Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

PRITAJENI TIGAR, NESKRIVENI ZMAJ: KINA – RAZVOJ, USPON I GLOBALNI UTICAJ Osvrt na knjigu prof. dr Dragane Mitrović

Sažetak

Globalna finansijska kriza iz 2008. godine suočila je svet sa novom realnošću. Period zatišja i saniranja posledica ove krize dodatno je potvrdio izvesnost sumnji o umanjenoj globalnoj ekonomskoj dominaciji SAD. Priznanje značaja rastućih ekonomija i njihove uloge na svetskom nivou postala je neminovnost. Pre svega, takav značaj se morao priznati Kini, a čini se da je ova kriza bila neophodna da bi uspon i razvoj Kine bio napokon prihvaćen kao nesporna činjenica. Nakon krize, na globalnom nivou je uspostavljen konsenzus o tome da Kina više ne može biti posmatrana kao akter na marginama svetskih ekonomskih procesa, već kao jedan od najvažnijih aktera u međunarodnim ekonomskim odnosima.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2022 2/2022 УДК 339.9(510)(049.3) 191-207
ç