Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

REFORMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA – PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI

Sažetak

Rad predstavlja opsežnu analizu niza istraživanja kao i razmatranja uporedne teorije koja ima daleko veće praktično i teorijsko iskustvo u sveri korporativnog upravljanja i korporativnog prava. Svrha ovog rada je da sagleda postojeće uticaje različitih zakonodavnih struktura i predoči njihove prednosti i nedostatke. Istraživanja koja su vođena početkom ovoga veka, dokumen­tovala su velike razlike u koncentracii vlasništva javno kotiranih privrednih društava, veličini i dubini tržišta ka­pitala, politici isplate dividendi i dostupnosti eksternih finansija firmama u različitim zamljama. Zajednički element u objašnjenjima ovih razlika je koliko dobro su investitori, zajedno akcionari i kreditori, regulativom zaštićeni od preuzimanja od strane menadžera i većinskih vlasnika odnosno akcionara sa kontrolnim paketom akcija. Ovaj rad opisuje razlike u zakonima i efikasnosti njihove primene u različitim zemljama, raspravlja o mogućim korenima ovih razlika, sumira njihove posledice, i procenjuje moguće strategije reforme korporativnog upravljanja. Pravni pristup je svakao korisniji za razumevanje korporativnog upravljanja i njegove reforme od konvencionalnog razlikovanja bankarski orijentisanih i tržišno orijentisanih finansijskih sistema.

Ključne reči:

Reference

  1. Aoki, M., Patrick, H., The Japanese Main Bank System: Its Relevance for Develo­ping and Transforming Economies, Oxford University Press, New York, 1993.
  2. Barca, F., “On corporate governance in Italy: issues, facts, and agency”, working paper, Bank of Italy, Rome, 1995.
  3. Bebchuk, L., “The rent protection theory of corporate ownership and control”, National bureаu of economic research, Working Paper 7203, Massachusetts, 1999.
  4. Beck, T., Levine, R., Loayza, N., “Finance and the sources of growth”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  5. Bennedsen, M., Wolfenzon, D., „The balance of power in closely held corporations“, Journal of Financial Economics, 2000.
  6. Claessens, S., Djankov, S., Lang, L., “The separation of ownership and control in East Asian corporations”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  7. Edwards, J., Fischer, K., Banks, Finance and Investment in West Germany Since 1970, University Press, Cambridge, 1994.
  8. Franco Modigliani and Merton H Miller, „The cost of capital, corporation finance and theory of investment“, The American Economic Review, June 1958.
  9. Glaeser, E., Johnson, S., Shleifer, A., “Coase versus the Coasians”, Quarterly Jo­urnal of Economics, forthcoming, 2001.
  10. Gorton, G., Schmid, F. „Universal banking and the performance of German firms“, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  11. Gorton, G., Schmid, F., “Universal banking and the performance of German firms”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  12. Henry, P., “Do stock market liberalizations cause investment booms?”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  13. Jeffrey D. Bauman, “Corporations Law and Policy: Materials and Problems”, West Thomson Reuters, USA, 2009.
  14. Jensen, М., Meckling, W. „Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure“, Journal of Financial Economics 3, 1976.
  15. John C. Cofee, Jr., „The Rise of Dispersed Ownership“: The role of law in the separetion of ownership and controle, Colombia University“, Working paper No. 182, 2001.
  16. Johnson, S., Boone, P., Breach, , Friedman, E., “Corporate governance in the Asian financial crisis”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  17. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., “Investor protection and corporate valuation”, NBER Working Paper 7403, 1999.
  18. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., „Law and finance“, Journal of Political Economy 106, 1998.
  19. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A.,Vishny, R., “Legal determinants of external finance”, Journal of Finance, 52, 1997.
  20. Mayer, C., „Financing the New Economy: financial institutions and corporate go­vernance“, Information Economics and Policy, 14, 2002.
  21. Мирко Васиљевић, Привредна друштва домаће и упоредно право, Удружење правника у привреди СРЈ, Београд, 1999.
  22. Michael Jensen and William H. Meckling, „Agency Costs and Ownership Structure“, Journal of Financial Economics, October, V 3, No. 4, 1976.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2012 УДК: 347.7+334.02 229-250
ç