Изабери језик:
Тема броја

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

ПРИМЕНА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ РАТОВАЊУ

Сажетак

Вештачка интелигенција (ВИ) има потенцијал да утиче на све врсте и нивое извођења војних активности, на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу. С тим у вези, предмет рада је разматрање како системи ВИ, и у ком обиму, могу утицати на припрему и извођење различитих нивоа војних операција. Рад разматра импликације ВИ у контексту стратегије, доктрине, војних планова, правила ангажовања и наређења за извођење операција. Наведено истраживачко питање захтева широк угао анализе примене нових технологија у војној делатности, технолошком развоју савремених армија, као и разматрање политичких, војних, правних и етичких перспектива премене ВИ у оружаним снагама. Сходно томе, рад идентификује могућности, изазове и отворена питања у вези наведене теме, али и даје свеобухватна запажања. Рад се завршава оценом да основа одговора истраживачког питања лежи у интеракцији људског фактора и ВИ. Рад пружа и смернице за унапређење даљег истраживања и креирања политике о одговарајућој интеграцији, управљању и употреби ВИ у војним операцијама.

кључне речи:

Референце

  Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981, стр. 686.

  Домазетовић, Љубомир. 1992. Руковођење и командовање кроз векове – Књига II, Војноиздавачки и новински центар, Београд.

  Крга, Бранко. 2016. „Политика одбране као елемент политике националне безбедности Републике Србије“. Политика националне безбедности. година VII број 2/2016. стр. 47-66.

  Миљковић, Милан, и Миљковић Катарина. 2023, „Изазови примене вештачке интелигенције у војним пословима”,  YUINFO 2023, 29. ИКТ конференција, Копаоник 13-15 марта, стр 271-275.

  Нишић, Станко. 2011. „Војна стратегија у систему наука одбране”. Војно дело. лето/2011. стр.110-125.

  Политичка енциклопедија. 1975. Савремена администрација, Београд, 1033.

  Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025.године, „Службени гласник РС“, број 96 од 31. децембра 2019. год.

   Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, „Службени гласник РС”, бр. 88 од 28. октобра 2009, 36 од 10. маја 2018.

  Deeks Ashley, Lubell Noam and Daragh Murray. 2019. “Machine Learning, Artificial Intelligence, and the Use of Force by States”. Journal of national security law & policy. Vol. 10:1: 5–10. https://jnslp.com/wp-content/uploads/2019/04/Machine_Learning_Artificial_Intelligence_2.pdf

  Defense Innovation Board. 2020. “AI Principles: Recommendations on the Ethical Use of Artificial Intelligence by the Department of Defense”. US Department of Defense.  https://media.defense.gov/2019/Oct/31/2002204458/-1/-1/0/DIB_AI_PRINCIPLES_PRIMARY_DOCUMENT.PDF

  Drohan Thomas 2020. “Artificial Intelligence in the Operational Information Environment: The Need for Proactive Doctrine”. OTH, 26 February 2020.

  Final Report’ US National Security Commission on Artificial Intelligence. 2021. https://www.nscai.gov/2021-final-report/

  Fitzpatrick Mark. 2019. “Artificial Intelligence and Nuclear Command and Control”. Survival. May 2019. Taylor & Francis. 61(3):81-92.

  Goldfarb Avi and Lindsay Jon R. 2022. “Prediction and Judgment: Why Artificial Intelligence Increases the Importance of Humans in War”.  International Security. 46 (3): 7–50.https://direct.mit.edu/isec/article/46/3/7/109668/Prediction-and-Judgment-Why-Artificial

  Goldfarb Avi and Lindsay Jon. 2020. “Artificial Intelligence in War: Human Judgment as an Organizational Strength and a Strategic Liability”. Brookings, 30 November 2020.

  Gray, Maggie, Ertan Amy. 2021. Artificial Intelligence and Autonomy in the Military: An Overview of NATO Member States’ Strategies and Deployment, NATO CCDCOE 2021, 26-27.

  Horowitz Michael and Scharre Paul. 2021. “AI and International Stability: Risks and Confidence-Building Measures”. Center for New American Security. January 12. https://www.cnas.org/publications/reports/ai-and-international-stability-risks-and-confidence-building-measures

  Hosang Boddens. 2020. Rules of Engagement and the International Law of Military Operations. Oxford University Press. 

  Ifti, Zaidi. 2023. From policy to practice: The utility of ai in adaptive challenges, Зборник радова, SYM-OP-IS 2023, Тара, 18–21. септембар.

  Johnson James. 2019. “Artificial Intelligence & Future Warfare: Implications for International Security“.  Defense and Security Analysis. Taylor & Francis. April 2019. 35(2):1-23.

  Joint Doctrine Publication 0-30.2 Unmanned Aircraft Systems. 2017. UK Ministry of Defense. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf

  Rasch Robert, Kott Alexander and Forbu Kenneth. 2003. “Incorporating AI into Military Decision Making: An Experiment”. Intelligent Systems IEEE. August. 18(4):18- 26. 

  State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2019, National Defense in the New Era.

  State Council of the People’s Republic of China, 2017, New Generation Artificial Intelligence Development Plan.

  Strachan, Hew. 2005, The Lost Meaning of Strategy, Survival 33, 33–54. https://ir101.co.uk/wp-content/uploads/2018/10/strachan-2005-the-lost-meaning-of-strategy.pdf

  Summary of the 2018 National Defense Strategy, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf

  Summary of the NATO Artificial Intelligence Strategy. 2021. 22 Oct.  https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_187617.htm

  UK Ministry of Defence, 2022, Defence Artificial Intelligence Strategy https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1082416/Defence_Artificial_Intelligence_Strategy.pdf

  United Nations Security Council, Final Report of the Panel of Experts on Libya. UNSC 2021. S/2021/229 para 63.

  Vestner Tobias. 2023. “From Strategy to Orders: Preparing and Conducting Military Operations with Artificial Intelligence”. Geneva Centre for Security Policy.

  Weinbaum Cortney. 2019. “A Code of Conduct for AI in Defense Should Be an Extension of Other Military Codes”. Rand. The Rand Blog. 11 September.

  White Samuel Jr. 2017. Closer Than You Think: The Implications of the Third Offset Strategy for the US Army”. US Army War College Presshttps:////press.armywarcollege.edu/monographs/404/

  Xianjin Bu and Qiwang Huang. 2019. “The Theories and Methods of Military Operations Research in BD&AI Era”. Proceedings of the 2018 International Conference on Mathematics, Modeling, Simulation and Statistics Application (MMSSA 2018). Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/proceedings/mmssa-18/55912662.

периодика Политика националне безбедности 2/2023 2/2023 UDC: 004.8:355(100) 77-98