Tema broja

AKTUELNO

REAFIRMACIJA PRAVA NEROĐENIH NA ŽIVOT

Sažetak

U ovom članku autor razmatra etičke i religijske argumente u korist prava nerođenih na život. On ukazuje da su latinski oci, pod uticajem Aristotela, uglavnom bili skloni da zastupaju teoriju o naknadnom ili postepenom oživljavanju embriona, dok gotovo svi istočni oci do danas smatraju da je embrion od trenutka začeća ličnost. Konsekvenca učenja o naknadnom oživljavanju embriona je mogućnost abortusa do trenutka oživljavanja. Zastupnici učenja o reinkarnaciji duše smatraju da je abortus dozvoljen sve dok se duša ne useli u telo. Ukoliko je već embrion ličnost, abortus predstavalja moralni prestup, osim u slučaju da je ugrožen život majke. Autor opovrgava argument da je abortus dozvoljen ukoliko prenatalna dijagnostika ustanovi da će se roditi hendikepirano dete, jer i takva osoba je ličnost.

Ključne reči:

Reference

  • Алексејев, Вјечеслав и Андреј Григорјев. 2007. „Схватање Њу ејџа“ – религија антихриста?“ У Чувајте се да вас ко не превари : православље на међи векова, прир. Владимир Димитријевић и Јован Србуљ, 172-249, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Алкорн, Ренди. 2009. Абортус : право на избор или убиство, Београд: Сотериа
  • Анкберг, Џон и Џон Велдон. „Колико је абортус безбедан?“ У Мушкарац и жена пред тајном тела : православље и полност, прир. Владимир Димитријевић и Јован Србуљ, 236-250, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Антонић, Слободан. 2011. Искушења радикланог феминизма: моћ и границе друштвеног инжењеринга. Београд: Службени гласник
  • Аристотел. 1987. О души / Наговор на филозофију. Загреб: Напријед
  • Аристотел. 1975. Политика. Београд: БИГЗ
  • Ворен, Мери Ен. 2004. „Абортус“ У Увод у етику, прир. Питер Сингер, 437-452, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
  • Ворен, Мери Ен 2012. „О моралном и правном статусу абортуса“ У Биоетика, прир. Војин Ракић, Иван Младеновић, Рада Дрезгић, 43-61, Београд: Службени гласник
  • Де Жарден, Џозеф Р. 2006. Увод у еколошку етику. Београд: Службени гласник
  • Дрезгић, Рада. 2010. „Бела куга“ међу „Србима“: о нацији, роду и рађању на преласку векова. Београд: Албатрос плус – Институт за филозофију и друштвену теорију
  • Ђаковац, Александар. 2017. „Абортусна култура у Србији : биоетички, религијски и национални аспекти.“ Национални интерес, 30 (1), 105-118.
  • Ђурковић, Миша. 2019. Десна мисао у XX веку. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
  • Емото, Масару. 2008. Порука воде. Београд: Златни змај – Либер
  • Кант, Имануел. 1979. Критика практичког ума. Београд: БИГЗ
  • Кант, Имануел. 1993. Метафизика морала, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
  • Константиновић Вилић, Слободанка и Милева Милосављевић, Невена Петрушић. 1999. Абортус : правни, медицински и етички приступ, Ниш: Женски центар за едукацију и комуникацију
  • Ларше, Жан-Клод. 2008. За једну етику рађања : елементи патристичке ангтропологије. Београд – Шибеник: Истина
  • Левитски, Н. 1998. Свети саровски старац Серафим. Манастир Хиландар
  • Маркиз, Дон. 2012. „Поновно испитивање абортуса“ У Биоетика, прир. Војин Ракић, Иван Младеновић, Рада Дрезгић, 97-122, Београд: Службени гласник
  • Милаш, Никодим. 2004. Правила Православне цркве с тумачењима, књ. 2, Београд – Шибеник: Истина
  • Немесије Емески. 2003. „О човековој природи“ У Господе, ко је човек? : православна антропологија и тајна личности, прир. Јован Србуљ, 93-204, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Николај (Велимировић), владика. 1996. „Номологија“ У Изабрана дела у 10 књига, књига III, Ваљево: Глас цркве, 7-90.
  • Николај Хаџиниколау, митрополит. 2006. „Природа и статус ембриона“; „Експериментисање са људским ембрионима“, У Мушкарац и жена пред тајном тела : православље и полност, прир. Владимир Димитријевић и Јован Србуљ, 623-350, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Основи социјалне концепције Руска православне цркве. 2007. Нови Сад: Беседа
  • Платон. 1976. Држава, Београд: БИГЗ
  • Рафаил (Карелин), архимандрит. 2006. „О абортусу, и о разврату“ У Мушкарац и жена пред тајном тела : православље и полност, прир. Владимир Димитријевић и Јован Србуљ, 368-491, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Рашевић, Мирјана. 1993. Ка разумевању абортуса у Србији. Београд: Институт друштвених наука – Центар за демографију
  • Св. Григорије из Нисе 2003. „О стварању човека“ У Господе, ко је човек? : православна антропологија и тајна личности, прир. Јован Србуљ, 7-90, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Свети Максим Исповедник. 2017. О разним недоумицама. Нови Сад: Беседа
  • Свето писмо Старога и Новога завјета. 2012. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве
  • Стајић, Марија Р. 2018. „Случај Роу против Вејда“, У Између киборга и химере : човек и савремена биоетика, прир. Миша Ђурковић, 153-176, Београд: Catena mundi – Институт за европске студије
  • Старац Пајсије Светогорац. 2011. Чувајте душу, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Томсон, Џудит Џарвис. 2012. „Одбрана абортуса“, У Биоетика, прир. Војин Ракић, Иван Младеновић, Рада Дрезгић, 25-42, Београд: Службени гласник, 25-42.
  • Чворовић, Зоран. 2018. „Абортус као кривично дело у стародревним правима, канонима Цркве и у византијско-словенском праву“, У Црквене студије, 15, 475-491.
  • Be Aware of Killing Innocent, htpps://anandamargaforum.wordpress.com/category/abortion
  • Bentham, Jeremy. The Principles of Morals and Legislation, New York: Hafner Press Бренан, Барбара Ен. 1990. Руке које лече, Београд: Николић – Павловић – Живковић – Паскаш – Цвијић – Жигарт – Мирић
  • Dworkin, Andrea. 1983. RightWing Women : The Politics of Domesticated Females, London: The Women’s Press
PERIODIKA Politička revija 3/2020 3/2020 УДК 173.4 179-208
ç