Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ

РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: ТРАНС-НАЦИОНАЛНE ДИМЕНЗИЈE

Сажетак

Овај рад се бави променама у интерпретацији социјалне политике на нивоу дискурзивне екстензије концепта новим процесима, који се могу детектовати као транс-национални (билатерални, регионални и глобални) план социјалне политике. Први део рада се бави утицајем тих елемената на само дефинисање и типологију социјалне политике, а други део критичком анализом њихових позитивних и негативних аспеката. Рад се закључује потребом формулисања „еклектичке/холистичке“ варијанте социјалне политике која ће амалгамирати како националне тако и транснационалне елементе.

кључне речи:

Референце

  1. Стојановић Ђорђе, Ђурић Живојин, Анатомија савремене државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  2. Стојановић Ђорђе, Деспотовић Љубиша, „Дискурзивно трансформисaње концепта благостања“, Српска политичка мисао, 46, бр. 4/2014, стр. 11-34.
  3. Arts Wil, Gellisen John „ThreeWorlds of Welfare Capitalism or More? A State-of-the-Art Report“, Journal of European Social Policy, Vol. 12, No. 2/2002, стр. 137-158.
  4. Bevan Philippa „Conceptualising in/security regimes“, Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts, (eds. Ian Gough, Geof Wood), Cambridge University Press, Cambridge, 2004, стр. 88-121.
  5. Deacon Bob, Global Social Policy and Governance. Sage, London, 2007.
  6. Deacon Bob, Ortiz Isabel, Zelenev Sergei, Regional Social Policy, DESA Working Paper No. 37, ST/ESA/2007/DWP/37, June, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York, 2007, стр. 1-23.
  7. Esping-Andersen Gosta, The Three Worlds of Welfare Capitalis, Cambridge, Polity Press, 1990.
  8. George Vic, Wilding Paul, Globalization and Human Welfare, Palgrave, New York, 2002.
  9. Geras Norman, „Marx and the critique of political economy“ Ideology in Social Science (ed. Robin Blackburn) Random House, New York, 1973, стр. 284-305.
  10. Gough Ian, The Political Economy of the Welfare State, Macmillan, London, 1979.
  11. Gough Ian, „Welfare regimes in development contexts: a global and regional analysis“, Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts (eds. Ian Gough, Geof Wood), Cambridge University Press, Cambridge, 2004, стр. 15-49.
  12. Hall Anthony, Midgley James, „Social Policy for Development: Local, National and Global Dimensions“, у Social Policy for Development (eds. Anthony Hall, James Midgley), Sage, London, 2004, стр. 1-44.
  13. Held David, McGrew Anthony, Goldblatt David, Perraton Jonathan, Global Transformations: Politics, Economic, and Culture, Stanford University Press, Stanford, 1999.
  14. Held David, McGrew Anthony, Globalization/Anti-globalization: Beyond the Great Divide, Polity Cambridge, 2002.
  15. Holliday Ian, „Productivist Welfare Capitalism: Social Policy in East Asia“, Political Studies, Vol. 48, No. 4/2000, стр. 706-723.
  16. Manning Nick, „Social Needs, Social Problems, and Social Welfare and Well-being“, The Student’s Companion to Social Policy, (eds. Pete Alcock, Margaret May, Sharon Wright) Wiley-Blackwell, Oxford, 2012, стр. 19-26.
  17. Mkandawire Thandika, „Social policy in a development context“, Social Policy and Development Programme, Paper No. 7, Geneva: UNRISD, 2001, стр. 1-31.
  18. O’Connor Julia S., Orloff Ann Shola, Shaver Sheila, States, Markets, Families: Gender, Liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain and the United States, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
  19. Scholte Jan Aart, Globalization: A Critical Introduction, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
  20. Söderbaum Frederik, „Introduction: Theories of New Regionalism“, Theories of New Regionalism (eds. Frederik Söderbaum, Timothy M. Shaw), Palgrave, New York, 2003, стр. 1-22.
  21. Wood Geof, „Informal security regimes: the strength of relationships“, Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts (eds. Ian Gough, Geof Wood), Cambridge University Press, Cambridge, 2004, стр. 49-88.
  22. Yeates Nicola, Globalisation and Social Policy in a Development Context: Regional Responses, Social Policy and Development Programme Paper, No. 18, Geneva, United Nations Research Institute for Social Development, 2005, стр. 1-15.
  23. Yeates Nicola, Deacon Bob, Globalisation, Regionalism and Social Policy: Framing the Debate, United Nations University Centre for Comparative Regional Integration Studies, Bruges, 2006. стр. 1-14.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 304+364-1 103-120