Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

РАДИКАЛНЕ КВИР ПОЛИТИКЕ: ОД ДИСАГЕНСНОСТИ ДО АХУМАНОГ

Сажетак

У овом тексту аутор истражује могућност заснивања радикалних квир политика на појмовима дисагенсности и ахуманог. Са једне стране, такве квир политике критикују хетеронормативни субјект и тело као организам, а са друге аксиоматику капитализма у њеном неолибералном облику. Појам дисагенсности указује на темељну асиметрију у конституисању субјекта у оном погледу да испод субјекта представе леже пасивне синтезе и ларвална сопства која поседују другачије темпоралности од оне линеарне својствене субјекту представе и телу као организму. Појам ахуманог, пак, указује на нужност превазилажења онога људског (субјекта репрезентације/тела као орга­низма) ради темељне критике како капитализма тако и хетеронормативности. Ахумано јесте оно пре/после човека које је изван идентитета мишљења и бивствовања и као такво је онтолошки услов дисагенсности. Аутор ће показати да, с обзиром на то да су радикалне квир поли­тике онтолошки утемељене на оном ахуманом, апсолутној иманенцији, оне крећу од критике (неолибералног/ хетеронормативног) субјекта до изумевања нових форми живота (после човека као организма).

кључне речи:

Референце

  1. Ahmed, Sara: Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, London/ Durham: Duke University Press, Durham/London, 2006.
  2. Badiou, Alain: L’Être et l’Êvenement, Seuil, Paris, 1988.
  3. Bersani, Leo, “Is the Rectum a Grave?,” Is the Rectum a Grave? and Other Essays, Chicago University Press, Chicago, 2010, стр. 3-30.
  4. Deleuze, Gilles: Coldness and Cruelty, Zone Books, New York, 1987.
  5. Делез, Жил: Разлика и понављање, Федон, Београд, 2001.
  6. Делез, Жил, „Жеља и задовољство“, QT: Часопис за квир теорију и културу, 5-6/2011, стр. 54-62.
  7. Делез, Жил и Феликс Г атари: Штаје филозофија?, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1995.
  8. Deleuze, Gilles and Félix Guattari: A Thousand Plateaus, Continuum, London/New York, 2004.
  9. Edelman, Lee: No Future: Queer Theory and the Death Drive, Duke Univer­sity Press, London/Durham, 2004.
  10. Foucault, Michel, “Sexe, pouvoir et la politique d’identité”, Dits et écrits II, 1976-1988, Paris: Gallimard, 2001, стр. 1554-1565.
  11. Garcia, Tristan: Form and Object: A Treatise on Things, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014.
  12. Guattari, Félix, “Entering the Post-Media Era”, Soft Subversions: Texts and Interviews, 1977-1985, Los Angeles: Semiotext(e), стр. 301-306.
  13. Halberstam, Judith: The Queer Art of Failure, Duke University Press, London/ Durham, 2011.
  14. Haraway, Donna: Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, London, 1990.
  15. Harman, Graham: The Quadruple Object, Zero Books, London, 2011.
  16. LaBelle, Brandon: Lexicon of the Mouth: Poetics and Politics of Voice and the Oral Imaginary, Bloomsbury, New York/London, 2014.
  17. Massumi, Brian: The Power at the End of Economy, University of Duke Press, London/Durham, 2014.
  18. Мејасу, Кентен: Послије коначности: Оглед о нужности контингенције, Друштво философа Црне Горе, Никшић, 2014.
  19. Savat, David, “Deleuze’s Objectile: From Discipline to Modulation”, u zborn­iku: Deleuze and New Technology, (priredili: David Savat, Mark Poster), Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009, стр. 45-62.
  20. Woodard, Vincent: Delectable Negro: Human Consumption and Homoeroti­cism within U.S. Slave Culture, New York University Press, New York/London, 2014.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 321.01+141.319.8 169-180