Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

RATNI ZLOČINI PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA IZVRŠENI ZA VREME DRUGOG SVETSKOG RATA U BEOGRADU 1941-1944.

Sažetak

U članku se obrađuje međunarodno pravni aspekt ratnih zločina koji su izvršeni u Beogradu za vreme nemačke okupacije 1941-1944. godine. Nemačka vojska, Gestapo kao i kvislinška Specijalna policija su za vreme navedene okupacije izvršili masovne ratne zločine nad civilnim stanovništvom Beograda. Ratni zločini su počeli bombardovanjem Beograda 6. aprila 1941. godine, kada je poginulo oko 5.000 civila, porušeno 50% celokupnog stambenog fonda i uništena najveći deo infrastrukture. Nemački okupator odmah počinje sa progonom, hapšenjem i ubijanjem Jevreja i Roma, i donošenjem rasističkih zakona. Nemački okupator formira koncentracioni logor na Sajmištu i na Banjici, gde su bili zatvoreni Jevreji, Romi, antifašisti, levičari, komunisti i svi koji nisu odobravali nemačku okupaciju. Sva navedena lica nisu mogla da budu hapšena, zatvarana u logor i ubijana, jer za to nisu postojali bilo kakvi međunarodno pravni osnovi. U Jajincima se vrše masovna streljanja čiji broj nikada neće biti utvrđen, ali realne procene su preko 120.000 ubijenih. Nemačka okupa­ cija Beograda od 1941. do 1944. godine je najteži period u hiljadogodišnjoj istoriji Beograda. Svi ratni zločini koji su izvršeni od strane nemačkog okupatora kao i od strane kolabracionista bili su protivni postojećem međunarodnom pravu, Haškim konvencijama iz 1907. godine i Ženevskim konvencijama iz 1929. godine koje je Nemačka bila potpisnik.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамов Смиља: Међународно јавно право, Критичка научна мисао о међународном јавном праву и међународним односима, Београд, 2011.
  2. Алмули Јаша: Страдање и спасавање српских Јевреја, Београд, 2010.
  3. Балкански уговорни односи 1876-1996. Двострани и вишестрани међународни уговори и други дипломатски акти о државним границама, политичкој и војној сарадњи, верским и етничким мањинама, том (1919-1945), приредио Момир Стојковић, Београд, 1998.
  4. Беговић Сима: Логор Бањица 1941-1944, Београд, 1989.
  5. Божовић Бранислав: „Специјална  полиција у окупираном Београду општи приказ“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971.
  6. Божовић Бранислав: Специјална полиција у Београду 1941-1945, Београд, 2003.
  7. Божовић Бранислав: Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944, Београд, 2012.
  8. Brauning Kristofer (Browing Christopher): „Коначно решење у Србији – ЈУДЕНЛАГЕР – на Сајмишту Студија случаја“, Јеврејски историјски музеј, Зборник 6, Београд, 1992.
  9. Вајс Алберт: „Рад комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 4, Београд, 1961.
  10. Војиновић Александар: НДХ у Београду, Загреб, 1995.
  11. Вуксановић Новка: „Логор на Бањици“, Годишњак града Београда, књ. IV, Београд, 1957.
  12. Герић Радомир: „Рад у илегалној стампарији у Београду“, Годишњак града Београда, књ. VIII, Београд, 1961.
  13. Глишић Венцеслав: „Злочини нациста у Београду 1941-­1944“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971.
  14. Глишић Венцеслав: Терор u злочини нацистичке Немачке у Србији 1941-1944, Београд, 1970.
  15. Гојковић Милош: Историја југословенског правосуђа, Београд, 1999.
  16. Дедијер Владимир: Партизанске штампарије, Београд, 1945.
  17. Деспот Миливој: „Три документа из Титовог војног дјела који се тичу ратног права“, Билтен Правне службе ЈНА, бр. 3, Београд, 1977.
  18. Драгојловић Анђелија: “Обим разарања града, људске и материјалне жртве априлског бомбардовања 1941“, Бомбардовање Београда у Другом светском рату, Београд, 1975.
  19. Жугић Владимир: Ратни злочини окупатора и њихових помагача у Југославији 1941-1945. године, Пријепоље, 1988.
  20. Зоркић Сретеније: Терор у Београду за време непријатељске окупације, Годишњак града Београда, књ. VI, Београд, 1959.
  21. Ивановић Лазар: „Јеврејско питање у Београду за време окупације 1941-1944. године“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971.
  22. Историја Београда, одговорни уредници Никола Тасић, Миодраг Драганић, главни уредник Здравко Антонић, Београд, 1995.
  23. Kalshoven Fritz: Beligerent Represals, Leyden, 1971.
  24. Ковачевић Бранислав: Савезничко бомбардовање Црне Горе 1943-1944: грађа, Подгорица, 2003.
  25. Кресо Мухарем: Њемачка окупациона управа у Београду 1941-1944. (са освртом на централне окупационе команде и установе за Србију, Југославију и Балкан), Београд, 1979.
  26. Кривокапић Борис: Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Београд, 2010.
  27. Лазаревић Драгица, Рајчевић Милица, Вујошевић Убавка, Милановић    Радунка: „Хронологија напредног радничког и народноослободилачког покрета Београда“, Годишњак града Београда, књ. VI, Београд, 1959.
  28. Лопичић Ђ Јелена: Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. КЗ СРЈ, Београд, 1999.
  29. Лопичић-Јанчић Ђ Јелена.: Ратни злочини против ратних заробљеника: судска пракса, Београд, 2005.
  30. Марјановић Јован: „Англо-америчко бомбардовање“, Бомбардовање Београда у Другом светском рату, Београд, 1975.
  31. Марјановић Јован: Београд на основу сакупљеног и обрађеног материјала, Београд, 1964.
  32. Миловановић Никола: Војни пуч и 27. март 1941, Београд, 1981.
  33. Мишљеновић М. Никола: Дефиниција агресије – магистарска теза, Београд, 1999.
  34. Мирчетић Ж. Драгољуб: Ваздушна бомбардовања Ниша у Другом светском рату 1941-1944, Ниш, 1996.
  35. Ниман Беата: Мој добри отац, Живот са његовом прошлошћу, Биографија мог оца злочинца, Београд, 2012.
  36. NATO Crimes in Yugoslavia Documentary Evidence 25. March-24. April 1999, Belgrade, May 1999.
  37. Павловић Момчило, Ракић Верољуб: Савезничко бомбардовање Лесковца 6. септембра 1944, Студија и документи, Лесковац, 1995.
  38. Перовић Брана: „У штампарији Покрајинског комитета“, Град борбе и слободе 1941-1944, Београд, 1964.
  39. Петрановић Бранко, Жутић Никола: „27. март 1941“, Тематска збирка докумената, Београд, 1990.
  40. Рајчевић Милица: „Облици акција и методе отпора против окупатора и квислинга у Београду 1941­-1944“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971.
  41. Ракић Хранислав, Стојковић Живан: Бомбардовање Лесковца, Лесковац, 1994.
  42. Раденић Андрија: ,,Методи немачке и квислиншке страховладе у Београду 1941. године“, Годишњак града Београда, књ. VIII, Београд, 1961.
  43. Самарџић Милосав: Крвави Васкрс 1944: Савезничка бомбардовања српских градова, Београд, 2011.
  44. Спасојевић Милан: „Кућа смрти на Сајмишту“, Град борбе и слободе Београд 1941-1944, Београд, 1964.
  45. Станковић Ђорђе: „«Ревизионисти» и савезничко бомбардовање Београда 1944. године“, Војноисторијски гласник, бр. 1-2, Београд,
  46. Сукијасовић Миодраг: Појам агресије у међународном праву, Београд, 1967.
  47. Хамовић Милош: Избјеглиштво у Босни и Херцеговини 1941-1945, Београд, 1999.

   

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2015 УДК 341.322.5(497.11 Beograd)“1941/1944“ 209-233
ç