Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика 1/2018

ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА МЕНТОРЕ ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

У оквиру  пројекта TEMPUS SHESPSS развијени су Глобални стандарди и компетенције за образовање социјалних радника у Републици Србији и Стандарди практичне обуке у образовању социјалних радника у Републици Србији, у оквиру којих су дефинисани задаци и одговорности ментора за практичну обуку у области социјалне заштите.  Ауторке су развиле два програма обуке за менторе практичне обуке у области социјалног рада и социјалне политике током студија, приправничког стажа и током даљег професионалног развоја: једнодневну Основну обуку и дводневну Напредну обуку. Програми су 2016. год пилотирани када су високо  оцењени, затим незнатно кориговани на основу сугестија учесника и  финализовани. Циљеви Основне обуке за менторе су: а) развијање вештина примене стандарда и компетенција  за образовање социјалних радника током практичне обуке у социјалној заштити, б) увод у вештине испуњења циљева учења и задатака ментора у реализацији практичне обуке и ц) упознавање полазника са процесом припреме и реализације плана учења практиканата на практичној обуци и оспособљавање за евалуацију практичне обуке. Општи циљ Напредне обуке је развијање вештина оптималног менторског вођења студената и других практиканата на практичној обуци у складу са Стандардима практичне обуке у образовању социјалних радника.

кључне речи:

Референце

  • Жегарац, Невенка (приредила) Стандарди за образовање социјалних радника у Србији: Развој компетенција за квалитетну професионалну праксу. Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  • Жегарац, Невенка, „Компетенције за квалификације у социјалном раду: изградња стандарда“, у монографији: (приредила Жегарац, Невенка), Стандарди за образовање социјалних радника у Србији: Развој компетенција за квалитетну професионалну праксу, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр. 9 – 45.
  • Жегарац, Невенка, Перишић, Наталија.,  Џамоња Игњатовић, Тамара,  Хрнчић, Јасна., Бркић, Мирослав, Вељковић, Јасна, Бургунд, Анита, Станковић, Драгана, Пантелић, Марина,  Видојевић, Јелена, „Исходи учења за студи је социјалног рада“, у монографији: (приредила Жегарац, Невенка), Стандарди за образовање социјалних радника у Србији: Развој компетенција за квалитетну професионалну праксу, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр. 46-48.
  • Жегарац, Невенка., Перишић, Наталија,  Џамоња Игњатовић, Тамара, Бургунд, Анита, Пантелић, Марина,  Станковић, Драгана (2016) Општи стандарди и компетенције за образовање социјалних радника., у монографији: (приредила Жегарац, Невенка), Стандарди за образовање социјалних радника у Србији: Развој компетенција за квалитетну професионалну праксу, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2016,  стр. 49 – 65.
  • Хрнчић, Јасна, Жегарац, Невенка, Бургунд, Анита (2016) Стандарди практичне обуке у образовању социјалних радника. У: Жегарац, Н. (ур.) Стандарди за образовање социјалних радника у Србији: Развој компетенција за квалитетну професионалну праксу. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, стр. 123-131.
  • Council on Social Work Education – CSWE, Social Work Practice, Education, and Educational Policy and Accreditation Standards, 2012, Internet, http://www.cswe.org/File aspx?id=13780, 23/05/2014.
  • Doel, Mark,  Social Work Placements: A Traveller’s Guide, Routledge, London, 2010.
  • International Association of Schools of Social Work and International Federation of Social Workers, Global Standards for Social Work Education and Training,  2004, Internet http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_65044-3.pdf, 12/03/2014.
  • Lishman, Joyce, (ed.) Handbook for Practice Learning in Social Work and Social Care. 2nd edition, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007.
  • Sheldon, Brian & Macdonald, Geraldine, A Textbook of Social Work. Routledge, London, 2009.
  • Trevithick, Pamela, Social Work Skills and Knowledge: A Practice Handbook. 3rd edn, Open University Press, Maidenhead,  2012.
  • Watson, David & West, Janice, Social Work Process and Practice: Approaches, Knowledge and Skills, Palgrave Macmillan, New York, 2006.
Социјална политика 1/2018 1/2018 УДК 364.4+304]:377 87-98