Izaberi jezik:
Tema broja

GEOPOLITIKA, MEĐUNARODNI ODNOSI I EKONOMSKI RAZVOJ

RAZGIBAVANJE EKONOMSKE SVESTI

Sažetak

Srbija je krenula putem prema Evropskoj uniji, pa kao i sve potencijalne članice mora zadovoljiti precizne kopenhaške kriterijume, kojih se zemlje članice Evropske unije ne pridržavaju uvek dosledno, ali se striktno traže od onih koji pristupaju Uniji. Privreda Srbije daleko je od toga da ispuni te uslove, a najkrupniji problem sa kojim se država suočava jeste makroekonomska neodrživost, i karakteristike razvoja su takve da su ukupni izdaci dimenzionirani daleko iznad mogućnosti bruto domaćeg proizvoda. Srbija je već u fazi kada sistem postaje neodrživ. Visok javni dug, budžetski deficit i nezaposlenost najveća su pretnja domaćoj ekonomiji. Pada broj zaposlenih, kupovna moć je sve manja, standard građana pada, inostrane investicije i doznake građana se smanjuju, dok troškovi poslovanja rastu u izuzetno nepovoljnoj poslovnoj klimi za privređivanje u kojoj narastaju siva ekonomija i crno tržište. Privreda je za Uniju nedovoljno atraktivna i neprihvatljiva u tako neodrživoj makroekonomskoj situaciji, da je urgentno njeno restrukturiranje, otklanjanje dubokih strukturnih disproporcija, a za to je potrebno više vremena, i sam taj proces će biti praćen sa više rizika zbog stvaranja novih nepredvidivih poremećaja. Srbiji predstoji veliki ekonomski zaokret. Na pojedincima je da odluče žele li prihvatiti ono što ekonomisti i političari nude u ekonomiji i društvu ili ljudi moraju razgibavati sopstvenu svest radi svoje budućnosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Агенција за привредне регистре, Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2012. годину, http://www.apr.gov.rs/Portals/0/interna%20dokumenta/Godisnji%20izvestaj%20o%20radu%202012.pdf, 05/04/2014
  2. ЕБРД: Раст БДП-а у 2014. години 1,3 одсто, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/Економија/1500527/ЕБРД%3A+Раст+БДП-а+у+2014.+години+1%2C3+одсто.html, 02/02/2014
  3. European Bank for Reconstruction and Development, Strategy for Serbia, http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/serbia.pdf, 10/04/2014
  4. Извештај EC, 08/04/2014
  5. International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf, 12/04/2014
  6. Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Информација о оствареном расту потрошачких цена у периоду јануар-децембар 2013. године, http://mtt.gov.rs/download/rast-potrosackih-cena/Informacija%20za%20I-XII%202013.pdf, 07/02/2014
  7. Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Куповна моћ становништва. Потрошачка корпа, http://mtt.gov.rs/download/potrosacka-korpa/KUPOVNA%20MOC%20-%20DECEMBAR%202013.pdf, 20/02/2014
  8. Министарство финансија Републике Србије, доступно 28/01/2014
  9. Народна банка Србије, 05/02/2014
  10. Народна банка Србије, 11/02/2014
  11. Народна банка Србије, 21/02/2014
  12. Народна банка Србије, 05/03/2014
  13. Народна банка Србије, 20/03/2014
  14. Народна банка Србије, 15/04/2014
  15. Национална служба за запошљавање, Политика, 16/02/2014
  16. Национална служба за запошљавање, 10/04/2014
  17. Национална служба за запошљавање, 16/04/2014
  18. Политика, 23/01/2014
  19. Републички завод за статистику, 12/02/2014
  20. Републички завод за статистику, 21/02/2014
  21. Републички завод за статистику, 22/02/2014
  22. Републички завод за статистику, 07/04/2014
  23. Управа за јавни дуг, Месечни извештаји Управе за јавни дуг, http://www.javnidug.gov.rs/lat/default.asp?P=27, 14/02/2014
  24. Fitch Ratings, 18/01/2014
  25. World Bank, Unemployment in Europe and Central Asia (ECA), 2013, 19/02/2014
  26. http://www.cenoteka.rs
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2014 УДК 338.2:316.63(497.11) 157-177
ç