Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA – PERSPEKTIVE RAZVOJA

REGIONALNO I GRANSKO RESTRUKTURIRANJE GLOBALNIH KONKURENATA

Sažetak

Od druge polovine 20. veka do danas, broj kompanija iz razvijenih zemalja ali i iz manje razvijenih zemalja, naročito azijskih i zemalja Srednje i Južne Amerike, na globalnom tržištu raste. Konkurentska poziciona prednost kompanija iz razvijenih zemalja tradicionalnih konkurenata (SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Japan) u delatnostima u kojima posluju više nije značajno diferentna, što ukazuje na regionalno i gransko restrukturiranje globalne konkurencije. Usled toga u ovom radu je analizirano regionalno i nacionalno poreklo 100 najuspešnijih kompanija sveta po granama delatnosti u 2005. i 2010. godini, sa osvrtom na njihovo poreklo tokom druge polovine prošlog veka. Cilj rada je utvrđivanje promena u poziciji zemalja i regiona u različitim granama delatnosti shodno poziciji njihovih kompanija u 100 najuspešnijih. Kao osnov za merenje i poređenje veličine i uspešnosti kompanija, u ovom radu su korišćeni: prihod, i kombinacija prihoda, profita, imovine i tržišnog učešća. Magazin “Fortune“ godišnje publikuje listu najuspešnijih kompanija u sve­tu, pa su za potrebe ovog rada korišćeni izveštaji ovog magazina. Kompanije koje opredeljuju globalno poslovanje u prvoj deceniji 21. veka potiču iz razvijenih zemalja evropskog regiona, Severne Amerike (SAD) i Azije (Japan). Dominacija kompanija iz razvijenih zemalja evropskog regiona u 21. veku je nesporna, za razliku od prethodnih decenija kada je dominirao region Severne Ame­rike i kompanije iz SAD. U prvoj deceniji 21. veka značajno je učešće kompanija iz Južne Koreje, Kine, Brazila, Venecuele i Meksika koje doprinose restrukturiranju konkurencije u najviše globalizovanim granama delatnosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Douglas Susan, Craig Samuel, Глобална маркетинг стратегија, Грмеч, Београд, 1997.
  2. Милановић-Голубовић Весна, Последице глобализације пословања лидерске групе конкурената, докторска дисертација, Економски факултет, Београд, 2002.
  3. Ракита Бранко, Међународни маркетинг, Економски факултет и Глобмарк, Београд, 1998.
  4. Милановић Весна, Булут Ивана, „Позиција земаља и региона на глобалном тржишту кроз призму најуспешнијих компанија“, Мегатренд ревија, бр. 0372012, Мегатренд универзитет, Београд.
  5. Walter Ingo, Mergers and Acquisitions in Banking and Finance, What Works, What Fails, and Why, University Press, Oxford, 2004.
  6. World Investment Report 2000 Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, UNCTAD 2000.
  7. http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/
PERIODIKA Politička revija 1/2013 УДК: 339.137.2 145-163
ç