Tema broja

IZAZOVI ZAŠTITE DECE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

PROGRAM PODRŠKE PORODICAMA DECE UKLJUČENE U ŽIVOT I/ILI RAD NA ULICI I DECE U RIZIKU

Sažetak

Kompleksnost fenomena dece koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku, usled interakcije njihovih individualnih karakteristika i odrastanja u otežavajućem socijalnom okruženju, zahteva multidisiplinarnost, interresorni i integrativni pristup. Pored individualnog rada sa decom, podrška porodicama predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšanju uslova života i kreiranju preduslova za uvođenje pozitivne i održive promene u životima ove dece. Cilj ovog rada je predstavljanje programa podrške porodicama dece uključene u život i rad na ulici, koji je kreirala grupa autorki iz Srbije i koji se od 2017. godine primenjuje u dnevnim centrima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Program je kreiran na osnovu opsežne analize većeg broja postojećih programa podrške porodici na globalnom nivou, kao i prakse i potreba dnevnih centara namenjenih deci uključenoj u život i rad na ulici i deci u riziku u regionu. Osnovni principi na kojima je program zasnovan su centriranosti na dete, fokusiranosti na porodicu i uključenosti u zajednicu, kao i usmerenost na snage i rezilijentnost deteta i porodice. Osnaživanje roditelja kako bi bolje odgovorili na potrebe deteta predstavlja ključni cilj programa i podrazumeva podršku razvoju znanja i veština roditelja u tri važne oblasti: lična rezilijentnost, roditeljska kompetentnost i socijalna povezanost. Program promoviše strukturiran, ali fleksibilan pristup usmeren potrebama konkretne porodice, a strukrutiranost programa ogleda se njegovoj vremenskoj ograničenosti i jasno definisanim fazama, od mobilizacije i motivisanja porodica, preko procene i planiranja, promene u ponašanju, do generalizacije kao finalne faze u kojoj se radi na održivosti postignute promene.

Ključne reči:

Reference

  • Бранковић Ива, Шарац Нада, Живанић Светлана, Анализа модела психолошке подршке намењене породицама деце укључене у живот и рад на улици, VI Конгрес психолога БИХ, Бањалука, Друштво психолога Републике Српске,  2019.
  • Ђорђевић Милица, Бирчанин Филип, Васиљић Милица, ‘’Ми знамо најбоље”Теренски рад Центра за интеграцију младих – водич кроз пример добре праксе, Београд, Центар за интеграцију младих, 2011.
  • Жегарац Невенка, Деца која чекају – Изазови и трендови професионалне праксе у заштити деце од злостављања, Београд, Центар за права детета, 2004.
  • Комитет за права детета Уједињених нација, Смернице за алтернативно збрињавање деце – Оквир уједињених нација, 2009.
  • Театер Барбра, Увод у примену метода и техника социјалног рада, Ниш, Универзитет у Нишу, 2016.
  • Уједињене нације, Конвенција о правима детета Уједињених нација, 1989.
  • Шарац Нада, Бранковић Ива, Живанић Светлана, Програм подршке породици дјеце укључене у живот и рад на улици и дјеце у ризику, Sarajevo, Save the Children North West Balkans, 2018.
  • Шарац Нада, Бранковић Ива, Живанић Светлана, Смјернице за примену Програма подршке породици дјеце укључене у живот и рад на улици и дјеце у ризику, Sarajevo, Save the Children North West Balkans, 2018.
  • Center for the study of Social Policy, Strenghtening Families – a protective factors framework, 2005, Internet: https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/About-Strengthening-Families.pdf 10/06/2019
  • Duci Veronica, Tahsini Izela, Regional Research on Prevalence of Street Children Phenomenon in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, Save the Children, 2016.
  • Inter-NGO, 1985, A study of street children in Zimbabwe, Internet: https://www.unicef.org/evaldatabase/files/ZIM_01-805.pdf 10/06/2019.
  • Layzer Jean I., Goodson Barbara D., Bernstein Lawrence, Price Cristofer, National Evaluation of Family Support Programs Final Report Volume A: The Meta-Analysis, 2001, Интернет: https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/fam_sup_vol_a.pdf 10/06/2019
  • Meincke Ann Louise, Study on The Promotion and Protection of the Rights of Children Working and/or Living on the Street Children’s Voices Paper “Nothing about us, without us”, 2011, Internet: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/Study/Consultation/ChildrensVoicespaper.pdf  10/07/2019.
  • Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street Brochure,  2011, Internet:https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/Study/OHCHRBrochureStreetChildren.pdf 10/07/2019
  • Save the Children Australia, Situation Analysis and Recommendations Dampier Peninsula Indigenous Parenting Support Services, Save the Children Australia, 2010.
  • Save the Children in North West Balkans, Najbolje prakse u radu Dnevnih centara za djecu koja žive i  rade na ulici i djecu u riziku, interna publikacija, Sarajevo, Save the Children in North West Balkans, 2016.
  • Save the Children Sweden, Strenghtening Families – Save the Children programs in support of child care and parenting policies, Save the Children Sweden, 2012.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2019 3/2019 УДК 343.62:364.65-053.2 65-81
ç