Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ ПОТКОМПЛЕКС – СЛУЧАЈ ЗАПАДНИ БАЛКАН

Сажетак

Креатори Теорије регионалног безбедносног комплекса су сматрали да Балкан, из разлога језичких и културолошких сличности, заједничке историје, географске повезаности, представља посебан безбедносни поткомплекс у оквиру Европског регионалног безбедносног комплекса. Догађаји који су изазвали промене унутар Балкана, који су утицали на промене структуре образаца пријатељства или непријатељства и интеграциони процеси који су несумњиво утицали на еволуирање балканског поткомплекса учинили су да ствари данас изгледају другачије. Два кључна питања која креирају безбедносну структуру Западног Балкана су питање осигурања регионалне безбедности и стабилности после једностраног проглашења независности Косова и Метохије и питање будућег унутрашњег уређења Босне и Херцеговине. Како претње лакше путују преко краћих дистанци полази се од претпоставке да је безбедносна међузависност управо израженија међу државама Западног Балкана због чега се Западни Балкан, а не више Балкан, може сматрати безбедносним поткомплексом.

кључне речи:

Референце

  • Balkanija-časopis za balkanske studije. 2012. Beograd: Ambasada Španije.
  • Bela knjiga odbrane Bosne i Hercegovine. 2005. Sarajevo: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.
  • Buzan Barry and Waever Ole Waever., 2003. „Regions and Powers – The Structure of Inaternational Security.ˮ London: Cambridge University Press.
  • Buzan, Barry, Waever, Ole and Jaap De Wilde. 1998. „Security: a New Framework for Analysis.ˮ Boulder: Lynne Rienner.
  • Buzan, Barry. 1991. „People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post-Cold War Era.ˮ 2nd Edition. Harvester Wheatsheaf.
  • Enciklopedija Britanika. 2005. Beograd: Narodna knjiga Politika.
  • Gentilini, Fernando. 2007. „Nedokučivi Balkan.ˮ Beograd: Hesperia.
  • Kegli, Čarls V. i Judžin R. Vitkof., 2006. „Svetska politika – trend i transformacija.ˮ Beograd: Centar za studije JI Evrope.
  • Lopandić Duško i Jasmina Kronja. 2010. „Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu.ˮ Beograd: Evropski pokret u Srbiji.
  • Lopandić, Duško. 2007. „Reforma Evropske unije, Zapadni Balkan i Srbija.ˮ Beograd: Evropski centar za mir i razvoj.
  • Naj, Džozef S. 2006. „Kako razumeti međunarodne odnose.ˮ Beograd: Stubovi kulture.
  • Ofe Klaus, Ofe . 1999. „Modernost i država.ˮ Beograd: Filip Višnjić.
  • Simić, Dragan. 2002. „Nauka o bezbednosti-savremeni pristupi bezbednosti.ˮ Beograd: Službeni glasnik SRJ.
  • Todorova Maria., 1997. „Imagining the Balkans- Introduction Balkanism and Orientalism: Are They Different Categories?ˮ Oxford University Press, New York Oxford University Press.
  • United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244 (1999), Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999.
периодика Српска политичка мисао 1/2022 1/2022 УДК 327.56+355.02(497-15) 217-242