Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I JUGOSLAVIJA U PRVOJ POLOVINI DVADESETOG VEKA

PRUGE I ORLOVI – DELOVANJE CENTRALNOG PRES-BIROA I SARADNJA SA AMERIČKIM NOVINARIMA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Sažetak

U radu su prikazani organizacija i delovanje Centralnog pres-biroa Kraljevine Jugoslavije, te saradnja sa američkim novinarima, dopisnicima i drugim ličnostima koje su država, vlada i biro okarakterisale kao korisne za ostvarivanje svojih propagandnih i političkih ciljeva. U radu se dokazuje unapređenje saradnje između Centralnog pres-biroa i predstavnika američke štampe tokom Vlade Milana Stojadinovića. Rad otkriva i do sada javnosti nepoznati detalj, posetu Džozefa Kenedija Mlađeg Kraljevini Jugoslaviji i Centralnom pres birou koji iz posetu načelnika generalšataba američke vojske generala Daglasa Makartura ukazuje na relativno visok nivo međusobnog uvažavanja dve geografski udaljene zemlje različitih političkih uređenja. U tome jednu od ključnih uloga igra Centralni pres-biroa, gde se dobrim planiranjem i omogućavanjem reorganizacije, te usklađivanjem sa potrebama države i tadašnjim savremenih tehničkim dostignućima, stvara respektabilna informativno-propagandna organizacija visoke efikasnosti, na nivou najrazvijenijih zemalja tog vremena.

Ključne reči:

Reference

  • Драговић Вук, Српска штампа између два рата, Српска академија наука, Београд, 1956.
  • Лазић Снежана, Туризам у Београду узмеђу два светска рата, TIMS Acta, Факултет за спорт и туризам, Нови Сад, Vol. 9, No. 1, 2015.
  • Стојадиновић Милан, Ни рат ни пакт – Југославија између два рата, El Economista, Буенос Аирес, 1963.
  • Шлегел Јосип, Biografija Tonija Schlegela, Државни архив Загреб, Загреб, рукопис Р-169, 1962.
  • Архив Југославије за период 1929-1938.
  • Збирка Милана Стојадиновића (37).
  • Фонд Централног пресбироа Претседништва министарског савета (38).
  • Време, Београд, 1934.
  • New York Times, New York, 1934.
  • Политика, Београд, 1936.
  • Српски дневник – Serbian Daily, New York, 1926.
  • The Washington Post, Washington, 1934.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2018 2/2018 УДК 070:327(497.1)(73)“1918/1941“ 41-59
ç