Izaberi jezik:
Tema broja

ISTRAŽIVANJA

PROBLEMI AZILANATA U SRBIJI

Sažetak

Od 2008. godine, kada je stupio na snagu Zakon o azilu, pa do danas u Srbiji se beleži porast broja evidentiranih osoba koje traže azil. Koliko ih prolazi kroz našu zemlju, a koji nisu evidentirani i ne traže azil, teško je pouzdano proceniti. Težak život u zemljama Azije i Bliskog Istoka i ratovi na severu Afrike uticali su da se poveća broj porodica koji su se u potrazi za boljim životom „zaglavili“ u našoj zemlji. U radu pokušavamo da skrenemo pažnju stručnoj i naučnoj javnosti na azilante koji su prešli granice i granice, koje su ra­zni krijumčari ljudima ostavljali pred našim granicama a da su oni sami mislili da su već u nekoj zemlji EU, i na one, koji prestrašeni ili poučeni, da susretom sa MUP-om odmah traže azil. Poseban problem su maloletnici, odvojeni od roditelja, i ne znaju kakva ih sudbina čeka. Podaci koje analiziramo prikupljeni su u Komesarijatu za izbeglice, Centru za smeštaj maloletnih stranih lica bez pratnje roditelja ili staratelja i Centru za zaštitu azilanata Cilj priloga je pokušaj odgovora na pitanja: broja i porekla azilanata kao i pravne i praktične strane ostvarivanja njihovih prava, analize usluga koje im se pružaju i mogućnosti za poboljšanje istih. Poznato je da su azilanti na tom putu nade i neizvesnosti izloženi opasnostima trgovine ljudima i različitim oblicima zlostavljanja, deca i žene pogotovo, i da im je potrebna adekvatna pomoć i zaštita. Za pružanje pomoći, uz zakonsku regulativu, potreban je dovoljan broj kadrova za pružanje psihosocijalne pomoći, institucionalni smeštaj i materijalna sredstva.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић Зоран: „Глобализација и дезинтеграција: културни, медијски и образовни аспекти“, Српска политичка мисао Вол. 28, 2/2010, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  2. Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2010, UNHCR, Женева,  2011.
  3. Азил у Србији, Центар за заштиту и помоћ тражиоцима Азила, Београд, 2011.
  4. Азилантне приче, Центар за заштиту и помоћ тражиоцима Азила, Београд, 2011.
  5. Закон о азилу, “Службени гласник РС“2008.
  6. Малолетни тражиоци азила: на ивици достојанства, група 484, Београд, 2011.
  7. Mechanism for the monitoring of traffiking in human beings phenomenom: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Intemational Organization for Migration, Београд, 2006.
  8. Milanovic, Branko.: Тhe haves and have nots – A brief and idiosyncratic history of global inequality, Basic Books, Њу Јорк, 2006.
  9. Милановић, Бранко: Два лица глобализације, Архипелаг, Београд, 2006.
  10. Миловановић, Радован; „Злоупотреби права на територијални азил и о протеривању странаца“, Међународна политика, 1994, Београд, бр. 1029.
  11. Милошевић Горан: „Економска криза као фактор угрожавања безбедности Србије“, Српска политичка мисао Вол. 31, 1/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  12. Николић-Ристановић, Весна, Константиновић-Вилић, Слободанка, Мрвић-Петровић, Наташа, Стевановић, Ивана, Кнежић, Бранислава, „Жене Крајине: рат, егзодус, избеглиштво“, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1996.
  13. Орлић, Дејан „Европска унија у процесу стабилизације и прилагођавања“, Српска политичка мисао Вол. 31, 1/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  14. Станковић, Драгана: „Реперкусије светске економске кризе на токове миграције“, Социјална политика и криза, (ур. Вуковић, Д. И Арандаренко М.), ФПН, Београд, 2009.
  15. Станковић, Драгана: “Имиграциона и интеграциона политика ЕУ између државе и супранационалне политике“, Социјалне реформе садржај и резултати (ур. Вуковић, Д. и Арандаренко. М), ФПН, Београд, 2011.
  16. Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Р. Србији за период 2009-2014, Влада Р. Србије, Београд, 2008.
  17. Ћирић, Јован: „Европске статистике криминалитета“, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања XXVII, Београд, 2008, бр. 1-2
  18. Counter-Traffinking Regional Clearing Point, First Annual Report on Victims of Traffinking in South-Eastern Europe, Belgrade: IOM, Stability Pact for South Eastern Europe-Task Fome on Traffinking in human beings and ICMC, Београд
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК: 341.43(497.11) 421-440
ç