Izaberi jezik:
Tema broja

NEKA PITANJA BEZBEDNOSNOG, OBRAZOVNOG I MEDIJSKOG SISTEMA SRBIJE

RAZVOJ ŠTAMPE I MEDIJSKE POLITIKE U OKVIRU MEDIJSKOG SISTEMA SRBIJE ‒ ISTORIJSKI PRESEK

Sažetak

S ciljem da se prikaže povezanost štampe i medijske politike sa promenama u društvu, u radu će se korišćenjem istorijske, deskriptivno-eksplikativne metode i metode teorijske analize sagledati put razvoja štampe u Srbiji od perioda formiranja medijskog sistema Srbije do poslednje decenije HH veka sa posebnim osvrtom na značaj medijske politike u okviru javnih politika s obzirom na ulogu države, političku kulturu i interes javnosti. Analiziraju se pitanja slobode štampe i nezavisnog izveštavanja kao sastavnog dela demokratskog sistema, ukazuje se na proces izgradnje medijskog pluralizma i razvoj profesionalnog novinarstva. Zaključuje se da od nastanka medijskog sistema Srbije postoji neraskidiva veza između društvenih i medijskih promena. Istorijski i politički kontekst sagledanog perioda s obzirom na različite pristupe regulaciji medijskog sistema i načine ispoljavanja moći, obilovao je sukobima različitih interesa, javnim sučeljavanjima i gušenjima medijskih sloboda, cenzurom, dok je novinarstvo postalo propagandna mašinerija, a štampa službeno glasilo političkih partija. Tako izgrađen sistem daleko je od današnjih strategija deregulacije medijske politike i samoregulacije kao zamene državne medijske regulacije.

Ključne reči:

Reference

  • Анђелковић, Владимир. 2019. Венецијански издавачи српских књига 15191824. Београд: Istituto Italiano di Cultura: Центар за истраживање дигиталне културе: Art Press.
  • Беговић, Мехмед. 1981. Законик цара Стефана Душана. Београд: Српска академија наука и уметности.
  • Бјелица, Михаило, и Зоран Јевтовић. 2006. Историја новинарства. Београд: Мегатренд универзитет примењених наука.
  • Јевтовић, Зоран. 2003. Јавно мнење и политика. Београд: Академија лепих уметности. Центар за савремену журналистику.
  • Јовичић, Миодраг. 1999. Лексикон српске уставности 18041918. Београд: Филип Вишњић.
  • Љушић, Радош. 2004. Кнежевина Србија (1830–1839). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Недељковић, Миле. 2002. „Прописи о штампи – од кнеза Милоша до данас.” У Новинарство. Београд: Центар за савремену журналистику.
  • Министарство културе и информисања. 2020. Стратегија развоја система јавног инфорнисања у Републици Србији за период 2020–2025. Београд: Министарство културе и информисања.
  • Миленковић, Весна. 2014. „Између независности и контроле – новинари као заступници јавности.” Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва 7 (19): 117–132.
  • Миленковић, Весна. 2019. Медији, култура, политика – у епохи глобализације. Београд: Висока школа за комуникације.
  • Миленковић, Весна. 2022. Увод у новинарство. Београд: Факултет за спорт, Универзитет Унион – Никола Тесла.
  • Милетић, Мирко. 2014. Структура и динамика медијског система Србије. Београд: Јасен.
  • Перовић, Латинка. 1983. Пера Тодоровић. Београд: Рад.
  • Раденић, Андрија. 1977. Социјалистички часописи у Србији (1871–1918). Београд: Издавачко предузеће „Рад“.
  • Радојевић, Мијодраг. 2010. “Сретењски устав и развој политичких идеја и институција.” Политичка ревија 3 (25): 47–66. doi: https://doi.org/10.22182/pr.2532010.3.
  • Тодоровић, Миљана. 2012. „Слобода штампе у Србији у XIX веку.” Зборник радова Правног факултета у Нишу, 61: 439–455.
  • Тодоровић, Мирјана и Стјепан Гредељ. 2001. Медији у Србији: слободни и ослобођени. Београд: Центар за слободне изборе и демократију.
  • Avramović, Miodrag, i Mihailo Bjelica. 1992. Dva veka srpskog novinarstva. Beograd: Institut za novinarstvo.
  • Freedman, Des. 2008. The Politics of Media Policy. Cambridge: Polity Press.
  • Gocini, Đovani. 2001. Istorija novinarstva. Beogead: Clio.
  • Lazarević, Dragovan, i Nebojša Jovanović. 2008. Agencijsko novinarstvo. Beograd: Čigoja.
  • Malović, Stjepan. 2004. Osnovi novinarstva. Zagreb: Golden marketing.
  • Martinoli, Anа. 2017. „Strategija razvoja medija u Srbiji – između interesa politike, vlasnika i publike.” Medijski dijalozi 29 (10): 19–35.
  • Milutinović, Irina. 2018. “Protivrečnosti evropske medijske politike.” CM: Communication and Media 13 (42): 105–132. doi: 10.5937/comman13-17107.
  • Perić, Nenad. 2008. „Medijska politika, informisanje javnosti, masovno komuniciranje i propaganda kao sredstva međunarodne politike i ideologije.” Nacionalni interes 4 (1–3): 169–182. doi: 10.22182/ni.412008.8.
  • Radojković, Мiroljub, i Мirko Miletić. 2008. Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet.
  • Stojanović, Aleksandar. 2017. Kolaboracionistička štampa u Srbiji 1941–1944 (knjiga 2). Beograd: Filip Višnjić.
  • Veljanovski, Rade. 2012. Medijski sistem Srbije. Beograd: Čigoja.
  • Veljanovski, Rаdе. 2011. Kuda stremi Evropska medijska politika. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka.
PERIODIKA Politička revija 3/2022 3/2022 УДК 316.774(497.11) 167-191
ç