Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVNI KAPACITET I IZGRADNjA POLITIČKIH INSTITUCIJA

RAZVOJ SVOJINSKIH ODNOSA U FUNKCIJI DEMOKRATIZACIJE POLITIČKIH INSTITUCIJA

Sažetak

Osnovni cilj rada je da argumentovano pokaže da celokupni razvoj industrijske proizvodnje i tehnologije neizbežno vodi jačanju demokratske države i da razvoj demokratskog društva nije moguć bez demokratizacije svojinskih odnosa. Zaključuje se: da razvoj industrijske tehnologije donosi i podruštvljavanje upravljanja, kojim se autokratska država transformiše u demokratsku državu; da savremena demokratizacija svojinskih odnosa kroz razvijanje radničkog akcionarstva, deoničarstva i zadrugarstva ima za cilj da putem poboljšanja svojinskog statusa proizvođača poveća njihovu motivaciju koja je osnovni činilac ekonomske efikasnosti u svim istorijskim uslovima; da je osnovna pretpostavka razvoja demokratskog društva i demokratizacije političkih institucija Srbije demokratizacija svojinskih odnosa koja podrazumeva da najširi slojevi stanovništva upravljaju društvenom reprodukcijom.

Ključne reči:

Reference

  1. Бувач, Драго: Анатомија јапанског успеха, Глобус, Загреб, 1982.
  2. Galbraith, John Kenneth: Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, 1970.
  3. Drucker, F. Peter: Посткапиталистичко друштво, Грмеч – Привредни преглед, Београд, 1995.
  4. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  5. Марковић, Драган, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политич­ке студије, Београд, бр. 2/2010.
  6. Марковић, Драган: Од посредне ка непосредној демократији, Институт за политичке студије, Београд,
  7. Naisbitt, John: Megatrendovi, Globus, Zagreb, 1985.
  8. Печујлић, Мирослав: Будућност која је почела, Институт за политичке студије ФПН, Београд, 1969.
  9. Србија – политички и институционални изазови, (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  10. Schumpeter, Joseph A.: Kapitalizam, socijalizam i demokratija, Globus, Zagreb, 1981.
  11. Тмушић, Марко, „Однос државе и економије кратак теоријски осврт“, Поли­тичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр.4/2010.
  12. Fourier, Charles: Civilizacija i novi socijetarni svijet, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
  13. Фром, Е., Здраво друштво, Рад, Београд, 1980.
  14. Хилфердинг, Рудолф: Финансијски капитал, Култура, Београд, 1958.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2011 УДК: 347.23:321.7 77-92
ç