Izaberi jezik:
Tema broja

APRILSKI IZBORI 2022. GODINE

PUBLICITET U MEDIJIMA I ODNOSI SA JAVNOŠĆU KAO ELEMENT STRATEGIJE POLITIČKOG MARKETINGA PARTIJA I KANDIDATA ZA PARLAMENTARNE I PREDSEDNIČKE IZBORE 2022. GODINE

Sažetak

Izbor oblika promocije i kreiranje poruka u okviru njih u skladu sa ciljem kampanje čine važan element strategije političkog marketinga. U fokusu ovog rada su odnosi sa javnošću i publicitet u medijima kao oblici promocije u okviru strategije političkog marketinga učesnika na parlamentarnim i predsedničkim izborima u Republici Srbiji 2022. godine. Rad polazi od pitanja koje aktivnosti odnosa sa javnošću i privlačenja publiciteta su partije i kandidati sprovodili, da li je fokus ovih oblika promocije bio na temama i politikama, imidžu kandidata i lidera ili konfrontaciji sa konkurentima, te kako se to uklapa u njihovu cjelokupnu strategiju političkog marketinga. Za potrebe istraživanja analiziraćemo sadržaj svih priloga o akterima kampanje na portalima novinskih agencija Beta i Tanjug u periodu od 11. do 31. marta 2022. godine i prisustvo na naslovnim stranama dnevnih novina, te sprovesti intervjue sa predstavnicima izbornih lista. Istraživanje će se osvrnuti i na pitanje uticaja sukoba u Ukrajini na publicitet učesnika kampanje i mogućnost da sprovedu sopstvene strategije odnosa sa javnošću.

Ključne reči:

Reference

  • Anić, N. 2012. “Odnosi s javnošću–bitan dio političkog marketinga”. National security and the future: 13 (3). 72-83.
  • Atlagić, S., & Mitić, A. 2016. „Šta je strateško političko komuniciranje?“. Yearbook of the Faculty of Political Sciences/Godisnjak Fakultetа Politickih Nauka Beograd: 10 (16).
  • Barber, S. 2005. Political Strategy: Modern politics in contemporary Britain. Liverpool Academic Press.
  • Beljaković, Teodora. 2022. Intervju autorke sa Teodorom Beljaković, predstavnicom Socijalističke partije Srbije. 5. jul 2022.
  • Beta. 2022. „NADA: Delić otkrio spomenik ruskom dobrovoljcu.“ 13.03.2022. https://beta.rs/izbori2020/izbori2020/160331-nada-delic-otkrio-spomenik-ruskom-dobrovoljcu.
  • Veselinov, Zdravko. 2022. Intervju autorke sa Zdravkom Veselinovim, predstavnikom Demokratske stranke Srbije. 3. jun 2022.
  • Veselinović, Dobrica. 2022. „Veselinović: Mi smo istinska opozicija višedecenijskom statusu kvo koji živimo.“ 14.03.2022. https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/160375-veselinovic-mi-smo-istinska-opozicija-visedecenijskom-statusu-kvo-koji-zivimo.
  • Dačić, Ivica. 2022а. „Ivica Dačić: U uslovima krize važno je ko drži kormilo.“ 20.03.2022. http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=723473.
  • Dačić, Ivica. 2022b. „Dačić: Borićemo se za Srbiju i socijalnu pravdu“. 26.03.2022. http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=724864.
  • EU u Srbiji. 2022. „Završena druga faza međustranačkog dijaloga sa Narodnom skupštinom uoči predstojećih lokalnih, parlamentarnih i predsedničkih izbora.“ 28.01.2022, https://europa.rs/zavrsena-druga-faza-medjustranackog-dijaloga-sa-narodnom-skupstinom-uoci-predstojecih-lokalnih-parlamentarnih-i-predsednickih-izbora/.
  • Jovanović, Miloš. 2022. „Miloš Jovanović: Sa desnice NADA jedina prava alternativa vlasti.“ 19.03.2022, http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=723348.
  • Kovačević, D. 2018. „Izbori u Nemačkoj 2017. godine kroz prizmu medija u Srbiji“. Politički život, 15: 55-63.
  • Krnjaić, Tijana. 2022. „Ponoš dobra opcija za desničare, ko predstavlja zelene i leve ideje?“: Koalicija ʻMoramoʼ blizu odluke o svom kandidatu.“ 23.03.2022. https://www.euronews.rs/izbori-2022/vesti/38665/ponos-dobra-opcija-za-desnicare-ko-predstavlja-zelene-i-leve-ideje-koalicija-moramo-blizu-odluke-o-svom-kandidatu/vest.
  • Lazović, Radomir. 2022. Intervju autorke sa Radomirom Lazovićem, predstavnikom koalicije Moramo. 4. jul. 2022.
  • Lees-Marshment, J. 2009. “Global political marketing”. In Global political marketing, ed. by Jennifer Lees-Marshment, Chris Rudd, Jesper Stromback, 19-33. Routledge.
  • Lutovac, Zoran. 2022. „Lutovac: Srbija će pobediti ako na izborima smenimo političko krilo organizovanog kriminala.“ 17.03.2022, https://beta.rs/izbori2020/izbori2020/160601-lutovac-srbija-ce-pobediti-ako-na-izborima-smenimo-politicko-krilo-organizovanog-kriminala.
  • Miković, Teodora. 2022. Intervju autorke sa Teodorom Miković, predstavnicom stranke Zavetnici. 17. jul 2021.
  • Milosavljević, S., & Radosavljević, I. 2003. Osnovi metodologije političkih nauka. Službeni glasnik.
  • Nielsen, S. W. 2012. „Three faces of political marketing strategy“. Journal of Public Affairs, 12 (4): 293-302.
  • N1. 2022a. Dnevnik u 19. N1: 19. mart 2022.
  • N1. 2022b. Dnevnik u 19. N1: 31. mart 2022.
  • Objektiv. 2022a. „DELA GOVORE-PREDSEDNIK VUČIĆ za samo tri nedelje uradio je više nego što su prethodne vlasti uradile za ceo svoj mandat“. Naslovna strana: 22.03.2022.
  • Objektiv. 2022b. „RASULO U OPOZICIJI“. Naslovna strana: 16.03.2022.
  • Pink. 2022. Nacionalni dnevnik. Pink: 14.03.2022.
  • Regulatorno telo za elektronske medije [REM]. 2022a. „Izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje za predsedničke, republičke i lokalne izbore: 15.02.2022 – 13.03.2022.“, 15.03.2022,http://www.rem.rs/uploads/files/ Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20preiod%2015.02-13.03.2022%20IV%20 presek..pdf
  • Regulatorno telo za elektronske medije [REM]. 2022b. „Saopštenje saveta REM-a povodom netačnih i tendencioznih naslova u delu medija povodom izveštaja REM-a o izbornoj kampanji.“ 24.03.2022. http://www.rem.rs/sr/arhiva/vesti/2022/03/saopstenje-saveta-rem-a-povodom-netacnih-i-tendencioznih-naslova-u-delu-medija-povodom-izvestaja-rem-a-o-izbornoj-kampanji#gsc.tab=0
  • Slavujević, Z. 1994. “Izborna kampanja ’93: Strategija ʻotrežnjenjaʼ nasuprot strategiji ʻzavođenjaʼ.“ Sociološki pregled, 28 (1): 15-26.
  • Slavujević, Z. 2009. Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing. Beograd: Grafocard.
  • Selaković, Nikola. 2022. „Nikola Selaković: Na čelu Srbije je državnik koji je pobedio sve krize.“ 26.03.2022, http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=724805.
  • Stojanović, I. 2017. „Personalizacija politike i imidž političkih lidera kao ključna komponent političkog marketinga u izbornoj kampanji.“ Politički život. 14: 89-98.
  • Srpski telegraf. 2022a. „ALEKSANDAR VELIKI – Čovek koji je promenio Srbiju.“ Naslovna strana: 29.03.2022.
  • Srpski telegraf. 2022b. „MAŠINA.“ Naslovna strana: 31.03.2022.
  • Tanjug. 2022. „Biljana Stojković: Koalicija “Moramo” se zalaže za najbrži put ka Evropi.“ 19.03.2022, http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=723356.
  • Tepić, Marinika. 2022a. „Marinika Tepić: Svaku novorodjenu bebu ova vlast je zadužila za više od 8.000 evra.“ 15.03.2022. https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/160492-marinika-tepic-svaku-novorodjenu-bebu-ova-vlast-je-zaduzila-za-vise-od-8-000-evra.
  • Tepić, Marinika. 2022b. „Tepić: Režim gubi podršku, ljudima je dosta da budu taoci ludačke ekipe pohlepnika.“ 17.03.2022. https://beta.rs/izbori2020/izbori2020/160606-tepic-rezim-gubi-podrsku-ljudima-je-dosta-da-budu-taoci-ludacke-ekipe-pohlepnika
  • Collins, N., & Butler, P. 1996. “Positioning political parties: a market analysis”. Harvard International Journal of Press/Politics, 1 (2): 63-77.
  • CRTA. 2022. „Crta: U medijima Vučić zastupljen 85-odsto vremena, opozicija uglavnom u izbornim blokovima“. 18.03.2022. https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/160703-crta-u-medijima-vucic-zastupljen-85-odsto-vremena-opozicija-uglavnom-u-izbornim-blokovima.
  • Čančarević, D. 2017. “Imidž kandidata na predsedničkim izborim u Republici Srbiji 2017.” godine. Politički život, 13: 31-43.
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 4/2022 Posebno izdanje 4/2022 УДК 324:659(497.11)“2022“ 127-151
ç