and religious liberty. Urbana: University of Illinois Press. Pristupljeno 5.03.2021. https://archive.org/details/separatingchurch00hall
  • Kushtetuta e Republikёs sё Kosovёs,  Gazeta Zyirtare, K-09042008
  • Ligji pёr lirinё fetare nё Kosovё, Gazeta Zyirtare, Nr. 02/L-31.
  • Ligji pёr zonat veçanta tё mbrojtura, Gazeta Zyirtare, Nr. 03/L-039.
  • Locke, John. 1978. Pismo o toleranciji. U: Dve rasprave o vladi. Knjiga II. Beograd: NIP Mladost, 133-175.
  • National Archives. 2021. Declaration of Independence 1776. Pristupljeno 2.03.2021. https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript.
  • Office of International Religious Freedom. 2020a. Report on International Religious Freedom: Serbia. Pristupljeno 25.03.2021. https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/serbia/
  • Office of International Religious Freedom. 2020b. Report on International Religious Freedom: Kosovo. Pristupljeno 25.03.2021. https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/kosovo/
  • Pejčić Ivana. 2020. Religijske slobode u političkoj sferi. Novi magazin, 27. maj. Pristupljeno 12.03.2021. https://www.novimagazin.rs/vesti/222349-religijske-slobode-u-politickoj-sferi
  • Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država. 2021. Povelja o pravima 1791. Pristupljeno 9.03.2021. https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-other-lang/CROATIAN.pdf
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2021 2/2021 УДК 322+342.724(497.11) 243-264
ç