Izaberi jezik:
Tema broja

KULTURA, POLITIKA, BEZBEDNOST

REFERENDUM: OBLIK NARODNOG IZJAŠNJAVANJA PROTIV OTUĐENJA VLASTI

Sažetak

Referendum se poslednjih godina polako vraća na evropsku političku scenu, diskretno ali za oko brižljivijeg posmatrača dovoljno primetno. Ovaj ustavni institut je od uvek izazivao veliko interesovanje stručne i šire javnosti, s obzirom na inherentnu neizvesnost i nemali politički, a vrlo često i širi društveni ulog koji ga gotovo neminovno prati. Kao oblik neposredne demokratije, referendum služi da se celina biračkog tela kao nosioca suverenosti, izjasni o određenom pitanju, najčešće čisto političkog, mada se može sresti i ekonomskog, socijalnog, pa i kulturnog karaktera u širem smislu koje je od velikog, a ponekad i sudbonosnog značaja po zemlju. Nas posebno u prisutnom članku zanimaju političke okolnosti vezane za referendumsku kampanju, društveni ambijent u kom se sprovodi referendum, pravni okvir koji ga prati, kao i naknadno (ne)poštovanje izražene narodne volje od strane državnih organa. Pitanje tim značajnije, imajući u vidu da ,,poslednjih godina, sa krizom partija, se pojavilo znatno češće pribegavanje referendumu u svim pluralističkim demokratijama”. U ovom radu će se detaljnije obraditi pitanje referenduma u Švajcarskoj, Francuskoj i Srbiji, jer smatramo da navedene zemlje u tom pogledu predstavljaju zanimljive primere.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Јовановић, Милан: Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  2. Јовичић, Миодраг: Демократија и саборност, Службени гласник, Београд, 2006.
  3. Марковић, Ратко: Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 2000.
  4. Матић, Милан: „Нови светски поредак и криза демократске јавности’’, Нова српска политичка мисао, 3-4/1997.
  5. Пајванчић, Маријана: Коментар Устава Републике Србије, Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2009.
  6. Поповић, Драгољуб: Општа правна историја стварање модерне државе, Досије, Београд, 1999.
  7. Сартори, Ђовани: Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  8. Станковић, Владан: „Друштвене елите у Србији – преображај и проходност у последњих двадесет година’’, Национални интерес, Бео­град, 3/2010.
  9. Чавошки Коста, Васић Радмила: Увод у право, Службени гласник, Београд, 2009.
  10. Vassalo, Francesca: The Failed EU Constitution Referendums: The French Case in Perspective, 1992 and 2005, University of Southern Ma­ine, Department of Political Science, 2007.
  11. Gicquel, Jean: Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchre­stien, Paris, 2007.
  12. Favoreu, Louis: Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2009.
  13. Lescuyer, Georges, Histoire des idées politiques, Dalloz, Paris, 2001.
  14. Bin Roberto, Pitruzzella Giovanni: Diritto costitituzionale, G.Giappichelli, Torino, 2009.
  15. Masahiro Kobori: ‘’Referendums in Britain and Japan: Turnouts, campa­igns, and systems’’, Ritsumeikan Law Review, n° 26, 2009.
  16. Rousseau, Dominique: Droit du contentieux constitutionnel, Montchre­stien, Paris, 2009.
PERIODIKA Politička revija 2/2011 УДК 342.573:321.7 325-348
ç