Изабери језик:
Тема броја

О НЕКИМ АСПЕКТИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГЛОБАЛНИ ПАКТ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Сажетак

У раду се даје приказ основних извора међународног права животне средине којима се регулише управљање и заштита природних ресурса. У уводном делу се указује на извесна методолошка питања и тешкоће у дефинисању појма „природни ресурси”. Наглашава се значај природних ресурса као узрока потенцијалних сукоба између држава. Централни део рада је посвећен анализи међународно-правних оквира управљања и заштите природних ресурса. Указује се на чињеницу да се норме од значаја за природне ресурсе могу пронаћи у различитим областима међународног права (животна средина, инвестиције, људска права, хуманитарно право, итд.). Посебно се анализирају релевантни међународни уговори у области животне средине. У другом делу рада се разматра садржај одредби Глобалног пакта за животну средину које су од значаја за природне ресурсе. Основни циљ рада је испитивање односа међународних уговора у области животне средине према природним пресурсима. У раду се разматра теза да управљање и заштита природних ресурса нису уређени на целовит начин и да Глобални пакт за животну средину представља један од покушаја изградње интегралног приступа заштити животне средине, укључујући и природне ресурсе.

кључне речи:

Референце

  • Ђајић, Сања В. 2016. „Фрагментација међународног права и специјални правни режими.“ Зборник радова Правног факултета, 50 (2): 439–459. doi: 10.5937/zrpfns50-11905.
  • Тодић, Драгољуб. 2014. Климатске промене у праву и реформа система управљања. Београд: Институт за међународну политику и привреду.
  • Тодић, Драгољуб. 2021. „Природни ресурси у међународним уговорима – од суверених права држава до заједничке бриге човечанства.” Страни правни живот, 3: 391–405. doi: 10.5937/spz65-32847.
  • Aguila, Yann. 2020. “A Global Pact for the Environment: The Logical Outcome of 50 Years of International Environmental Law.” Sustainability, 12 (14): 1–17. doi: 10.3390/su12145636.
  • Angeli, Oliviero. 2017. “Self-Determination and Sovereignty over Natural Resources.” Ratio Juris, 30 (3): 290–304. doi: 10.1111/raju.12148.
  • Banai, Ayelet. 2016. “Sovereignty over natural resources and its implications for climate justice.” WIREs Clim Change, 7 (2): 238–250. doi: 10.1002/wcc.383.
  • Barral, Virginie. 2016. “National Sovereignty over Natural Resources: Environmental Challenges and Sustainable Development.” In: Research Handbook on International Law and Natural Resources, (eds.) Elisa, Morgera and Kati, Kulovesi, 3–25. UK: Northhampton, MA; USA: Edward Elgar Publishing, Cheltentham.
  • Bilder, Richard B. 1980. “International Law and Natural Resources Policies.” Natural Resources Journal, 20 (3): 451–486.
  • Bruce, Stuart. 2013. “International Law and Renewable Energy: Facilitating Sustainable Energy for All.” Melbourne Journal of International Law, 14 (1): 18–53. doi: 10.3316/agispt.20133023.
  • Cotula, Lorenzo. 2020. “(Dis)integration in Global Resource Governance: Extractivism, Human Rights, and Investment Treaties.” Journal of International Economic Law, 23 (2): 431–454. doi: 10.1093/jiel/jgaa003.
  • De Lassus St-Geniès, Geraud. 2020. “The Outcome of the Negotiations on the Global Pact for the Environment: A Commentary.” Sustainability, 12 (3): 1–12. doi: 10.3390/su12030877.
  • Ebbesson, Jonas. 2014. “Social-Ecological Security and International Law in the Anthropocene.” In: International Law and Changing Perceptions of Security, eds. Jonas, Ebbesson, Marie Jacobsson, Mark Klamberg, David Langlet, and Pål Wrange. Nijhoff: Brill.
  • Eikermann, Anja. 2015. Forests in International Law, Is There Really a Need for an International Forest Convention? Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.
  • Funder, Mikkel, Cold-Ravnkilde, Signe Marie, Ginsborg Ida Peters, Nanna Callisen Bang. 2012. Addressing Climate Change and Conflict in Development Cooperation Experiences from Natural Resources Management, DIIS REPORT 2012: 4, Copenhagen.
  • “Global Pact for the Environment. Draft Global Pact for the Environment”. https://globalpactenvironment.org/uploads/EN.pdf, Last accessed March 16, 2022.
  • Gordeeva, Elena M. 2021. “Evolution of the International Forest Regulation.” Kutafin Law Review, 8 (2): 155–198. doi: 10.17803/2313-5395.2021.2.16.155-198.
  • Meshel, Tamar. 2018. “Inter-State Fresh Water Dispute Resolution: Some Reflections on River Basin Organizations as Arbitral Institutions.” Yearbook of International Environmental Law, 29: 55–76. doi: 10.1093/yiel/yvz064.
  • Miranda, Lillian Aponte. 2012. “The Role of International Law in Intrastate Natural Resource Allocation: Sovereignty, Human Rights, and Peoples-Based Development.” Vanderbilt Journal of Transnational Law, 45 (3): 785–840.
  • Mwanika, Philip Arthur Njuguna. 2010. Natural Resources Confl ict Management Processes and Strategies in Africa. Pretoria: Institute for Security Studies.
  • Natarajan, Usha, Khoday, Kishan. 2014. “Locating Nature: Making and Unmaking International Law.” Leiden Journal of International Law, 27 (3): 573–593. doi: 10.1017/S0922156514000211.
  • Oniemola, Peter Kayode. 2013. “International Law on Renewable Energy: The Need for a Worldwide Treaty.“ German Yearbook of International Law, 56: 281–314.
  • Romanin Jacur, Francesca, Bonfanti, Angelica, Seatzu Francesco. 2015. eds. Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective, Boston: Brill, Nijhoff, Leiden,
  • Trouwborst, Arie, Blackmore, Andrew, Boitani, Luigi, Bowman, Michael, Caddell, Richard, Chapron, Guillaume, et. al. 2017. “International Wildlife Law: Understanding and Enhancing Its Role in Conservation.” BioScience, 67 (9): 784–790. doi: 10.1093/biosci/bix086.
  • UNEP. 2005. Register of International Treaties and Other Agreements in the Field of the Environment. UNEP/Env.Law/2005/3. Nairobi: United Nations Environment Programme.
  • UNEP. 2009. From Conflict to Peacebuilding The Role of Natural Resources and the Environment. Nairobi.
  • UNGA. 2018. Towards a Global Pact for the Environment. A/RES/72/277, May 14 2018.
  • United Nations. “Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General.” United Nations. Last accessed March 11 2022. https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=27&subid=A&clang=_en.
  • Williams, Stephen, Hobday, Alistair J, Falconi, Lorena, et al. 2020. “Research priorities for natural ecosystems in a changing global climate.” Glob Change Biol. 26 (2): 410–416. doi: 10.1111/gcb.14856.
периодика Политичка ревија 2/2022 2/2022 УДК 502:349.6 187-202