Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ

РАНСИЈЕРОВА ДЕМОКРАТСКА ПОЛИТИКА

Сажетак

У овом чланку аутор разматра критику савремене демократије Жака Рансијера, као и основе његове сопствене политичко-филозофске концепције која је артикулисана као алтернатива постојећим демократским дискурсима и праксама. У средишту Рансијерове критике налази се замисао о тзв. „демократском човеку“ као врхунцу либерализма и оличењу „скандала“ тј. симулације демократије, а последично затим и критика привидно етичког дискурса као лажног хуманитаризма. Оваквим теоријама и политикама супротставља се идеја о правој демократији као егалитаризму per se тј. изворној једнакости која значи да начелно сви имају једнако право и моћ да владају као и да се потчине. У закључном делу анализира се релација Ранасијерове радикалне демократије са појмовима државе, друштва и јавности и апострофирају релевантни елементи бескомпромисног политичко-теоријског обрасца.

кључне речи:

Референце

  1. Arendt Hannah, Crisis of the Republic, Harcourt, Florida, 1972.
  2. Arendt Hannah, Between Past and Future, Penguin Press, New York, 1993.
  3. Badiou Alain, Polemics, Verso, London – New York, 2006.
  4. Birch Anthony H, The Concepts and Theories of Modern Democracy, Routledge, New York, 2001.
  5. Debord Guy, Comments on The Society of the Spectacle, Verso, New York, 1998.
  6. Marx Karl, The Communist Manifesto, Pocket Books, New York, 1964.
  7. May Todd, “Ranciere in South Carolina” in: Jacques Ranciere – History, Politics, Aesthetics, (eds. Gabriel Rockhill, Philip Watts), Duke University Press, Durham and London, 2009.
  8. Ranciere Jacques, On the Shores of Politics, Verso, New York, 2007.
  9. Ranciere Jacques, Hatred of Democracy, Verso, New York, 2009.
  10. Rockhill Gabriel, Watts Philip, “Jacques Ranciere: Thinker of Dissensus”, in: Jacques Ranciere: History Politics, Aesthetics, (eds. Gabriel Rockhill, Philip Watts), Duke University Press, Durcham and London, 2009.
  11. Schnapper Dominique, Providential Democracy: an Essay on Contemporary Equality, Transactions, 2006.
  12. Sen Amartya, Inexuality Reexamined, Harvard University Press, 1995.
  13. Tocqueville Alexis de, Democracy in America, Vintage Books, New York, 1954.
  14. Thucydides The History of the Peloponnesian War. Pericles’ Funeral Oration, Penguin Books, London, 1972.
периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 32.01 Rancière J 53-66