Изабери језик:
Тема броја

ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ И ГЛОБАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

ПРВЕ ГОДИНЕ ПУТИНОВЕ ВЛАДАВИНЕ: РУСKО-ЕВРОАТЛАНТСKИ ОДНОСИ САРАДЊЕ И ПАРТНЕРСТВА

Сажетак

Циљ овог рада је да укаже на период развоја односа сарадње и заједничког дјеловања Русије и евроатлантских савезника. Ријеч је о почетку владавине Владимира Путина (Влади́мир Влади́мирович Пу́тин) чије је основна спољнополитичка идеја била усклађивање два процеса: обезбјеђeње што повољнијег међународног окружење како би се постигла унутрашња стабилизација земље и њен економски опоравак, и обновa руског утицаја у међународним односима, прије свега у Европи и сопственом сусједству. Нови почетак односа означио је Путинов израз солидарности и најава помоћи Сједињеним Америчким Државама након терористичког напада 11. септембра 2001. године, затим отварање НАТО Kанцеларије за информације у Москви, усвајање Акционог плана за борбу против тероризма, као и успостављене Савјета НАТО–Русија. Но, након августа 2008. године и руске војне акције у Грузији долази до захлађења односа. Наведено је приказано кроз анализу садржаја доступне литературе и документације као и примјену историографског метода, при чему је изведен закључак да су потези у међународним односима одређени унутрашњом економском, војном и укупном стабилношћу актера.

кључне речи:

Референце

  Вуковић, Слободан. 2018. Срби у наративу Запада: „хуманитарна” НАТО интервенција. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића; Београд: Институт друштвених наука.

  Глигоријевић, Мило (ур). 1999. Сила и право: агресија НАТО-а на Југославију и тумачења. Београд: Новости.

  Ђуровић, Борислав. 1999. „Куда иде свет: Америка, НАТО и Југославија.” Летопис Матице српске 464 (1/2): 51–66.

  Јовић-Лазић, Ана. 2015. Односи између Европске уније и Руске Федерације – крај XX и почетак XXI века. Београд: Институт за међународну политику и привреду.

  Србија Данас. 2024. „Караганов, Сергеј: Русија је завршила свој европски пут.” Србија данас, 7. фебруар 2024. https://www.srbijadanas.net/sergej-karaganov-rusija-je-zavrsila-svoj-evropski-put/.

  Тренин, Дмитрий. 2015. „После Крыма: к чему пришли Россия и Запад.” Forbes, 16. март 2015. https://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/282735-posle-kryma-k-chemu-prishli-rossiya-i-zapad.

  Baldwin, Natylie. 2020. The View from Moscow: Understanding Russia & U.S.-Russia Relations. Portland: Double Eagle Publishing LLC.

  Bjađo, di Gracija. 2017. Zašto je NATO bombardovao Srbiju 1999? Beograd: Albatros plus.

  Blagojević, Jelisaveta. 2022. „Postsovjetska politika Borisa Jeljcina prema NATO.” Istorijski zapisi (3–4): 151–170. doi: 10.53251/iz3-42022JB.

  Busek, Erhard. 2007. Otvorena kapija ka Istoku: velika šansa za Evropu. Beograd: Clio.

  Bžežinski, Zbignjev. 2004. Američki izbor: globalna dominacija ili globalno vodstvo. Zagreb: Politička kultura, Podgorica: CID.

  Deutsche Welle [DW]. 2008. „Hladni rat je završen, dobrodošli u vrući mir.” Deutsche Welle. 28. avgust 2008. https://www.dw.com/bs/hladni-rat-je-zavr%C5%A1en-dobrodo%C5%A1li-u-vru%C4%87i-mir/a-3599819.

  Đurđevac, Bob. 2011. „Cooperation: Nova ruska spoljna politika.” Beograd.com. 21. januar 2011. http://news.beograd.com/srpski/clanci_i_misljenja/djurdjevic/010116_coopetition_nova_ruska_spoljna_politika.html

  Kisindžer, Henri. 2003. Treba li Amerika vanjsku politiku: prema diplomaciji za 21. stoljeće. Zagreb: Golden marketing.

  Krauze, Herman. 2008. „NATO zamrznuo odnose sa Rusijom.” Deutsche Welle. 20. avgust 2008. https://www.dw.com/bs/nato-zamrznuo-odnose-sa-rusijom/a-3580167.

  Metan, Gi. 2017. Rusija Zapad: hiljadu godina rata. Novi Sad: Akademska knjiga.

  Morton, Jeffrey. 2003. “The Legality of NATO’s Intervention in Yugoslavia in 1999: Implications for the Progressive Development of International Law.” Journal of International and Comparative Law 9 (1): 75–101.

  North Atlantic Treaty Organisation [NATO]. 2010. “NATO–Russia Relations: A New Quality.” NATO. 9 June 2010. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19572.htm.

  North Atlantic Treaty Organisation [NATO]. 2011. “NATO–Russia Action Plan on Terrorism.” NATO. 9 December 2004. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_21003.htm.

  North Atlantic Treaty Organisation [NATO]. 2022. “NATO-Russian Council.” NATO. 1 September 2022. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.html.

  North Atlantic Treaty Organisation [NATO]. 2022a. “Operation Active Endeavour.” NATO. 1 September 2022. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_7932.htm.

  North Atlantic Treaty Organisation [NATO]. n.d. “Statement, meeting of the NATO-Russia Council at the level of Foreign Ministers.” NATO. Poslednji pristup: 1 septembar 2023. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news.htm?keywordquery=NRC%20(NATO-Russia%20Council)%20&search=true.

  Petrović, Đorđe, i Nataša Petrović. 2007. Vodič kroz evroatlantsko partnerstvo. Beograd: Centar za međunarodne i bezbednosne poslove.

  President of Russia. 2008. “Press Conference following Talks with President of France Nicolas Sarkozy.” President of Russia, 8 September 2008. http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/1330.

  Stent, Angela. 2019. Putin’s World: Russia against the West and with the Rest. New York, Boston: Twelve.

  Trapara, Vladimir. 2021. “Angela Stent, Putin’s World: Russia against the West and with the Rest.” Međunarodna politika 72 (1183): 155–157.

  Turković, Bisera. 2006. NATO od sigurnosnog saveza do savremenih izazova. Sarajevo: Centar za sigurnosne studije.

  Vukadinović, Radovan. 2003. „Novi rusko-američki odnosi.” U Međunarodne studije, ur. Radovan Vukadinović, 5–20. Zagreb: Fakultet političkih nauka.

  Vukadinović, Radovan. 2004. „NATO i Rusija.” U NATO i novi međunarodni odnosi, ur. Lidija Čehulić. Zagreb: Politička kultura: Atlantsko vijeće Hrvatske.

  Vukadinović, Radovan, Lidija Čehulić, i Drago Lovrić. 2006. NATO u međunarodnim odnosima. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.

  Vukadinović, Radovan, Lidija Čehulić, i Davor Božinović. 2007. NATO Euroatlantska integracija. Zagreb: Topikal.

  Zina, Ralf. 2008. „Ruska politika vodi u izolaciju.” Deutsche Welle. 19. septembar 2008. https://www.dw.com/bs/ruska-politika-vodi-u-izolaciju/a-3656640.

Политичка ревија 1/2024 1/2024 УДК 327(470)"20" 13-30