Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕФОРМА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА – ПРАВНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Сажетак

Рад представља опсежну анализу низа истраживања као и разматрања упоредне теорије која има далеко веће практично и теоријско искуство у свери корпоративног управљања и корпоративног права. Сврха овог рада је да сагледа постојеће утицаје различитих законодавних структура и предочи њихове предности и недостатке. Истраживања која су вођена почетком овога века, докумен­товала су велике разлике у концентрации власништва јавно котираних привредних друштава, величини и дубини тржишта ка­питала, политици исплате дивиденди и доступности екстерних финансија фирмама у различитим замљама. Заједнички елемент у објашњењима ових разлика је колико добро су инвеститори, заједно акционари и кредитори, регулативом заштићени од преузимања од стране менаџера и већинских власника односно акционара са контролним пакетом акција. Овај рад описује разлике у законима и ефикасности њихове примене у различитим земљама, расправља о могућим коренима ових разлика, сумира њихове последице, и процењује могуће стратегије реформе корпоративног управљања. Правни приступ је свакао кориснији за разумевање корпоративног управљања и његове реформе од конвенционалног разликовања банкарски оријентисаних и тржишно оријентисаних финансијских система.

кључне речи:

Референце

  1. Aoki, M., Patrick, H., The Japanese Main Bank System: Its Relevance for Develo­ping and Transforming Economies, Oxford University Press, New York, 1993.
  2. Barca, F., “On corporate governance in Italy: issues, facts, and agency”, working paper, Bank of Italy, Rome, 1995.
  3. Bebchuk, L., “The rent protection theory of corporate ownership and control”, National bureаu of economic research, Working Paper 7203, Massachusetts, 1999.
  4. Beck, T., Levine, R., Loayza, N., “Finance and the sources of growth”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  5. Bennedsen, M., Wolfenzon, D., „The balance of power in closely held corporations“, Journal of Financial Economics, 2000.
  6. Claessens, S., Djankov, S., Lang, L., “The separation of ownership and control in East Asian corporations”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  7. Edwards, J., Fischer, K., Banks, Finance and Investment in West Germany Since 1970, University Press, Cambridge, 1994.
  8. Franco Modigliani and Merton H Miller, „The cost of capital, corporation finance and theory of investment“, The American Economic Review, June 1958.
  9. Glaeser, E., Johnson, S., Shleifer, A., “Coase versus the Coasians”, Quarterly Jo­urnal of Economics, forthcoming, 2001.
  10. Gorton, G., Schmid, F. „Universal banking and the performance of German firms“, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  11. Gorton, G., Schmid, F., “Universal banking and the performance of German firms”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  12. Henry, P., “Do stock market liberalizations cause investment booms?”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  13. Jeffrey D. Bauman, “Corporations Law and Policy: Materials and Problems”, West Thomson Reuters, USA, 2009.
  14. Jensen, М., Meckling, W. „Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure“, Journal of Financial Economics 3, 1976.
  15. John C. Cofee, Jr., „The Rise of Dispersed Ownership“: The role of law in the separetion of ownership and controle, Colombia University“, Working paper No. 182, 2001.
  16. Johnson, S., Boone, P., Breach, , Friedman, E., “Corporate governance in the Asian financial crisis”, Journal of Financial Economics 58, 2000.
  17. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., “Investor protection and corporate valuation”, NBER Working Paper 7403, 1999.
  18. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., „Law and finance“, Journal of Political Economy 106, 1998.
  19. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A.,Vishny, R., “Legal determinants of external finance”, Journal of Finance, 52, 1997.
  20. Mayer, C., „Financing the New Economy: financial institutions and corporate go­vernance“, Information Economics and Policy, 14, 2002.
  21. Мирко Васиљевић, Привредна друштва домаће и упоредно право, Удружење правника у привреди СРЈ, Београд, 1999.
  22. Michael Jensen and William H. Meckling, „Agency Costs and Ownership Structure“, Journal of Financial Economics, October, V 3, No. 4, 1976.
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 347.7+334.02 229-250